Dánsko na cestě tam a zpět

V červnu jsme psali o receptu dánských sociálních demokratů na vítězství  – jednoduše převzali pravicovou rétoriku v oblasti migrace. Tím vyfoukli vítr z plachet především Dánské lidové straně, která naopak předtím odlákala část tradičních socialistických voličů. Sociálně-demokratická vláda je ale závislá na třech menších levicových stranách a ty si už vynutily změny. Přesto je  Dánsko v rámci EU typické spíše restriktivní imigrační politikou.

Plány na izolaci imigrantů, kteří spáchali trestný čin, a odmítnutých žadatelů o azyl na izolovaném ostrově tak vzaly za své. Zrovna tak budou mít nyní všichni cizinci bez ohledu na legální statut právo na bezplatné vzdělání (i vysoké). I to je v protikladu s předvolebními sliby sociální demokracie, přičemž šance na deportaci cizince, který začne studovat je skoro nulová. 

V roce 1980 byl podíl nezápadních migrantů v Dánsku 1 %. nyní činí 8,5 %, t.z. půl milionu osob. Loni vláda oznámila plán proti paralelním společnostem a ghettům, který předpokládá 22 opatření. Pachatelé trestných činů z těchto území by za spáchané trestné činy jako je např. vandalismus, vloupání a prodej marihuany měli dostávat dvojnásobně tvrdé tresty. Zvýšit se má i policejní dozor. Vláda chce rovněž zjednodušit majitelům bytů, aby mohli dát výpověď osobám s kriminálním pozadím a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám má být rovněž ztížena možnost získat v této lokalitě byt. Týkat se to má i příjemců sociální podpory, která by měla být v případě odporu částečně krácena. Pokud se nepodaří změnit složení obyvatelstva, bude mít ministerstvo bydlení pravomoc rozpustit dané společenství nájemníků, a to i za použití násilí.

 V předškolních zařízeních se mají děti podrobit jazykovým přijímacím zkouškám. Gymnázia budou mít větší pravomoci při přijímání žáků. Má být zabráněno tomu, aby se určitá etnika shromažďovala do určitých škol a vznikala tak “etnogymnázia”. Školy si tak budou moci stanovit aspoň z jedné čtvrtiny kritéria pro výběr žáků. Děti rodičů z ghett budou mít povinnost navštěvovat od jednoho roku věku pedagogická zařízení  a pokud to rodiče odmítnou, budou jim odebrány přídavky na děti. Rovněž komunální úředníci, pedagogové a sociální pracovníci budou muset mnohem lépe kontrolovat školní docházku a poměry rodinách s ohledem na možné násilí na dětech, a neplnění povinností těchto pracovníků bude trestáno až ročním odnětím svobody. Za dobrou práci při integraci budou obce finančně odměňovány.

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!