Co se děje s polskou televizí?

Deník Wprost nikdy nefavorizoval polskou konzervativní vládu. Neměl ale ani důvod být nekritickým vůči těm, kdo tvoří současnou vládnoucí koalici. U současné „televizní“ krize si všímá, jak povrchně a nekriticky o situaci v Polsku píše vzor veřejnoprávní žurnalistiky – britská BBC. 

Ve středu 20. prosince došlo ke změnám ve veřejnoprávní televizi TVP. Předtím ministr kultury jmenoval novou Dozorčí radu TVP, Polského rozhlasu PR i státní tiskové agentury PAP, které následně instalovaly nová vedení těchto institucí. V tu středu dopoledne vešel ministrem kultury designovaný předseda dozorčí rady do televizní budovy a zanedlouho bylo vypnuto vysílání kanálu TVP Info včetně internetového portálu.

Třetina Polska má jen TVP?

Změny – provedené násilně – neunikly pozornosti zahraničních medií. BBC uvádí: „Ve spojitosti se začátkem Tuskových reforem není vysílán kanál státní TVP“. Autor tam popisuje usnesení Sejmu a konání ministra kultury i protest poslanců PiS, který se již ve večerních hodinách 20. 12. rozšířil na veřejný jak před sídlem TVP ve Varšavě na třídě J.P.Woronicza, tak před regionálními studii v Opole, Poznani, a údajně i v dalších.

BBC pokračuje: „Státní media jsou v Polsku důležitým nástrojem, zprávy výlučně z nich čerpá třetina obyvatel, nemajíce přístup k soukromým vysílatelům.“ To je však s prominutím lež. Jestliže BBC má na mysli rádio a televizi, celé území Polska je pokryto kvalitním signálem jak rádií veřejnoprávních tak soukromých, tak pozemní televize (samozřejmě digitální) šířící velkoplošně v pěti multiplexech (a v kvalitě vysokého rozlišení 1920×1080, tj. „Full HD“) více než 30 programů, z nichž si lze kliknutím na ovladači vybrat jak veřejnoprávní, nikoliv státní, TVP, tak nějakou televizi soukromých vysílatelů, z nichž největšími jsou zrovna Tuskova TVN či Polsat, přičemž přístup na ně je bezplatný a investice na pořízení antény s nezbytným příslušenstvím nepřevýší 300 zlotých. Pokud se majitel televize rozhodne místo antény na pozemní příjem pro operátora kabelové televize nebo streamingovou službu, pak je příjem televize sice zpoplatněn pravidelnými poplatky operátorovi – avšak v sítích tohoto druhu opět jsou dostupné společně jak TVN, Polsat, tak TVP, a dokonce některé kanály BBC. A BBC dále tvrdí: „V posledních letech se hlavně večerní zpravodajské programy TVP či TVP Info staly hlásnou troubou propagandy vlády PiS a nová koalice pod vedením prounijního premiéra Donalda Tuska slibovala voličům zásah do státních medií tak, aby vysílala ‚věrohodné informace‘“.

K tomu se sluší poznamenat, že řeči o „prounijnosti“ Tuska vedou přímo k pomluvám – jako by snad vláda PiS byla protiunijní. Opak je pravdou: PiS i polská veřejnost jsou snad nejsilněji prounijními subjekty v Evropě. Rozdíl „prounijnosti“ Tuska a PiS spočívá v Tuskově naprosté servilnosti vůči německým zájmům – vnášejícím do EU postupně ruský vliv hlavně v podobě energetické závislosti Evropy na Rusku a v podpoře revize dosavadního smluvního základu EU ve prospěch většinového hlasování, čili zrušení dosavadní potřeby jednohlasnosti, a to ve prospěch odevzdání rozhodovací pravomoci řady celých rezortů do Bruselu (např. obrany, kultury, financí), a touto cestou vytvoření centrálně z Bruselu řízeného superstrátu, v němž by vedoucí úlohu na základě většiny přebralo Německo, zatímco PiS se staví za zachování právních ustanovení vyplývajících z dosavadního smluvního základu EU, vytvoření superstrátu EU PiS považuje – a právem – za útok na suverenitu členské země. A propos, u nás přece takovou speciálně proněmeckou orientaci začal hlásat Paroubek(!).

