Co si myslí Putinův jestřáb…

I v Kremlu se lidé dělí do několika skupin, méně a více radikálních… Jednou z nich jsou tzv. systémoví liberálové, kteří v posledních letech ztratili většinu vlivu. Jsou to převážně ekonomové a technokrati, kteří zajistili, že období Putinových vlád bylo pro Rusy poměrně blahobytné (alespoň v porovnání s 90. lety), Rusko předčasně splatilo své dluhy a Putin mohl provádět nezávislou zahraniční politiku.

Patří sem Putinovi kolegové z petrohradské radnice Alexej Kudrin a German Gref nebo šéfka centrální banky Elvira Nabiullina. Není velkým tajemstvím, že jsou, nebo alespoň byli, ze situace zoufalí, protože jejich dvacetiletá práce přichází vniveč. Tato skupina však byla dlouhodobě na posměch, označována za „odnárodnělou“, příliš západní a obecně podezřelou… Elviře Nabiullině (je Tatarka) se okruh premiéra Mišustina za její práci odvděčil zveřejněním videa, na němž její manžel souloží s jinou ženou, Germanu Grefovi rýpáním do jeho sexuální orientace.

Pak lidé, kteří si vcelku nic nemyslí, ideologicky jsou zcela pružní a jde jim primárně o osobní požitky. To je kremelský veterán Sergej Šojgu, který se před dvaceti lety tolik těšil na plodnou spolupráci s NATO a ještě před dvěma lety i na mírové soužití s Ukrajinci, nebo Dmitrij Peskov. Specifickou kategorií je Sergej Lavrov, který se natolik rozseděl ve funkci, že se mu teď nechce odcházet, byť s ním Putin zachází vyloženě macešsky – včetně sezení u dlouhého stolu. Lavrov působí dojmem člověka, který vždycky dělal věci, které dělat nechtěl. Diplomatem být nechtěl, maminka s tatínkem ho donutili… Ale když už jím byl, udělal slušnou kariéru. Ministrem zahraničí je už dvacet let a v posledních letech se o rozhodnutích Putina dozvídá jako poslední v Kremlu. Není zván k žádným jednáním a cestuje bez mandátu cokoliv vyjednat.
Pak je tam několi tzv. „sviní“, to jsou lidé typu Mišustin nebo Medveděv. Šedé a nezajímavé myši, ale se „správným“ myšlením a nekonečnou loajalitou vůdci.

No a pak je kategorie Patrušev. Nikolaj Patrušev se podle svých slov zná s Putinem už od 70. let z KGB. On sám strávil celý život v KGB a nástupnických tajných službách, na přelomu tisíciletí ještě Jelcinovým rozhodnutím nahradil Putina v čele FSB, tedy nejdůležitější ruské tajné služby, a nyní vede Bezpečnostní radu, hlavní poradní orgán Putina. No a právě Patrušev teď poskytl obsáhlý rozhovor k válce deníku Ruskaja Gazeta. Rozhovor vedl Ivan Jegorov.

• Nikolaji Platonoviči, dnes už se termín „druhá studená válka“ nezdá přehnaný. Američané neváhají říkat, že v konfrontaci se SSSR zvítězili a nyní také zvítězí. Jak tyto názory hodnotíte?

Tragické scénáře minulých krizí nám Washington vnucuje ve snaze upevnit svou pozici světového hegemona. Tímto způsobem se brání rozpadu unipolárního světa. USA dělají vše pro to, aby se ostatní centra multipolárního světa neodvážila ani pozvednout hlavu, zatímco naše země se nejen odvážila, ale hlasitě vyhlásila, že nebude hrát podle vnucených pravidel. Snažili se donutit Rusko, aby se vzdalo své suverenity, své identity, své kultury, své nezávislé zahraniční a vnitřní politiky.

To je přístup, který nemůžeme akceptovat.

