Co se skutečně stalo ve volbách v roce 2020

Po posledních volbách mnozí z nás doufali, že se objeví nějaký hrdina, který smete ze stolu volební podvody, jež bezpochyby vyhnaly prezidenta Donalda Trumpa z úřadu. Nějaký „Kraken“. Mocná síla přírody, metafora síly, stoupající z hlubin, obnovující pravdu a řádný proces. A na rozdíl od Krakena z legend a Hollywoodu síla dobra.

Nepochopení složitých procesů a matoucích událostí během prezidentských voleb v roce 2020 zvyšuje pravděpodobnost, že se něco podobného bude opakovat. Destabilizující síly působící v roce 2020 jejich úspěch skutečně povzbudil. Osobnosti, které řídí filantropické toky peněz, které v roce 2020 dopomohly Bidenovi k vítězství, stále existují a mají v hledáčku volby, které proběhnou v polovině jeho funkčního období (tzv. midterm elections) v roce 2022. Chtějí to vše totiž zopakovat.

Proto je důležité pochopit složité mechanismy, kterým vděčíme za výsledek voleb v roce 2020, abychom je mohli zneškodnit, aby dále nedestabilizovaly náš politický proces.

Zuckerbergovy dolary

K výsledku prezidentských voleb v roce 2020 přispěly dvě věci: jednak finanční injekce soukromých filantropických fondů do vládních volebních úřadů a za druhé pozastavení odsouhlasených volebních pravidel jako v nějaké banánové republice. Když se tyto dvě věci spojily, tak již k ovlivnění volebních výsledků příliš mnoho skutečných volebních podvodů ani nebylo potřeba.

Nejprve se zamyslete nad soukromou filantropií. Nejsmrtonosnější jed použitý ve volbách v roce 2020 byl v podstatě legální. Fungovalo to takto.

Krátce před volbami v roce 2020 darovali Mark Zuckerberg a jeho manželka Priscilla Chan stovky milionů dolarů Centru pro techniku ​​a občanský život (CTCL, Center for Tech and Civic Life). Než dostalo CTCL štědrý dar od Zuckerbergových, mělo roční rozpočet kolem 600 000 dolarů. Ale rok 2020 byl pro CTCL ohledně financí mimořádně dobrým rokem.

CTCL přijalo „ZuckBucks“ – Zuckerbergovu dolarovou nadílku – a s extrémní strategickou přesností nadělilo granty tisícům vládních volebních úředníků, aby jim „pomohlo“ uspořádat volby v roce 2020. CTCL tak přeměnilo volební kanceláře v klíčových okrscích s velkými rezervoáry Bidenových hlasů na stroje Formule 1 zvyšující volební účast.

Je pravda, že peníze od CTCL dostaly i některé malé červené – republikánské – volební okrsky, ale jenom, aby se neřeklo. Republikánské volební okrsky použily granty na tiskárny a na papír. To nejdůležitější se přitom odehrávalo ve velkých městech, kde stovky milionů dolarů protékající volebními úřady poháněly místní úsilí co nejvíce zvýšit volební účast na úroveň, o které si před rokem 2020 mohla Demokratická strana nechat jen zdát.

Tak například Filadelfie. Roční rozpočet volebního úřadu ve Filadelfii byl asi 9,5 milionu dolarů. CTCL poslalo Filadelfii v létě 2020 najednou 10 milionů dolarů s tím, aby je utratila do volebního dne. A Filadelfie ty peníze fakt utratila. Najali nové městské zaměstnance – čerstvou krev z místních aktivistických skupin – aby chodili od dveří ke dveřím a roznášeli hlasovací lístky. Jelikož pracovali pro volební úřad, bylo vše „legální“. A pak si také zaplatili reklamu na španělských a městských rozhlasových stanicích: „Jděte do těch voleb, můžete hlasovat i poštou, už žádné svědky nepotřebujete!“

Vládní volební úřad ve Filadelfii použil grant ve výši 10 milionů dolarů k uskutečnění snu některých Demokratů a proměnil vládní volební úřad v masivní nástroj na volební účast.