K TVP coby údajné hlásné troubě propagandy: Jak a kde se podle BBC měla vláda PiS vyjádřit k nevybíravým útokům protuskovských medií v čele s TVN, Wyborczou nebo novin a portálů v německých rukou, představujících plných 30 % polského mediálního trhu? Zmíněná protuskovská média po léta vysloveně démonizovala PiS, ať v době, kdy byl Tusk hlavou opozice, nebo během jeho vlády 2007–2015. Co vlastně znamená slovo propaganda? Systematické vytváření deformovaného společenského podvědomí o jevech, ideologiích či skupinách obyvatel, jejími nástroji bývají pomluvy nebo nekritické vynášení do nebes. Podle takovéto definice propagandy pak jediné, co lze TVP vytknout, je časté zdůrazňování zpráv o úspěších pravice, přestože faktických a objektivně i veřejně prokazatelných – a které byly výsledkem volebního programu PiS, který tato plní, zatímco informace o vlastních problémech či chybách sice nebyly vynechávány, zmiňovány však bývaly ve zkratce.

Polský reset

Lze však nazvat propagandou např. seriál TVP „Reset“? V něm TVP představila celou dokumentaci resetu polsko-ruských vztahů, ke kterému došlo po katastrofě prezidentského letadla u Smolenska 10. dubna 2010, kde zahynul prezident Lech Kaczynski. Po jeho smrti se prezidentem dle Ústavy stal první maršálek Sejmu (předseda parlamentu) Bronisław Komorowski, stoupenec Tuskovy Občanské platformy (OP), a tento moment právě nastartoval reset polsko-ruských vztahů. Výsledkem resetu byla rezignace na americký protiraketový systém, v jehož rámci měla být v Polsku umístěna odpalovací zařízení a v ČR radar v Brdech. Tusk vyvíjel při jednáních s prezidentem Bushem úsilí cílené na nepřijetí systému, zatímco český premiér Topolánek stál o úspěch projektu. Pamatujeme si, jak u nás byly organizovány demonstrace proti radaru z „ruského zázemí“. To Tusk se byl osobně poradit s Putinem – ten mu pohrozil, že v případě uzavření smlouvy s USA namíří střely s jadernou hlavicí na Varšavu.

Další etapou resetu byla smlouva o spolupráci Služby polské vojenské kontrarozvědky (SKW) s SFB, podepsaná v Petrohradě 13. září 2013, v níž se polská strana zavazuje poskytovat FSB informace o všech aktivitách třetích stran, směřujících proti Ruské federaci. Není snad jasné, že třetí stranou může být NATO, USA či další spojenci? A styky SKW a FSB pokračovaly, na půdě polských bezpečnostních orgánů se producírovali činitelé FSB(!). TVP představila o tom všem konkrétní dokumenty – čili listinné důkazy. Tolik dílčí výsledky parlamentní komise zkoumající ruský vliv, jejíž funkční období má skončit během r. 2024 a jejíž členy po svém nástupu noví mocipáni ihned odvolali. Komise nakonec dílčí výsledky a dokumenty zveřejnila na internetu. Není divu, že tento seriál ze stránek TVP okamžitě zmizl.

Jistěže, Tusk a jeho garnitura křičí do všech světových stran, že TVP byla propagandou, což zde BBC nekriticky přejímá. Navíc aktéry Tuskova polsko-ruského resetu v těchto dnech dosadil Tusk zpět do rozhodujících míst – včetně těch lidí, které novou koalicí odvolaní členové zmíněné komise označili za bezpečnostní riziko, ostatně stejně jako samého Tuska. Nemluví to snad za všechno? Naproti tomu TVN, kromě řady nepravd nebo polopravd na adresu nejen PiS, ale i kohokoliv, kdo se neklaněl Tuskovým lidem, především propaguje LGBT, agituje proti Církvi, dovolává se omezení jejího působení v Polsku a jejich vrcholem byl pořad založený na díle holandského novináře, ve skutečnosti levicového extremisty, Ekke Overbeeka, „Mea culpa: Jan Pavel II. věděl“, obsahující snůšku pochybných tvrzení o tom, jak Jan Pavel II. v době, kdy byl krakovským metropolitou, věděl a kryl kněze pedofily. Tento pořad TVN nese název „Franciszkańska 3“. To už byl pro většinu Poláků „silný tabák“ a není divu, že tento pořad TVN přinesl odliv diváků. K Overbeekovi samotnému pak dodejme, že před tímto svým vrcholným dílem spolupracoval při útocích na Církev s jistým Markem Lisińským, podvodníkem vydávajícím se za kněze pedofila. Kdo mu vůbec platil za realizování takových scénářů speciálně v Polsku? Historickým autorem podobných propagandistických scénářů, představujících klér jako pedofily a úchyly, byl totiž Goebbels, který tím reagoval nedlouho po uchopení moci Hitlerem na encykliku Papeže Pia XI. „Mit der Brenenden Sorge“ (S planoucím srdcem), kritizující nacismus.