Ve snaze zatlačit Rusko se Američané s pomocí svých zástupců v Kyjevě rozhodli vytvořit jakýsi protipól naší země a cynicky si pro tento účel vybrali Ukrajinu a pokusili se rozdělit v podstatě jednotný národ. Washington nenašel žádný pozitivní způsob, jak dostat Ukrajince na svou stranu, a tak už dlouho před státním převratem v roce 2014 indoktrinoval Ukrajince k pocitu výlučnosti jejich národa a nenávisti ke všemu ruskému. Historie nás však učí, že nenávist nikdy nemůže být spolehlivým garantem národní jednoty. Jestli dnes lidi žijící na Ukrajině něco spojuje, pak je to strach ze zvěrstev nacionalistických batalionů. Výsledkem politiky Západu a jím řízeného kyjevského režimu proto může být pouze rozpad Ukrajiny na několik států.

• Jak jste varoval již před rokem, Evropa se ocitla v bezprecedentní krizi, mimo jiné způsobené přílivem ukrajinských uprchlíků. Jak by to mohlo ovlivnit domácí situaci v evropských zemích?

Evropa čelí hluboké hospodářské a politické krizi. Rostoucí inflace a klesající životní úroveň již dopadají na peněženky a nálady Evropanů. Kromě toho masová migrace z Ukrajiny přináší nové problémy v dobře známých oblastech, jako je nelegální obchod s drogami a přeshraniční trestná činnost. Do Evropy již dorazilo téměř pět milionů ukrajinských migrantů. V blízké budoucnosti jejich počet vzroste na deset milionů. Většina Ukrajinců, kteří přicházejí na Západ, se domnívá, že by je Evropané měli podporovat a živit, a když jsou nuceni pracovat, začínají se bouřit.

Představitelé zločinecké komunity, kteří uprchli z Ukrajiny, se budou snažit obsadit pro ně výhodné pozice a dostat pod svou kontrolu místní zločinecké skupiny, což bude nepochybně doprovázeno nárůstem kriminality v Evropě. „Nový dech“ chytí i prosperující byznys se sirotky z Ukrajiny k následné nelegální adopci v Evropě.

Západ již zaznamenal oživení v oblasti černého trhu s lidskými orgány od sociálně slabých vrstev ukrajinského obyvatelstva na tajné transplantace pro evropské pacienty. Příliv migrantů z Ukrajiny začal dávno před rokem 2022 a spolu s ním se dnes do Evropy vrací vymýcené nemoci. Vždyť jen desetina uprchlíků z Ukrajiny je očkována proti koronaviru, virové hepatitidě, tuberkulóze, zarděnkám a spalničkám.

V této kdysi prosperující republice Sovětského svazu se totiž systém hygienické a epidemiologické kontroly a primární zdravotní péče prakticky zhroutil.

• Ale to je jen začátek, že?

Máte pravdu. To je teprve začátek. Na pozadí protiruských sankcí se svět postupně propadá do bezprecedentní potravinové krize. Desítky milionů lidí v Africe nebo na Blízkém východě se kvůli Západu ocitnou na pokraji vyhladovění. Aby přežili, budou se hnát do Evropy. Nejsem si jistý, zda Evropa tuto krizi přežije. Politické instituce, nadnárodní organizace, ekonomika, kultura a tradice, to vše se může stát minulostí. Evropa se bude namáhat, ale Amerika se zbaví svého hlavního geopolitického strachu, politického a hospodářského sblížení mezi Ruskem a Evropou.

• USA a jejich spojenci blahovolně ignorují neonacisty a otevřeně fašistickou ideologii na Ukrajině a zásobují ji nejmodernějšími zbraněmi. Není na čase, abychom tyto nepřátelské země uznali za podporovatele fašismu se všemi důsledky?

Evropa již čelí nárůstu oficiálně zakázaných projevů fašismu a neonacismu, protože mezi migranty z Ukrajiny jsou přítomní mnozí banderovci s neonacistickými názory prchající před nevyhnutelným postihem. To povede k opětovné renesanci nacistických myšlenek v Evropě, k projevům, které byly ještě nedávno považovány za naprosto vyloučené. Nelze vyloučit ani vzestup krajně pravicových nálad, který budou podněcovat desetitisíce vycvičených a v boji zkušených ukrajinských radikálů, kteří již našli společnou řeč s evropskými obdivovateli Hitlera.