Ale počkat, není tohle nelegální?

Kdo to říká? Tak za prvé, můžete být hloupí, jak srdce ráčí, a dát vládě své peníze. Na to se nevztahuje žádný zákaz, kromě jednotlivých států, které to potom zakázaly, ale o tom později. A za druhé, vládní volební úřad ve Filadelfii při rozhazování těchto peněz nikde nezmiňoval Demokratickou stranu. A nezmiňoval ani Bidena. Nebylo to totiž potřeba.

Je to jasné. Na oko nestranná, ale úžasně dobře financovaná kampaň, která měla ve Filadelfii zajistit vysokou volební účast, logicky doručila hlasy pro Joea Bidena a přesně to se stalo. Neutrální aktivita, která na oko neupřednostňovala jednu nebo druhou stranu, byla poháněna filantropickými dolary a jejím cílem bylo ve Filadelfii přimět rekordní počty voličů k účasti ve volbách.

Ve Filadelfii náhodou téměř všichni hlasovali pro Joea Bidena. Přitom v republikánských volebních okrscích nebylo vyvinuto žádné podobné úsilí. V řídce obydlených volebních okrscích není možné přeměnit dolarové granty na stroje zvyšující volební účast tak jako v hustě obydlených městech.

A nebyla to jen Filadelfie. Stejně to probíhalo i v sousedních tmavě modrých – demokratických – volebních okrscích Delaware, Montgomery a Bucks. I tyto volební okresy dostaly od CTCL masivní granty. A nebyla to jen východní Pensylvánie. Stejný model byl použit také v Pittsburghu, Detroitu, Lansingu, Milwaukee, Madisonu, Atlantě, Phoenixu a v mnoha jiných městech po celých USA.

Teď už by to mělo být jasné. Bylo to ďábelsky geniální.

Pochopení této volební strategie vysvětluje mnoho dalších aspektů voleb v roce 2020. Vysvětluje například explozivní nárůst volební účasti ve městech. Trump měl mezi černošskými voliči nebývalou podporu. No a co? Trumpových 15 % černošských hlasů v Detroitu bylo v absolutních číslech naprosto převálcováno, protože volební účast tam stoupla o 92 891 hlasů. V Atlantě získal Trump dokonce 20 % černošských hlasů, ale volební účast v samotném volebním okrese DeKalb stoupla celkem o 54 550 hlasů, a 80 % z nich bylo pro Bidena.

Čím vyšší byla ve městě volební účast, tím přesvědčivější bylo Bidenovo vítězství.

To také vysvětluje rekordní počet neúplně vyplněných hlasovacích lístků – tzv. undervotes (současně s volbou prezidenta probíhaly další volby a používaly se jedny hlasovací lístky, pozn. překladatele). Zaměstnanci města ve Filadelfii, kteří doručovali hlasovací lístky k hlasování u dveří domovů voličů, neměli čas se starat o to, že hlasovací lístky zahrnovaly i kandidáty na různé místní pozice. Koho zajímají volby místních politiků, když jde o daleko větší věci? To je přesně důvod, proč bylo tolik neúplně vyplněných hlasovacích lístků v místech, kde byly granty CTCL hnacími motory vyšší volební účasti. Nechte je vyplnit (zaškrtnout) ovál vedle „Bidena“ a přesuňte se k dalším domovním dveřím. Zopakujte to. Vše je naprosto legální.

Peníze CTCL nefinancovaly systémy integrity hlasování. Tyto peníze byly použity na masivní místní sběr modrých hlasovacích lístků. Tyto peníze vytvořily procesy, které zajistily, aby byly volební lístky distribuované v centrech velkých měst vyplněny a aby byly sečteny.

