Donald Trump na Pochodu pro život – celý projev

Je mi ctí být prvním prezidentem v historii, který se zúčastnil Pochodu pro život. Jsme zde z velmi jednoduchého důvodu: bránit právo každého narozeného i nenarozeného dítěte na naplnění svého potenciálu od Boha.

Čtyřicet sedm  let se Američané nejrůznějšího původu sjíždějí z celé země, aby se postavili za život, a dnes jsem jako prezident Spojených států skutečně hrdý, že zde stojím s vámi.

Chci přivítat desítky tisíc, toto je ohromná účast, desítky tisíc studentů středních a vysokých škol, kteří absolvovali dlouhé jízdy autobusem, aby byli zde, v hlavním městě našeho státu, a abyste se cítili ještě lépe, venku jsou desítky tisíc lidí, které jsme potkali cestou sem. Pokud by jim někdo chtěl přepustit své místo, mohli bychom to vyřešit.

Venku máte ohromnou skupinu lidí, tisíce a tisíce lidí, kteří se chtějí dostat dovnitř. To je obrovský úspěch. Mladí lidé jsou srdcem pochodu pro život a je to vaše generace, která činí z Ameriky prorodinný, pro-life národ. Hnutí Pro život je vedeno silnými ženami, úžasnými vůdci víry a odvážnými studenty, kteří nesou dál odkaz průkopníků, kteří před námi bojovali za kultivaci svědomí našeho národa a dodržování práv našich občanů.

Přijímáte matky starostlivě a soucitně. Jste poháněni modlitbou a motivováni čistou nesobeckou láskou. Jste vděční a my jsme také vděční, že se k těmto neuvěřitelným lidem připojily ministryně Alex Azarová a Kellyanne Conwayová a děkuji také senátorům Miku Leeovi a Jamesovi Lankfordovi, kteří jsou zde, stejně jako poslanci Steve Scalise, Chris Smith, Ralph Abraham, Warren Davidson, Bob Latta, John Joyce, Lloyd Smucker, Brian Fitzpatrick a Brad Wenstrup. Děkuji vám všem. A musím říct, a jak se dívám, vidím to přesně, máme v publiku mnoho dalších politiků, ale pokud vám to nevadí, nebudu je všechny představovat.

Všichni zde dnes chápeme věčnou pravdu, že každé dítě je vzácný a posvátný dar od Boha. Společně musíme chránit, chránit a bránit důstojnost a posvátnost každého lidského života. Když vidíme obraz dítěte v lůně, zahlédneme majestát Božího stvoření. Když v náručí držíme novorozence, poznáváme nekonečnou lásku, kterou každé dítě přináší rodině. Když sledujeme, jak dítě roste, vidíme nádheru, která vyzařuje z každé lidské duše. Jeden život mění svět, počínaje vlastní rodinou, a mohu vám říci, že je všechny takto na dálku velmi srdečně zdravím. Od prvního dne v úřadu jsem podnikl historickou akci na podporu amerických rodin a na ochranu nenarozených: Během svého prvního týdne v úřadu jsem obnovil a rozšířil Mexico City policy (pravidlo zakazující financovat z federálních prostředků nevládní organizace provádějící a propagující potraty. Nazváno podle místa konání mezinárodní konference OSN o populaci a rozvoji, kde v r. 1984 prezident Ronald Reagan toto pravidlo vyhlásil) a vydali jsme zásadní pro-life úpravu užívání veřejných prostředků podle hlavy X (Title X Family Planning Program byl schválen v r. 1970 administrativou prezidenta Richarda Nixona jako součást Zákona o veřejných zdravotních službách. Title X je zaměřen na nízkopříjmové a nepojištěné občany a jeho smyslem je podpořit příznivý výsledek těhotenství a zdraví rodin tím, že je jim umožněno rozhodovat se o počtu dětí a čase, ve kterém přicházejí).

Sdělil jsem Kongresu, že budu vetovat všechny právní předpisy, které oslabují politiku podpory života nebo které podporují ničení lidského života. V OSN jsem objasnil, že globální byrokraté nemají žádné oprávnění útočit na suverenitu národů, které chrání nevinný život. Nenarozené děti nikdy neměly v Bílém domě silnějšího ochránce. A jak nám říká Bible, každý člověk je úžasným stvořením.

Podnikli jsme rozhodné, velmi důležité kroky na ochranu náboženské svobody. Náboženská svoboda byla napadána na celém světě a, upřímně, velmi silně byla napadána v našem národě, chápete to lépe než kdokoli jiný, ale zastavujeme to a ujímáme se péče o lékaře, zdravotní sestry, učitele a skupiny jako Malé sestry chudých (proč je tato kongregace v projevu zmíněna zjistíte např. zde). Hájíme adopci založenou na [křesťanské] víře a abych prosadil naše základní dokumenty, potvrdili jsme 187 federálních soudců, kteří uplatňovali Ústavu tak, jak je psána, včetně dvou fenomenálních soudců Nejvyššího soudu, Neila Gorsucha a Bretta Kavanaugha.

