Co by skutečně pomohlo omezit počet znásilnění?

Aby to nevypadalo, že my, pravicoví konzervativci, jen kritizujeme, tak tady máte návrh smlouvy, která skutečně omezí počet znásilnění a navrch i dalších trestných činů. Říkejme jí třeba Cařihradská kompaktáta.

1. Právo nabývat a nosit zbraň nesmí být omezováno.

2. Právo na nutnou obranu nesmí být omezováno.

3. Svoboda slova nesmí být omezována.

4. Povolení k trvalému pobytu se uděluje v souladu s ekonomickými zájmy země, nutnou podmínkou je finanční nezávislost a schopnost se začlenit.

5. Azyl a právo na sloučení rodin se může udělit pouze občanům kulturně blízkých států. Takto přijatí cizinci mají povinnost splatit veškeré náklady na úhradu pobytu a azylového řízení.

6. Cizinci dopustivší se trestného činu, včetně zneužívání sociálních dávek, mohou být deportováni.

7. Občanství může být uděleno po nejméně 10 letech bezproblémového trvalého pobytu, žadatel musí prokázat svou bezúhonnost, finanční soběstačnost, začlenění do komunity, znalost místního jazyka, kultury a historie.

8. Trestný čin znásilnění vyžaduje prokazatelný nesouhlas, nikoliv absenci souhlasu.

Kdyby měl někdo potřebu brblat cosi o fašismu, rasismu či jiném -ismu, pak vězte, že jsem byl líný vymýšlet kolo a jen jsem se inspiroval fungující českou, americkou a švýcarskou legislativu.

Převzato z autorova účtu na sociální síti X.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč