Co si myslí učitelé

Česká školní inspekce zveřejnila první část dotazníkového šetření TALIS 2018 (v rámci zemí OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Celého výzkumu se zúčastnilo více než čtvrt miliónu učitelů ze čtyřiceti osmi zemi. Nedopadli jsme špatně – vtahy mezi učiteli a žáky jsou podle nich dobré, šikany je málo, děti až tolik nezlobí a drtivá většina učitelů učí proto, že chce podpořit rozvoj dětí a přispět tak společnosti. Jsou ale nešťastní z inkluze.

V části týkající se druhého stupně základních škol a nižších gymnázií odpovídalo 3 447 našich učitelů a 216 ředitelů, průzkum je tedy dostatečně reprezentativní. A jaká jsou zjištění? Skutečnost, že řada studentů pedagogických fakult už od počátku ví, že učit nechce (chce jen získat magisterský stupeň vzdělání) je stejně neradostná, jako fakt, že se mnozí z nich leknou prvního náporu a ze školy po krátké době utečou. Dobrá zpráva je, že téměř 70% statečných učitelů ve školách si naplnilo svůj sen (jsme dokonce nad průměrem průzkumu TALIS 2018).  Ještě lepší zpráva je odpověď našich učitelů na otázku proč být učitelem: 89% chce podpořit rozvoj dětí a přispět tak společnosti

Jsou naši učitelé starší než jinde?

Nejsou, průměrný věk je 45 let a mezinárodní průměr je 44. Stejné je to s počtem pedagogů nad 50 let (35%). Faktem ovšem je, že statečných lidí, které tolik potřebujeme, je v mladším věku málo.

Průměrný věk ředitelů je 53 a 20% ředitelů je starších, než 60 let. Zase stejné, jako jinde.

Rovnost či nerovnost žen a mužů ve školách?

Zřejmě všichni byste dali správnou odpověď. Žen je ve školách mnohem více, než mužů (v ČR 76%, průměr OECD je 68%). Máme ale více ředitelek (52%), než je mezinárodní průměr (47%).

A jak se učitelé ve škole cítí?

Učitelé u nás se shodují, že vztahy mezi učiteli a žáky jsou v zásadě dobré (96%). Zastrašování a šikanování mezi žáky je podle našich ředitelů hluboko pod mezinárodním průměrem (3% proti 14%). Dovedeme si představit námitku, že nepřiznané nebo neviděné ještě neznamená neexistující.

Jsou naši žáci hodnější, než jinde?

Na otázku, zda musí často uklidňovat své žáky, protože ruší, odpovědělo kladně jen 39% našich pedagogů, mezinárodní průměr uvádí 65%. Tuhle dobrou zprávu Vám potvrdí většina učitelů, kteří se zúčastnili mezinárodních projektů. Rodiče u nás stále ještě většinově vychovávají své ratolesti k dodržování alespoň minimálních pravidel. Díky jim za to.

Jak jsou učitelé a ředitelé připraveni na své povolání a funkci?

Pedagogové u nás rekapitulují: Jsme většinou spokojeni s tím, jak náš vysoká škola připravila (62%). Jsme připraveni odborně, víme, co je pro žáky důležité a známe způsoby, jak to předat. Tady jsme o 17% pod mezinárodním průměrem.

Několik dalších čísel: v čem jsme nad a v čem pod průměrem, a kdy je to vlastně dobře?

Ředitelů, kteří nikdy neabsolvovali kurzy zaměřené na administrativu, je méně, než je průměr.

Ředitelů, kteří nikdy neabsolvovali kurzy zaměřené na pedagogické vedení školy, je bohužel mnohem více, než je průměr.

V počtu učitelů, kteří mají v začátcích na škole svého rádce (mentora), jsme pouze průměrní.

V počtu učitelů, kteří během posledního roku absolvovali kurs zaměřený na profesní rozvoj, jsme dobří (97% učitelů a 100% ředitelů)

Inkluze… Jak pracovat se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami?

Podíl učitelů, kteří se cítí „velmi dobře“ nebo „dobře“ připraveni vyučovat v prostředí, kde jsou žáci od výjimečně nadaných po žáky s poruchami učení a s poruchami chování (žáci se SVP) je jen 20% (mezinárodní šetření ukazuje 45%). Přitom v rámci formálního vzdělávání učitelů byla oblast výuky žáků se SVP zahrnuta (50% proti mezinárodnímu průměru 40%).

Vážení učitelé, přejeme Vám, ať co nejlépe obnovíte během léta své síly, ať nastudujete literaturu, po které jste zasněně pokukovali během frmolu školního roku, ať Vám prospějí všechna prázdninová školení – víme, že si je často sami financujete.

Ředitelé, vypusťte z mysli svůj pedagogický sbor alespoň na 14 dní. Budete ho vidět v nových souvislostech.

Těšíme se, že se na sebe všichni, včetně žáků a rodičů budete po prázdninách těšit.

 

Autorka je učitelka, bývalá poslankyně za TOP09 a předsedkyně Středoevropské inspirace

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 . Děkujeme!