• Vývoj se ubírá po spirále. Koneckonců Západ popíral nebezpečí nacistického režimu téměř do září 1939. V roce 1938 vyhlásil časopis Time Hitlera mužem roku.

Ve 30. letech Západ nejenže popíral, ale aktivně podporoval vzestup a etablování fašismu v Německu. Vyznamenal se zejména velký byznys. Teprve později, po válce, vytvořili západní historici mýtus o německých průmyslnících, na nichž byla Hitlerova válečná ekonomika údajně založena. Některé americké firmy přitom spolupracovaly s nacisty až do roku 1943, tedy do rozhodujícího obratu ve válce.

• Dokonce existuje teorie, že Cyklon B, který nacisté používali k zabíjení lidí v táborech smrti, byl vyvinut pomocí západních technologií.

A přečtěte si, jak nacisté celý proces připravovali. Každý zná například společnost IBM. Právě na jejích technologiích přitom nacisté plánovali proces vyhlazování lidí v koncentračních táborech. Její generální ředitel Watson dostal od Hitlera medaili. A to je jen jeden z mnoha příkladů.

Nyní se historie opakuje. Západ momentálně aktivně podporuje ukrajinské neonacisty a pokračuje v zásobování Ukrajiny zbraněmi. Americký a evropský vojensko-průmyslový komplex se raduje, protože díky krizi na Ukrajině nemá nouzi o zakázky. Není divu, že na rozdíl od Ruska, které má zájem na co nejrychlejším ukončení speciální vojenské operace a minimalizaci ztrát na všech stranách, je Západ odhodlán ji protahovat přinejmenším do posledního Ukrajince.

Z nějakého důvodu si svět stále myslí, že militaristé a agresoři nutně nosí uniformy. Nenechte se však zmást anglosaskými gentlemany. Žádný kvádřík nedokáže zakrýt nenávist, zlobu a nelidskost.

• Mnozí naši odpůrci ve světě cílům speciální vojenské operace nerozumějí nebo je neuznávají a považují je za přitažené za vlasy.

Speciální vojenská operace má konkrétní cíle, na jejichž dosažení spočívá nejen blahobyt, ale i životy milionů lidí, obrana obyvatelstva Doněcké a Luhanské republiky před genocidou, kterou ukrajinští neonacisté páchají už osm let. Hitlerův fašismus ve své době snil o zničení veškerého ruského obyvatelstva a dnes se o to jeho stoupenci přesně podle Hitlerových příkazů rouhavě pokoušejí slovanskýma rukama. Rusko toto nedopustí. Když už mluvíme o denacifikaci, naším cílem je porazit předmostí neonacismu, které Západ vytvořil v blízkosti našich hranic.

Potřeba demilitarizace je dána skutečností, že vyzbrojená Ukrajina představuje hrozbu pro Rusko, a to i z hlediska vývoje a použití jaderných, chemických a biologických zbraní.

• Myslíte si, že by USA skutečně mohly zorganizovat takové provokace na Ukrajině?

Mluvíte o zemi, jejíž elita si naprosto neváží života jiných lidí. Američané jsou zvyklí šlapat po spálené zemi. Od druhé světové války byla bombardováním, včetně jaderného, zničena celá města. Zaplavovali vietnamskou džungli jedem, bombardovali Srby radioaktivní municí, upalovali Iráčany zaživa bílým fosforem, pomáhali teroristům trávit Syřany chlorem. Nemyslím si, že život Ukrajinců zajímá USA, které opakovaně prokázaly svou agresivní a antihumánní povahu. Jak ukazuje historie, NATO také nikdy nebylo obrannou aliancí, ale výhradně útočnou.

• Proč to všechno americké elity dělají?

