Co se Maďarům líbí a co ne

Vyšel rozsáhlý průzkum zaměřený na hodnocení deseti let vlády Fideszu občany. Za problém země považuje nejvíce Maďarů špatný stav zdravotnictví, oceňují naopak (včetně voličů opozice) podporu rodin s dětmi a způsob řešení migrační krize. Průzkum zpracovala společnost Policy solutions spolu se sociologickou agenturou Závecz research.

Jako první se průzkum věnuje pozitivům posledních 10 let. Dotazovaní měli uvést tři největší zlepšení za Orbánovy vlády. 57 % z nich zařadilo na stupně vítězů podporu rodin, 45 % obranu před migrací a 35 % snižování cen energií. Pokud jde o negativa, 56 % zmiňuje špatný zdravotní systém, dále 34 % považuje za problém příliš velkou nerovnost, 31 % jmenuje špatné jednání se zaměstnanci. Jen 11 % mezi třemi největšími problémy uvedlo tvrzení „v Maďarsku už není demokracie.“

Mezi voliči Fideszu je největším pozitivem zastavení imigrace a až pak rodinná politika, jako problémy jmenují nejčastěji nerovnost, stav venkova a korupci. Mezi voliči dalších stran stojí za vypíchnutí třeba to, že voliči některých opozičních stran (levicová DK nebo Jobbik) mezi pozitiva zařazují podporu sportu, která bývá politiky těchto stran kritizovaná jako vyhazování peněz. Migrační politiku vidí jako největší pozitivum voliči MSZP a Dialogu, tyto strany přitom prosazovaly nabídnutí azylu uprchlíkům. Je ale potřeba dodat, že by možná někteří voliči opozice nepřiznali vládě žádné dobré kroky, kdyby byla taková možnost.

Celkově vzato je Maďarsko podle 43 % dotázaných v horším stavu než před deseti lety, podle 30 % v lepším a podle 25 % ve stejném stavu. Jako lepší vidí dnešní situaci dvě třetiny voličů Orbána, naopak voliči opozičních stran dost jednotně vidí dnešní stav země jako horší. Nejvíc vyčnívají voliči DK, stav Maďarska se zhoršil podle 85 % z nich. Celkově vysoký počet pesimistů tak jde zčásti přičíst silně negativním náladám opozičních voličů, kteří v posledních deseti letech prakticky nebyli reprezentováni na výkonných postech.

Zajímavé také je, že vysoký počet nespokojených je mezi nerozhodnutými voliči – což zřejmě poukazuje na fakt, že opozici se nedaří frustraci velkých skupin obyvatel přetavit v hlasy u voleb.

Podle poloviny Maďarů se v posledních deseti letech zhoršila úroveň demokracie, opět tento pocit převažuje u opozičních voličů. Má ho ale i 16 % voličů Fideszu. To je opět zajímavý bod – je tu ne úplně malá skupina, která vládní stranu volí, přestože dle ní přinesla snížení kvality demokracie. S tvrzením „v Maďarsku je demokracie“ pak souhlasí 48 % tázaných a 47 % nesouhlasí. Zároveň, připomeňme, jen 11 % považuje ohrožení demokracie za jeden ze tří nejvážnějších problémů. To lze interpretovat dvěma způsoby: voliči opozice si zvykli říkat, že v Maďarsku není demokracie, ale tak úplně si to nemyslí. Nebo to, jestli je systém demokratický, nepokládají za důležité.

Další propastný rozdíl je vidět ve vnímání svobody tisku. Ta se podle 82 % voličů Fideszu zlepšila či zůstala stejná, u voličů opozice naopak vždy výrazně převažují ti, dle kterých je tisk méně svobodný, a to v rozmezí 68 – 84 % u různých stran. V čem naopak voliči Fideszu s opozičními často souhlasí, je otázka, zda je v zájmu úspěšného života lepší být zadobře s vládou. Myslí si to 55 % voličů Fideszu a 69-76 % elektorátu opozice.

Velmi zajímavé jsou pak názory na to, zda je stále možné Orbánův Režim národní spolupráce (NER) vyměnit demokratickou cestou ve volbách. Podle 48 % voličů Fideszu ne, podle 39 % ano. Větší podíl těch, kdo režim považují za vyměnitelný volbami, je naopak u té nejostřejší opozice – z voličů DK, kterou vede expremiér Gyurcsány, věří v možnost vyměnit vládu ve volbách 43 %.

Zde se hodí podotknout, že ve spoustě výkonných funkcí jsou lidé jmenovaní na více než 4 roky dopředu – tím pádem by jedny volby čistě prakticky nemohly vést k úplnému překopání režimu, pokud by v nich soupeři Fideszu nezískali ústavní většinu. Změnu vlády a většiny v parlamentu by ale samozřejmě přinést mohly. Pojmy režim a vláda v případě Maďarska nelze směšovat.

Průzkum byl prováděn ještě před schválením zmocňovacího zákona, a to na vzorku 1000 osob. Byl reprezentativní s ohledem na věk, vzdělání, pohlaví a typ sídla. Celý text a přiložené grafy jsou k dispozici zde.

Chcete být o situaci v Maďarsku pravidelně informováni? Sledujte (jako my) facebookovu skupinu Co se děje v Maďarsku.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!