Horší než komunisti?

Jen pár hodin po násilném převzetí TVP vidíme v hlavních zprávách v 19:30 tváře TVN. Takže z TVP teď TVN Plus? To má být cesta k těm „věrohodným informacím“, o kterých hovoří BBC?

V témže textu BBC podrobně popisuje, jak PiS v r. 2016 převzala TVP a jak stanici změnila. Podle BBC „po uchopení úřadu v r. 2015 zašla PiS v kontrole vyznění zpráv značně dál než předchozí vláda. Mnoho Poláků dost starých na to, aby pamatovali primitivní propagandu komunistické vlády ze 70. a 80. let, tvrdí, že metody TVP byly ještě horší“ – dodává Adam Eaton. V článku se také vzpomíná koupě agentury Press Orlen polským státem, a také prezidentem Dudou vetovaný zákon proti TVN, patřící USA. Taková formulace BBC vnucuje představu PiS jako na nějakého uzurpátora polského éteru.

Jmenování a odvolání vedení TVP, stejně jako vydávání vysílacích licencí je v Polsku v gesci Zemské Rady pro rozhlas a televizi (KRRiT). O jejím složení rozhoduje Sejm, čili na rozhodování o obsazení KRRiT se podílí i opozice. Funkční období KRRiT je čtyřleté, a nekryje se s funkčním obdobím Sejmu. To je stanoveno jednoznačně Ústavou. Když už pan Eaton výše mluví o převzetí TVP: Po katastrofě prezidentského letadla u Smolenska 10. dubna 2010, kdy už vládě Tuskovy Občanské platformy (OP) nepřekážel prezident svými vety, využila OP svou převahu v Sejmu – a tím i v KRRiT: v TVP následovala čistka, připomínající čistky v Československé televizi při nástupu normalizace. Naproti tomu v parlamentních volbách r. 2015 utrpěla Tuskova OP nebývalý výprask. Levicové strany voliči vyprovodili z parlamentu úplně. Výsledek voleb logicky předznamenal pozdější složení KRRiT a v obsazení vedoucích postů v TVP následoval proces opačný od toho, co po Smolensku 2010.

V první řadě však dostaly „padáka“ osoby mající nějaký vztah k někdejším komunistickým tajným službám – a řada z nich skončila právě v TVN. Majitelem TVN je dnes mediální koncern Discovery. Jenže skutečným otcem-zakladatelem je polská společnost ITI, registrovaná v r. 1984 na základě zvláštní licence úřadů komunistické PLR na dovoz zahraničního elektronického zařízení a filmů. Vedli jí bývalý komunistický novinář Mariusz Walter a Jan Wejchert, dle materiálů IPN již v r. 1976 registrovaný jako tajný spolupracovník SB (polské StB) krycího jména W. Konarski. Poprvé se v éteru objevila TVN 3. října 1997. V r. 2015 získala od holdingu ITI 52,7% americká Scripps, provozující lifestylové televize (např. Travel Channel atd.), v r. 2018 koupila Scripps Discovery. Scripps a poté Discovery ovšem převzaly s TVN i politické zpravodajství a publicistiku. A tak řada občanů, nesledující denně politické dění, na námitky proti propagandě TVN odpoví: „Jak to, vždyť přece to je americká stanice?“

