Dvacet amerických států žaluje ministerstvo školství kvůli novým pokynům k používání toalet a šaten transgender osobami

Nejvyšší státní zástupci 20 většinou republikánských států žalují americké ministerstvo školství a snaží se zastavit prosazování podle nich „chybného výkladu“ hlavy IX (Title IX) federálního zákona, která zakazuje diskriminaci na základě pohlaví ve školách.

Státy v čele s Tennessee požádaly soud, aby zablokoval pokyny (pdf), které ministerstvo školství vydalo letos v červnu. V „soupisu faktů“ připojeném k pokynům ministerstvo varuje, že může zahájit vyšetřování podle hlavy IX, pokud škola brání studentovi ve vstupu do sportovního týmu nebo v používání toalet či šaten, které odpovídají jeho genderové identitě.

Rozšířený výklad hlavy IX podle ministerstva školství vychází z rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v případu „Bostock v. Clayton County“, které se zaměřilo na hlavu VII federálního zákona zakazujícího diskriminaci na pracovišti na základě pohlaví. Ministerstvo uvedlo, že výklad hlavy VII z případu „Bostock“ aplikovalo na hlavu IX, protože tyto dvě věci vykazují „textovou podobnost“ a že ochrana homosexuálních a transsexuálních studentů je v souladu s účelem hlavy IX.

Ve stížnosti (pdf) podané minulé pondělí nejvyšší státní zástupci namítali, že odůvodnění ministerstva školství pro použití rozhodnutí z případu „Bostock“ je chybné vzhledem k tomu, jak úzký je rozsudek Nejvyššího soudu.

„Soupis faktů má poskytovat příklady toho, co představuje diskriminaci podle hlavy IX,“ uvádí se ve stížnosti. „[Případ] ,Bostock‘ se nezabýval žádným z příkladů údajné diskriminace uvedených v tomto soupisu faktů.“

„Zejména se v soupisu uvádí, že bránění ,transgenderové středoškolačce v používání dívčích toalet‘ by představovalo diskriminaci, a to bez ohledu na to, že ,Bostock‘ výslovně odmítl řešit jakékoli otázky týkající se toalet, šaten a podobně,“ uvádí se dále v žalobě, s tím, že případ „Bostock“ také nemá nic společného s účastí transgenderových studentů ve sportu.

Nejvyšší státní zástupci rovněž tvrdili, že jen proto, že dva zákony používají podobný jazyk, nemusí to nutně znamenat, že výklad jednoho z nich lze aplikovat na druhý. Odvolací soud USA pro šestý obvod (U.S. Court of Appeals for the Sixth Circuit) ve svém nedávném rozhodnutí (pdf) výslovně uvedl, že „zásady zveřejněné v kontextu hlavy VII se automaticky neuplatňují v kontextu hlavy IX“.

„Ministerstvo dospělo k závěru, že výraz ,na základě pohlaví‘ v hlavě IX má stejný význam jako výraz ,z důvodu … pohlaví‘ v hlavě VII,“ napsali zástupci. „Soud v případu ,Bostock‘ jasně uvedl úzký dosah svého rozhodnutí a to, že se omezuje pouze na samotnou hlavu VII.“

Ve stejné žalobě si nejvyšší státní zástupci vzali na mušku také pokyny americké Komise pro rovné příležitosti v zaměstnání, podle nichž pracoviště nemůže vyžadovat, aby transgenderoví zaměstnanci pracovali v souladu se svým biologickým pohlavím přiděleným při narození.

Nejvyšší státní zástupce státu Tennessee, Herbert H. Slatery III, který žalobu vede, označil pokyny Komise pro rovné příležitosti a ministerstva školství za „expanzivní a nezákonné“.

„V tomto případě jde o to, že dva federální úřady mění zákon, což je výhradní pravomoc Kongresu,“ uvedl Slatery v tiskové zprávě. „Vládní úřady tuto pravomoc jednoduše nemají.“

K Tenessee se v žalobě připojily Alabama, Aljaška, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Jižní Karolína, Jižní Dakota a Západní Virginie.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!