Chráníme právo pro-life studentů na svobodu projevu na univerzitních kampusech, a pokud univerzity chtějí federální dolary daňových poplatníků, pak musí dodržovat První dodatek, vaše právo říkat, co si myslíte, jinak budou platit velkou, velikou finanční pokutu, ať chtějí nebo ne.

Je smutné, že krajní levice aktivně pracuje na vymazání našich práv daných Bohem, na zrušení charit založených na víře, na vykázání věřících z veřejných náměstí a umlčení Američanů, kteří věří v posvátnost života. Jdou po mně, protože bojuji za vás a bojujeme za ty, kteří nemají hlas, a my zvítězíme, protože víme, jak zvítězit.

Všichni víme, jak zvítězit, vy jste vítězili po dlouhou dobu. Společně jsme hlasem těch, kteří hlas nemají, když přijde na potratářské Demokraty, a vy to víte, vy jste viděli, co se stalo, Demokraté zaujali nejradikálnější a nejextrémnější pozice, jaké jsme v této zemi viděli po léta a desetiletí, a mohli bychom dokonce říct po celá staletí. Téměř každý vrcholný demokrat v Kongresu nyní podporuje potraty financované daňovými poplatníky až do okamžiku narození. Minulý rok zákonodárci v New Yorku jásali nad přijetím právních předpisů, které by umožnily vytrhnout dítě z matčina lůna až do porodu. Pak jsme měli případ demokratického guvernéra ve státě Virginie, ve společenství Virginie, máme rádi společenství Virginie, ale co se děje ve Virginii? Co se tam děje? Guvernér uvedl, že by popravil dítě i po narození, pamatujete. Demokraté v Senátu dokonce zablokovali právní předpisy, které by poskytovaly lékařskou péči dětem, které přežily pokus o potrat, a proto jsem vyzval Kongres, dva z našich velkých senátorů jsou tu s námi, tolik našich kongresmanů, a vyzval jsem je, aby hájili důstojnost života a přijali právní předpisy zakazující pozdní potraty dětí, které mohou cítit bolest v lůně své matky.

V letošním roce oslavujeme Pochodem pro život 100. výročí 19. dodatku, který navždy zakotvuje volební právo žen ve Spojených státech v Ústavě Spojených států. Taková velká událost. Dnes miliony mimořádných žen v Americe využívají sílu svých hlasů k boji za právo – a ze všech práv uvedených v Prohlášení o nezávislosti, je první právo na život.

Všechny vy ženy zde, dnes vaše oddanost ve vašem vedení povznáší celý náš národ a my vám za to děkujeme. Desítky tisíc Američanů, kteří se dnes shromáždili, se tu nejen postavily za život, ale stojí tu společně s hrdostí a chci za to poděkovat všem. Hájíte život každý den, poskytujete bydlení, vzdělání, zaměstnání a lékařskou péči ženám, kterým sloužíte. Vyhledáváte milující rodiny pro děti, které potřebují trvalý domov, pořádáte party za účelem obdarování nastávajících maminek, učinily jste svým životním posláním šířit Boží milost.

Vy všechny maminky tady, dnes vás oslavujeme a prohlašujeme vás za hrdinky. Vaše síla, oddanost a elán jsou to, co pohání náš národ, a díky vám byla naše země požehnána úžasnými dušemi, které změnily běh lidské historie.

Nemůžeme vědět, čeho naši dosud nenarození občané dosáhnou, jaké sny si budou představovat, jaká mistrovská díla vytvoří, jaké objevy nám přinesou, ale víme, že každý život přináší lásku do tohoto světa. Každé dítě přináší radost rodině, každého člověka stojí za to chránit, a především víme, že každá lidská duše je božská a každý lidský život, narozený i nenarozený, je stvořen jako svatý obraz Všemohoucího Boha.

Společně budeme hájit tuto pravdu v celé naší nádherné zemi, osvobodíme sny našich lidí a s odhodlanou nadějí se těšíme na všechna požehnání, která vycházejí z krásy, talentu, účelu, vznešenosti a půvabu každého amerického dítěte.

Chci vám poděkovat za tu velmi zvláštní chvíli, je to skvělé, že vás zastupuji, miluji vás všechny a co nejvřeleji vám děkuji. Bůh vám žehnej a Bůh žehnej Americe. Děkuji vám všem.

 

Přeložil Pavel Mareš.

Autor publikuje na Neviditelném psu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!