Další útoky na Alianci pro rodinu

Server iDnes.cz přinesl informaci o výzvě k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. Lidé z Aliance pro rodinu prý nemají mít poradní hlas například na Ministerstvu práce a sociálních věcí či Ministerstvu spravedlnosti.

Autory této výzvy proti Alianci pro rodinu jsou bohužel zástupci křesťanských církví, mnoho z nich z protestantského prostředí, výzvu však podepsalo i několik katolických duchovních.

Ve výzvě se mimo jiné píše: „Tato organizace často prezentuje své působení v souvislosti s náboženskými hodnotami.“

Je sporné, do jaké míry vystupuje Aliance pro rodinu jako náboženská organizace. Ano, pokud si vzpomínám, na posledním Dni pro rodinu v Praze v září 2022 byl přítomen pan pražský arcibiskup Jan Graubner, nicméně nemám za to, že Aliance vystupuje primárně jako křesťanská organizace.

Výzva pokračuje slovy: „My se také opíráme ve svém působení o náboženské hodnoty, z nichž vyrůstají obecně lidské hodnoty, jako je porozumění, empatie a sounáležitost mezi lidmi. Hodnoty, které jsou stěžejní nejen pro naši víru, ale i pro náš stát. U Aliance pro rodinu tyto hodnoty bohužel nespatřujeme.“

K této tezi, že u Aliance nevidíme porozumění, empatii a sounáležitost mezi lidmi – osobně znám Janu Jochovou a také další příjemné lidi z Aliance. Velmi rád se podělím o zkušenost, že se jedná o lidi velmi laskavé a srdečné. To, že něco obhajují, a dělají to dobře, ještě neznamená, že postrádají empatii.

Když už je řeč o těch náboženských (křesťanských) hodnotách, jedna dosti praktická věc z nich vyrůstá: rodina založená na vztahu muže a ženy. Ježíš Kristus sám v evangeliích, a dále například veliký apoštol Pavel v listech, hovoří o nerozlučitelnosti vztahu muže a ženy a o nepřístojnosti sexuálních hříchů. Aliance pro rodinu má prostě jasný úkol, hájit rodinu založenou na vztahu muže a ženy a připomínat, že fragmentace tohoto základního stavebního kamene státu je nebezpečná.

Leckdo může prskat, že obhajovat pojetí rodiny zakotvené v současném právní řádu ČR jako svazek muže a ženy je polarizující. To ale není problém Jany Jochové ani Aliance. Obhajoba tradiční rodiny v dnešní poblázněné době době je velmi nevděčná. Stejně tak jako zastávat se Aliance pro rodinu.

Koncept „manželství pro všechny“, či spíše „manželství pro některé“ je s katolickou sexuální morálkou zcela neslučitelný. Pokud se Vám stane, že se někdo prohlásí za katolíka a tyto koncepty bude prosazovat, nevěřte mu.

Věčná hodnota rodiny jako svazku muže a ženy je pro mne posvátná jako pro každého katolíka na celém světě, který zná a respektuje Katechismus katolické církve. Jano, Bětko, Honzo, vy všichni z Aliance, děkuji Vám za to, co děláte. I kdybych občas třeba jemně nesouhlasil s některými Vašimi kroky, na prvním místě jsem vděčný za to, že v našem prostředí existuje spolek, který hájí rodinu a brzdí nebezpečné progresivní tendence. Jako římský katolík, ale především jako myslící svobodný člověk žijící v sekulárním státě, který stále ještě má právo říkat svůj názor a obhajovat stávající právní řád ČR.

To, že Aliance obhajuje katolický model rodiny, který se otiskl do našich právních norem, z ní totiž křesťanskou organizaci nutně nečiní

 

Převzato z blogu autora.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!