Mise splněna. CTCL financovalo místní „nahánění voličů“, které přineslo kýžený výsledek. A kdo jste, že si stěžujete – vždyť ten výsledek jen odráží vyšší volební účast ve městech. Na zvýšenou volební účast si nemůžete stěžovat, že? Takže tento geniální plán měl ještě vedlejší výhodu – umlčení kritiků.

Covid jako výmluva

Zůstal tento plán bez povšimnutí? Několik z nás si na jaře 2020 této plánované strategie všimlo a varovali jsme před tím. Většina země a celá volební kampaň byla ale zaměřena jinam. Bylo velmi frustrující to vidět přicházet. Nyní, když už se to stalo, některé státy problém řeší a zakazují poskytování soukromých finančních darů vládním volebním úřadům.

A zakázat by to měly. Florida, Texas, Arizona, Georgia a Iowa zakázaly svým volebním úřadům přijímat soukromé peníze. Za starých časů bychom tento druh chování mohli označovat jako uplácení vládních úředníků. CTCL žádalo „něco za něco“ a své granty opentlilo svými požadavky: a to je problém.

Druhou věcí, která vysvětluje výsledek voleb v roce 2020 je pozastavení volebních pravidel jako v nějaké banánové republice. A to bylo pohodlně zdůvodněno COVIDem.

Po celé Americe levičáci a Demokraté – ti levičáci, kteří pomohli připravit strategii „Zuckbucks“ – podali v různých státech žaloby, jejichž cílem bylo oslabit volební pravidla a zákony.

Pamatujte, že volební zákony jsou z principu uzákoněny předem, abychom se všichni mohli dohodnout na pravidlech hry před zápasem. Ve hře Monopoly nesmí cena políčka Boardwalk klesnout pod 400 dolarů – i když na něj stoupnu já a chci ho za 20 dolarů. Dodržování pravidel poskytuje jistotu, že proces byl spravedlivý, dokonce i pro ty, co byli ve volbách poraženi.

To se v roce 2020 nestalo a po celé zemi, zejména v „kolísavých“ státech (swing states), byla volební pravidla zrušena jako důsledek nouzových opatření během pandemie COVIDu-19. V Nevadě stát přispěchal s automatickým zasíláním hlasovacích lístků poštou, přestože nadace Public Interest Legal Foundation zdokumentovala na seznamech voličů desítky tisíc zaregistrovaných zesnulých voličů, prázdných bytů a komerčních adres.

I jiné státy pozastavily své volební zákony: Virginie, Pensylvánie, Wisconsin, Michigan, Nové Mexiko, Colorado, Minnesota, Arizona, Severní Karolína a další.

Ve Virginii zákon stanovil, že hlasovací lístky musí být doručeny v den voleb nebo do tří dnů ode dne voleb, ale pouze pokud byly v den voleb opatřeny poštovním razítkem. Volební úředníci státu Virginie tento zákon ignorovali a vydali pravidla, která umožnila přijetí pozdě doručených volebních lístků bez poštovního razítka. A označili tato pravidla za „spravedlivá“.

V reakci na to jsem podal žalobu jménem okresních volebních úředníků, kteří tvrdili, že tím bylo porušeno ustanovení ústavy státu Virginia. Autorem tohoto omezení byl roku 1787 George Mason, který byl toho názoru, že exekutiva nemůže měnit zákony, které napsal zákonodárný sbor. To, že jeden z otců zakladatelů našeho státu prosadil takové ustanovení, vypovídá o moudrosti těchto velikánů žijících před více než dvěma stoletími.

Soud ve Virginii zrušil pokyny přijaté byrokraty a nařídil, že všechny pozdě doručené hlasovací lístky musí mít poštovní razítko. V jiných státech se to ale nepodařilo. Státní a federální soudy po celých USA však kvůli COVIDu před pozastavením volebních zákonů okamžitě kapitulovaly.