Boj televizí

Fakticky se TVP a TVN staly proti sobě stojícími stranami v boji, jenž dále eskaloval – TVN s řadou dalších soukromých medií, podporující před r. 2015 vládnoucí fakticky postkomunisty (byť časem „cudně“ se kryjící pod názvem „liberálové“, majících k liberalismu hodně daleko, vždyť sám Tusk v minulosti přiznal, že jeho vzorem je Jose Luis Zapatero!). Ti se stali po roce 2015 opozicí proti konzervativní vládě, přičemž tato opozice se prohlásila sama za totální. A TVP se – mj. i následkem této příčiny – musela logicky stát onou konzervativní baštou proti soukromým vysílatelům, podporujícím nynější novou koaliční vládu. Jak cituje BBC J. Kaczynského, následkem ztráty kontroly PiS nad TVP bude pluralita medií v Polsku zmenšena. Kdo pozoruje dlouhodobě polská media, může říci naplno, že Kaczynski má v tomto případě pravdu.

Ještě zbývá vyjádřit se k BBC zmíněnému zákonu prý proti TVN, vetovanému prezidentem Dudou: Nebyl určen jmenovitě proti TVN, avšak v zájmu repolonizace medií, jednalo se o snahu omezit zahraniční vměšování do polské politické scény. Faktem ovšem zůstává, že v případě přijetí zákona by byly postiženy vlastnické poměry v Discovery/TVN. Vyloženě nevěrohodně pak působí citace přirovnávající vysílání prý PiSovské TVP k propagandě v období komunismu. Kdyby to byla pravda, nevedlo by násilné počínání Tuskových přívrženců v TVP, PAPu, atd., k neustávajícím masovým demonstracím.

Shrnuto: To, že vliv ve veřejnoprávních mediích přejímá aktuálně vládnoucí strana, bývá běžné i v západních státech či v USA, rozdíl Polska od západních zemí tkví pouze v míře polarizace. V Polsku dochází k přebírání medií násilnou protiprávní protiústavní cestou: za podpory ozbrojených příslušníků ochranek či dokonce policie s obušky jsou okamžitě vyhazováni na dlažbu (doslova) redaktoři a pracovníci, je zbita protestující poslankyně Sejmu (za PiS), jsou přiváděni nově dosazení vedoucí a pracovníci, je násilně vypnuto vysílání kanálů TVP1, TVP Info či anglicko-jazyčného TVP World, ve zprávách TVP vysílaných rozhodně ne ze studia TVP vidíme na obrazovce tváře TVN, jsou okamžitě na webu i kanálech youtube vymazány všechny minulé politicko-publicistické relace TVP – není divu, že mezi nimi především ty, vztahující se k dokumentaci politiky resetu s Ruskem. To vše je jasným opakem Tuskova slibu voličům, že předělá TVP na zdroj věrohodných informací.

Mediální pluralita v ohrožení

Slovo revoluce se v řadě evropských medií užívá pro situace, kdy jsme svědky pokusu nezákonného svržení ústavního orgánu. To se děje se Zemskou justiční radou na základě hlasování parlamentu, v němž jednohlasnost poslanců dnes vládnoucí koalice připomíná spíše Tuskův kompars. Voliči pravice (a těch je 8 milionů z 36) v tom všem vidí metody výjimečného stavu vyhlášeného v PLE Jaruzelským. Z naší vlastní historie bychom si mohli vypůjčit přirovnání k situaci po volbách 1946. To vše lze nazvat spíše postupným levicovým pučem. Nejde přitom zdaleka jen o polská media: Jakkoliv dnes Tusk prohlašuje loajalitu NATO, skutky jeho politiky resetu s Putinovým Ruskem vedou k logickému podezření z nevěrohodnosti. To je umocněno D. Tuskem veřejně vyslovovanými úvahami o eventuální revizi již uzavřených kontraktů rezortu obrany zejména s korejskou nebo americkou stranou. To je náznak nepříznivých změn v bezpečnosti nejen Polska, nýbrž členských zemí NATO vůbec. Postup proti svobodě slova tak lze chápat jako nástroj utajení obnovované politiky resetu.

Je neodpovědné ze strany mnoha medií, mezi nimi většiny českých, vytvářet ve veřejnosti dojem, že vláda Tuska přináší prodemokratické změny, zatímco vláda „zlého Kaczynského“ demokratické principy porušovala. Do uplynulých Vánoc v Polsku existovala mediální pluralita, byť značně polarizovaná. Činy současné vlády pluralitě zasadily nebezpečný úder.

Zdroje: www.wprost.pl, BBC

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!

200 Kč 500 Kč 1000 Kč