Co vám v životě dává smysl?

Pokud chcete porozumět lidské bytosti nebo lidskému stavu, jakou nejdůležitější otázku byste měli položit? Většina nábožensky orientovaných lidí by se pravděpodobně zeptala: „Věříte v Boha?“ Nejdůležitější otázka, jakou si umějí představit ti ostatní, zejména progresivisté, je nejspíš otázka politická. Dnes by to bylo „Podporujete Donalda Trumpa?“ Jinak by to mohlo být „Podporujete právo na potrat?“ Nebo „Podporujete manželství homosexuálů?“

Jakkoli důležité všechny tyto otázky jsou, pokud chceme porozumět lidským bytostem, zejména velkým skupinám lidí – tj. jejich společnosti, nejzávažnější otázkou je toto: „Co vám v životě dává největší smysl?“ Odpověď samozřejmě nebude univerzálním řešením všeho, ale okolnosti života lidí nasvítí tato otázka lépe, než jakákoli jiná.

Důvod je následující: Kromě jídla je největší lidskou potřebou a touhou smysl. Co člověka nejvíc odlišuje od zvířat, ještě více než intelekt a řeč, je právě toto. Všechny ostatní potřeby máme společné s vyššími živočišnými druhy a mnohé i s nižšími živočišnými druhy. Stejně jako oni potřebujeme jídlo, přístřeší a společnost. Ale zatímco lidé hledají a potřebují smysl více než cokoli jiného, kromě jídla (a ještě společnosti – ale lidem společnost obvykle nějaký smysl poskytuje, a někdy i postačující), žádná zvířata svůj smysl nepotřebují ani nehledají. Kromě jiného je to jeden z důvodů pro víru v Boha, Stvořitele. Pro potřebu smyslu neexistuje evoluční vysvětlení. Smysl není potřebou biologickou.

Právě vzhledem k jeho svrchované důležitosti musíme otázku po smyslu považovat za otázku kardinální. Problém je však v tom, že stejně jako potřeba potravy nemá vlastní morální kvalitu, nemá ji ani potřeba smyslu. Smysl lze nalézt ve zlu stejně jako v dobru. Nacismus poskytl milionům Němců stejný smysl, jaký mělo pro Matku Terezu pomáhat umírajícím v Kalkatě. Porážka nevěřících dává radikálním islámským teroristům stejný smysl jako krmení chudých těm, kdo pracují v Armádě spásy. Zabíjení „kristovrahů“ Židů dávalo některým středověkým křesťanům stejný smysl, jako záchrana Židů některým evropským křesťanům během holocaustu.

Pro většinu Američanů až do poslední generace byla potřeba smyslu naplněna rodinou, náboženstvím, komunitou a vlastenectvím (tj. láskou k Americe a vírou v Ameriku, jak to uvedl Abraham Lincoln: jako „poslední nejlepší pozemská naděje“). Všechny nebo téměř všechny tyto zdroje smyslu se dnes vytrácejí. Současná generace Američanů jich má ve skutečnosti jen málo nebo vůbec žádný.

Pokud jde o rodinu, Američané vstupují do manželství v pozdějším věku než kdy předtím. V manželství žije méně Američanů než kdy předtím. A je mnohem více bezdětných Američanů než kdy předtím. Co se týká náboženství, více než třetina mileniálů – zdaleka největší procento jakékoli generace v americké historii – se neidentifikuje s žádným náboženstvím. Ohledně komunity, obrovské množství Američanů – jakéhokoli věku – žádné vazby na jakoukoli komunitu nemá. To je hlavní důvod epidemie osamělosti, která v současnosti postihuje tolik Američanů (ale i jiných). Například The New York Times v roce 2018 uvedly, že v Británii se „více než devět milionů lidí v zemi často nebo stále cítí osamělými, podle zprávy z roku 2017 zveřejněné Jo Coxovou komisí pro osamělost.“ Tehdejší premiérka Theresa Mayová dokonce jmenovala ministra pro osamělost.

Pokud jde o Ameriku, v co se dá ještě věřit? Po více než jednu generaci se mladí Američané učili touto zemí opovrhovat: její minulost je v podstatě rasistická, genocidní a imperialistická. Tolik o vlastenectví.

Co tedy dává smysl Američanům, kteří ztratili všechno nebo většinu z výše uvedeného? Něco mít musí, protože potřeba smyslu je v nás stejně zabudovaná a univerzální jako potřeba jídla. Odpověď je zřejmá: Ať je to cokoli, musí to dávat smysl nezávisle na rodině, komunitě, náboženství nebo vlastenectví. A co to je? Levičáctví.

Celé levičáctví (nikoli liberalismus, který uznává všechny tradiční zdroje smyslu) sestává ze zdrojů, kteří nahrazují komunitu, náboženství, Ameriku a dokonce i rodinu (svobodné ženy tvoří hlavní, dokonce dominantní demografickou složku levice).

Pro levici jsou feminismus, environmentalismus, socialismus a transgenderová práva smyslem existence. Životní náplň levice je nejzřetelnější v jejím neustálém šermování termínem „existenciální hrozba“. Prezident Donald Trump „představuje existenciální hrozbu pro Ameriku“, napsal levicový Frank Rich v posledním čísle časopisu New York Magazine. „Bloomberg v rámci své kampaně nazývá Trumpa za ‚existenciální hrozbou‘“, hlásal titulek v ABC News před dvěma měsíci. Titulek v Mother Jones před dvěma týdny zněl: „Trump je ‚existenciální‘ hrozba: Ilana Glazerová, Eric Holder a 2020“. Titulek ThinkProgressu minulý červenec zněl: „Trumpova volební kampaň 2020 představuje existenciální hrozbu pro světový politický řád“. V časopise Sioux City Journal byl minulý týden uveden titulek „Biden: Trump představuje existenciální hrozbu pro budoucnost naší země.“

Bojovat s prezidentem Trumpem znamená bojovat za samotnou existenci světového řádu a za demokracii v Americe. Co by mohlo dát těm, kteří nemají význam, větší význam než tohle?

A je tu ještě jedna věc: boj o holou existenci samého světa. To je hlavní impuls posedlosti levice globálním oteplováním. „Svět skončí do 12 let, pokud se nebudeme zabývat změnou klimatu,“ říká poslankyně Alexandria Ocasio-Cortez. Předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiová nedávno v CNN uvedla, že „klimatická krize je existenciální hrozbou pro planetu.“ Tvrzení o fosilních palivech představujících existenciální hrozbu pro přežití Země existuje tolik, kolik existuje levičáků (a liberálů, kteří se bojí levice).

Důkazem, že toto údajné zachraňování demokracie a světa před vyhynutím není nic jiného než snaha levice nalézt svůj smysl, je toto: Pouze komunity, které nadále disponují všemi tradičními zdroji smyslu, tomu nevěří. Nepotřebujeme žádné levicové náhražky.

 

Převzato z dailywire.com. Pro Konzervativní noviny přeložil Pavel Mareš.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173/2010 Děkujeme!