Douglas Murray a rasa

Ve svém slavném projevu na schodech památníku Abrahama Lincolna ve Washingtonu 28. srpna 1963 se Martin Luther King ml. neobracel k zástupům jen s připomínkou spravedlnosti a zásad americké ústavní tradice, ale také výmluvně vyzdvihl potřebu slušného lidského chování.

Nezapomínejme, že kazatel promlouval po staletích otrokářství a po sto letech diskriminace. Černoši byli stále druhořadými občany, mnohé jižanské státy ještě nevyškrtly zákony rasové segregace ze svých statutárních knih a pro mnohé zamilované páry platil ponižující zákaz smíšeného manželství.

Snad nejdůležitější z Kingova projevu jsou slova naděje na společnou budoucnost Američanů, že sní o době, kdy budou jeho děti „žít v národě, kde nikdo nehodnotí člověka podle barvy kůže, nýbrž podle charakteru“. Nepochybně se o to lidé pokoušeli a mnohým se to podařilo, avšak v posledních letech se i v hlavním politickém proudu objevil záludný názor, že morální charakter v porovnání s rasou nic neznamená. Barva pleti určuje všechno.

Poslední dobou si svět uvědomil, že dodnes se někde na okraji společnosti v Americe, ostatně tak jako v Evropě, nacházejí malé skupiny, které rozehrávají onu starou nebezpečnou hru. Po amerických prezidentských volbách roku 2016 se novináři na nepatrné zbytky bělošského supremacismu a nacionalismu zaměřili s nebývalým úsilím. Neexistuje prakticky žádná podpora lidem, kteří si pohrávají s temnou stránkou dějin, a téměř veškerá média společně s politiky zprava i zleva etnonacionalismus jednomyslně odsuzují.

Odmítnutí kazatelova snu však z této bezvýznamné stranynepřišlo. Paradoxně se objevilo u lidí, kteří se domnívají, že v jeho slavnostně vytyčené cestě pokračují. Ve svém zápalu proti rasistické diskriminaci učinili z rasy nejvyšší hodnotu. Když už se zdálo, že otázka rasy přestane být podstatná a konečně zmizí, učinili z ní nejdůležitější věc na světě.

Douglas Murray je rodák z Londýna, známá postava britské intelektuální scény. Vystudoval anglistiku v Oxfordu. Je autorem jedné divadelní hry (o švédském diplomatu Raoulu Wallenbergovi) a šesti knih. Podivná smrt Evropy (o masové imigraci)  vyšla česky v roce 2018, Šílenství davů (odkud je tato ukázka) vychází v těchto dnech v nakladatelství Leda. Murray je otevřený homosexuál, označuje se za neokonzervativce a křesťanského ateistu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!