Amerika odedávna rozděluje celý svět na své vazaly a nepřátele. Od dětství je lidem v USA vtloukáno do hlavy, že Amerika je vrchol všehomíra a zbytek lidstva jen pokusný králík a zásobárna na suroviny. Před čtyřmi sty lety přistěhovalci z Anglie loupili a vraždili indiány, protože je považovali za necivilizované divochy. Nyní je to vše ještě doprovázeno rétorikou o demokracii a lidských právech a jejich pirátství pokračuje v celosvětovém měřítku. Americké elity si pamatují, jak se USA po dvou světových válkách staly supervelmocí, a nyní si nechtějí připustit, že americké globální impérium je v agónii.

• Takže se domníváte, že doba Ameriky jako mocenského centra je u konce.

To je realita, v níž musíme žít a soustředit se na budování optimálního přístupu. Rusko zvolilo cestu obrany své suverenity, pevné obrany svých národních zájmů, kulturní a duchovní identity, ruských hodnot a historické paměti. Naše duchovní a morální hodnoty nám umožňují zůstat sami sebou, být věrni svým předkům, zachovat jednotlivce, společnost i stát. Evropané se například rozhodli jinak.

Přijali tzv. liberální hodnoty, i když ve skutečnosti jde o neoliberalismus. Ten prosazuje prioritu soukromého před veřejným, individualismus potlačující lásku k vlasti, postupnou erozi státu. Už je jasné, že s takovou doktrínou nemá Evropa a evropská civilizace budoucnost. Zřejmě se budou motat v kruhu a dostávat lekce.

• Jaké?

Je jich mnoho. Nezapomínejte, že všechny historické převraty začínají šířením populárních, ale potenciálně destruktivních myšlenek. Vzpomeňte si na Francouzskou revoluci. Její špatně interpretovaná hesla dala vzniknout tyranii Napoleona, který utopil v krvi půl Evropy, ale vylámal si zuby na Rusku.

Co udělala naše země? Rozvrátila Francii, vypálila Paříž? Ne, císař Alexandr I. obnovil francouzskou státnost a v roce 1815 stál u zrodu Svaté aliance. Cílem této unie bylo respektovat územní celistvost států a potlačit nacionalistická hnutí. Tak zajistila čtyřicet let mírové existence v Evropě.

Za sto let a něco málo se objevila ideologie nacismu. Sovětský svaz udělal vše pro její zničení, ale zároveň inicioval znovuzrození nezávislého německého státu. Stalin na to naléhal na Jaltské konferenci. Sovětský svaz byl také první, kdo koncem 80. let podpořil sjednocení Německa. Naše země sehrála jedinečnou roli při utváření nejen geopolitického, ale i morálního pořádku ve světě.

• Angloamerický styl dorozumívání se světem jste obrazně popsal jako pirátství. Nyní Západ provádí podobný pirátský nájezd na Rusko. A to vyvolává otázku, nakolik bylo odůvodněné rozhodnutí umístit zlaté a devizové rezervy v zahraničí?

Ukázalo se, že toto rozhodnutí bylo z hlediska ekonomické bezpečnosti státu nepatřičné. Jiná věc je, že tím Západ tímto jednáním postihuje nejen Rusko, ale i sám sebe. Stávající globální finanční systém je založen výhradně na důvěře, a to i v USA jako emitenta světových rezerv. Před půl stoletím byly peníze kryté zlatem, ale v roce 1971 USA navázaly svou měnu na kurzy, což jim umožnilo prakticky nekontrolovatelně emitovat peníze.

Ve snaze podpořit svou ekonomiku ve věčně předkrizovém rozpoložení USA aktivně pumpovaly do svých bank, podniků a obyvatel peníze kryté státními dluhopisy. Výsledkem byla vysoká inflace v Americe i v Evropě. Zároveň zahraniční dluh USA přesahuje 30 bilionů dolarů. A Američané z nějakého důvodu diskutují o platební neschopnosti Ruska. Je načase, aby sami vyhlásili default. Nyní, aby překonaly negativní důsledky a opět se obohatily, vytvářejí USA umělou globální krizi. To znamená, že chtějí řešit své problémy na úkor zbytku světa, a zejména Evropy.