Jedno i druhé

Ve Filadelfii se tyto dvě věci – „Zuckbucks“ a nezákonnosti ve stylu banánové republiky znovu a znovu propojují. Soudní spory týkající se COVIDu-19 donutily město otevřít nová volební centra, kde se lidé mohli přihlásit a volit pomocí poštovních hlasovacích lístků, což je v rozporu s platnými pensylvánskými zákony. Hádejte, kdo tyto nové výdaje pomohl zaplatit. Hádáte správně, byly to Zuckergergovy dolary. Ale protože nová volební centra nebyla provozována v souladu se zákony, nebylo volebním pozorovatelům umožněno dohlížet na jejich provoz, jako to běžně dělají v běžných volebních místnostech. Tato volební centra byla vytvořena „za pochodu“ kvůli COVIDu-19, volební úředníci si dělali, co chtěli, a znemožnili řádný dohled nad volebním procesem.

Po celé zemi státy zrušily pravidla týkající se ověřování pravosti podpisů voličů, kteří měli oprávnění hlasovat poštou, a toho, co je třeba udělat pro ověření poštovního hlasování. Postupy pro ověření poštovního hlasování byly rovněž zrušeny. Zaměstnanci města se rozběhli od dveří ke dveřím s plnou náručí prázdných hlasovacích lístků, klepali na dveře a tlačili na lidi v jejich domovech, aby volili způsobem zcela v rozporu se státními zákony. Hlasovací lístky shromažďovali a doručovali lidé, kterým bylo před pandemií COVIDu-19 přísně zakázáno dotýkat se hlasovacích lístků někoho jiného. Volební pravidla byla znovu a znovu porušována.

Dovolte mi, abych se vyjádřil jasně a jednoznačně – v roce 2020 došlo k volebním podvodům. Ale tentokrát to bylo daleko vážnější – šlo o mnohem víc, než jen o obyčejné volební podvody. Tentokrát se jednalo o stovky tisíc volebních hlasů. Podle mých zkušeností se volební podvody nikdy v minulosti netýkaly tak velkého množství volebních hlasů posunutých jedním směrem. Tento toxický plán byl v roce 2020 použit ve větším rozsahu a zároveň byl nenápadnější – a do značné míry legální. Koneckonců, jak by to mohlo být nezákonné, když to nařídil pensylvánský Nejvyšší soud.

Pro pochopení toho, co se stalo, je nutné, abyste pochopili, jak volební proces funguje.

Letecké nehody mají zřídka jen jednu příčinu. Katastrofu obvykle způsobí dominový efekt série selhání. Jediná závada katastrofu obvykle nezpůsobí.

Zápas bez pravidel

V případě voleb v roce 2020 tomu bylo podobně. Všechny změny odůvodněné nemocí COVID-19 samy o sobě nemusely řádný volební proces rozvrátit. Pozastavení pravidel odůvodněné pandemií COVIDu-19 však bylo spojeno s naháněním voličů financovaným 350 miliony dolarů od filantropa, který fandil jedné straně. Tyto dolary poháněly orgány, které se vrhly do právních mezer vytvořených situací kolem COVIDu-19. Tyto dvě věci se spojily a rozbily všechny obranné mechanismy.

Volby v roce 2020 byly ve skutečnosti zápasem bez pravidel. Nepotřebovali jste hlasovací stroje ovládané z vesmíru, ani centralizované spiknutí za účelem spáchání volebního podvodu, abyste dosáhli konečného výsledku. Když v takovém Detroitu seženete 100 000 nových voličů, tak volební podvody nepotřebujete. Injekce peněz od miliardáře a zhroucení zákona jako v nějaké banánové republice vedlo k tomu, že se prezidenta podařilo vyhnat z Bílého domu.

J. Christian Adams je prezident nadace Public Interest Legal Foundation a bývalý právník ministerstva spravedlnosti USA. Prezident Donald Trump jej jmenoval do komise zabývající se integritou voleb a komise zabývající se občanskými právy v USA, v nichž stále aktivně působí.

Převzato z Gatestone Institute

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkuje