Církev, válka a moje krvavá modlitba

Zdroj: https://war.ukraine.ua/photos/

Válka na Ukrajině vnesla do veřejné diskuze jednu často opakovanou tezi, a sice že „jakákoliv přímá vojenská podpora Ukrajiny je vyloučená, jelikož by to znamenalo třetí světovou válku.“ Společenské klima se v tomto ohledu nezměnilo ani měsíc a půl od začátku invaze. Stále se zdá, že nejvyšší a nejposvátnější hodnotou naší civilizace je mír a že válku je třeba za každou cenu „deeskalovat“.

Jelikož se letos připravuji na biřmování v římskokatolické církvi, povím vám v tomto kontextu krátký příběh. Nedávno mě jáhen na naší farnosti v rámci této přípravy jaksi bokem vyzval, abych se 25. března připojil k papeži Františkovi ve společné modlitbě k zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Touto modlitbou je míněn poměrně dlouhý text, jehož přeříkání vám zabere zhruba osm minut času. Přečíst si jej můžete například zde: Text k zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie – Církev.cz (cirkev.cz)

Nebudu chodit kolem horké kaše – nepřipojil jsem se, a to především proto, že modlitba se nesla právě v onom již výše naznačeném duchu: „mír nadevše“. Kromě toho mi také připadala málo srozumitelná. Nevadí, řekl jsem si, pomodlím se aspoň vlastní modlitbu, které rozumím. Byla celkem jednoduchá a zněla nějak takhle: „Pane Bože dej, ať vstoupíme do války s Ruskou federací.“

Uznávám, že pokud Bůh tuto modlitbu nevyslyší, ke třetí světové válce teď nejspíš opravdu nedojde. Možná k ní nedojde ani za dva roky… pět let… dvacet let… možná se všichni dožijeme vysokého věku, a až budeme jednou staří a neschopní umírat ve své posteli, řekneme si: „Pane jo, to od nás bylo vážně hnusný, že jsme v tom Ukrajince tenkrát nechali.“

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!