• Nezdá se, že by to Evropany trápilo.

Co víc, s radostí kráčí do propasti, kterou pro ně vykopaly USA. V tomto smyslu se od dob studené války hodně změnilo. Tehdy se Evropané působení Washingtonu bránili sebevědoměji. Pravděpodobně díky tomu, že stará generace realistických politiků byla stále naživu. Tehdy byla zeď v Berlíně, zatímco dnešní evropské elity mají zdi v hlavách. V 80. letech se USA ve snaze oslabit sovětskou ekonomiku pokusily zakázat evropským společnostem nakupovat ropu a plyn. Evropa tehdy na požadavky Washingtonu nepřistoupila. Spojené státy zakázaly svým vlastním společnostem prodávat SSSR technologie pro těžbu na moři, v důsledku čehož desítky amerických a japonských firem utrpěly vážné ztráty. Washington používal dezinformace, aby tak zdržoval výstavbu plynovodu ze Sovětského svazu do Evropy. Říká vám to něco?

• A co musíme udělat, abychom zajistili suverenitu rublu?

Pro suverenitu každého národního finančního systému musí mít jeho měna vnitřní hodnotu a stabilitu, aniž by byla navázána na dolar. Nyní odborníci pracují na projektu navrženém vědeckou komunitou, jehož cílem je vytvořit duální měnový a finanční systém. Konkrétně se navrhuje stanovit hodnotu rublu, která by měla být kryta jak zlatem, tak komoditami s devizovou hodnotou, tak aby byl kurz rublu v souladu s paritou reálné kupní síly.

• Podobné myšlenky zaznívaly již dříve. Řada odborníků však tvrdila, že jsou v rozporu se závěry ekonomické teorie…

Nejsou v rozporu se závěry ekonomické teorie, ale se závěry západních ekonomických učebnic. Západ si jednostranně přivlastnil intelektuální monopol na optimální společenské uspořádání a desítky let ho zneužívá. Dovolte mi připomenout, že šokové reformy v devadesátých letech byly u nás prováděny striktně podle amerických metod. Zaujetí našich podnikatelů, kteří vzešli z této éry, pouze tržními mechanismy, aniž by brali v úvahu specifika naší země, je rizikovým faktorem.

Nejsme proti tržní ekonomice a účasti ve světových výrobních řetězcích, ale jsme si dobře vědomi toho, že Západ umožňuje jiným zemím být jeho partnerem jen tehdy, když je to pro něj výhodné. Proto je nejdůležitější podmínkou pro zajištění ekonomické bezpečnosti Ruska spoléhat se na vnitřní potenciál země a restrukturalizovat národní hospodářství na moderní technologické bázi.

• S čím se momentálně potýkáme a jak se nám daří? Opět se hodně mluví o nahrazování importu, ale asi není tajemstvím, že nějakého rozhodujícího průlomu zatím nebylo dosaženo.

Úkoly a priority byly stanoveny naprosto správně a my je budeme nadále plnit. Další věcí je, že musíme výrazně zlepšit disciplínu při jejich provádění, a to i mezi příslušnými agenturami. Kdyby byly všechny prezidentovy pokyny týkající se nahrazování dovozu provedeny včas, mohli jsme se vyhnout mnoha problémům, s nimiž se dnes ruská ekonomika potýká. Dovolte mi uvést příklad. Proti zřízení závodu na výrobu vysoce kvalitního inzulínu v Petrohradě se postavila řada struktur. Dnes se jedná o seriózní podnik, kde výroba léků není závislá na dovozu, s výjimkou obalů. Samozřejmě nemůžeme zavírat oči před významnými úspěchy. Podniky společnosti Rostec, především ty, které vyrábějí produkty obranného průmyslu, dosáhly významných úspěchů při nahrazování importu.

Další příklad. Díky doktríně potravinové soběstačnosti, kterou vypracovala Rada bezpečnosti, se nám podařilo provést přesné výpočty a dosáhnout potravinové soběstačnosti v základních potravinách. To je velmi důležitý úspěch, jehož se naší zemi nepodařilo plně dosáhnout za celé dvacáté století. Proto budou všechny pokusy Západu přenést odpovědnost za jimi vyvolanou globální potravinovou krizi na Rusko odsouzeny k nezdaru.

Rusko by mělo rozšířit sortiment domácích high-tech výrobků. Náš hlavní zájem spočívá v tom, jak urychlit přechod od plánů k výrobě. Zvláštní pozornost budeme věnovat kvalitativním změnám při výběru vědeckých pracovníků a hodnocení jejich výkonu. Ruská věda se musí stát vedoucí výrobní silou, jednou z hybných sil rozvoje naší země. Jsem přesvědčen, že všechny problémy, které v důsledku sankcí vznikly, vyřešíme. Rusko se dnes přeorientovává z evropského trhu na africký, asijský a latinskoamerický trh. Prioritní pozornost věnujeme EAEU, jejíž význam v současné situaci prudce roste. Posilujeme spolupráci se zeměmi BRICS a SCO, které sdružují přibližně tři a půl miliardy lidí.

• Zmínil jste vědu, ale v současné situaci je nutné restrukturalizovat nejen vědu, ale i univerzitní vzdělání a školství obecně.

Jsem upřímně přesvědčen, že se nemůžeme úspěšně rozvíjet bez toho, aniž by celá společnost jasně chápala naše národní cíle a úkoly, hloubku naší duchovní a historické identity. Proto každý obyvatel naší země, každý Rus musí od dětství vědět a chápat, pro co všichni jako národ žijeme a pracujeme a o co usilujeme. Západ naproti tomu pokračuje v antihumánní doktríně „zlaté miliardy“, která předpokládá výrazné snížení světové populace různými prostředky. Za tímto účelem Západ lstivě vytvořil říši lží, která předpokládá ponížení a zničení Ruska a dalších nežádoucích států. Plivou nám do očí a plivance vydávají za boží mlhu.

Washington a Brusel se netají tím, že jejich sankce mají za cíl materiální i duchovní zbídačení Rusů. Ničení našeho školství vnucováním takzvaných progresivních vzdělávacích modelů je pro Západ stejně strategickým cílem jako přibližování NATO k našim hranicím.

Ve skutečnosti na tom není nic pokrokového. Například v USA mnoho lidí prohlašuje, že v hodinách matematiky by se mělo zpívat a tančit, protože řešení úloh a rovnic utlačuje a diskriminuje. Takový „pokrok“ nepotřebujeme. Současná situace dokazuje, že je třeba udržet tradiční duchovní a morální hodnoty Ruska, reformovat vzdělávací systém a osvětu, zachovat to, co se osvědčilo. Stále jsem přesvědčen, že sovětská škola byla ve své době nejpokrokovější na světě, a s ohledem na to je třeba postupovat.

• A co by se mělo konkrétně dělat?

Je třeba věnovat větší pozornost rozvoji logického myšlení, doplněného o smysluplné znalosti, a schopnosti samostatně se rozhodovat, než jen mechanicky zaškrtávat v testech. Rozvíjet aplikace základních věd. Neměli bychom spoléhat pouze na digitalizaci vzdělávání, protože internet může být nejen zdrojem encyklopedických informací, ale také zdrojem zpolitizovaných dezinformací.

Základem všeho je rozvoj osobních intelektuálních a duchovních kvalit. Správně vzdělané, všestranně vyškolené, fyzicky a morálně zdravé děti, které znají a chápou historii a kulturu vlasti, to je naše bohatství a záruka úspěšného rozvoje Ruska. Dnes pracujeme pro budoucnost našich dětí a pro prosperující zemi, ve které budou žít.

Vyšlo v Ruskaja Gazeta

Přeložila Lucie Sulovská

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!