Chyba v migračním paktu pootvírá dveře povinným kvótám

Aby to nevyznívalo senzacechtivě, napíšu hned ze začátku, že si myslím, že jde jen o formální nedopatření. Ovšem u evropských politických elit člověk nikdy neví a chyba je v jedné z nejpodstatnějších částí migračního paktu. Pokud to totiž chyba nebyla, bylo by to skandální. Mohlo by to znamenat, že státy nakonec nebudou mít volbu mezi převzetím migranta a placením.

Dodnes nám evropské elity například tvrdí, že v migračním paktu žádné kvóty nejsou, i když jsou. Takže pro případ, že by to nebylo až tak nevinné opomenutí, píšu tento text. Omlouvám se za jeho složitost.

Článek 44b

O co tedy jde? Jak už určitě víte, Evropská komise podle migračního paktu každý rok navrhne, kolik solidárních příspěvků (tj. relokací = přemístění migrantů, finančních příspěvků = výpalné za nepřemístění migrantů, popř. jiných) bude příští rok potřeba. Nejméně 30 000 relokací a 600 milionů Eur. Členské státy se pak sejdou na tzv. Fóru solidarity a Komisí požadované solidární příspěvky si mezi sebou rozdělí. Každý stát si vezme tolik relokací nebo příspěvků, kolik je jeho podíl (u ČR jsou to cca 2 %, někdo říká 3 %).

Toto rozdělování bude probíhat podle článku 44b nařízení o řízení migrace. Na připojeném snímku jsem tento článek pro vás okomentoval. Je to anglicky, protože poslední verze paktu je zatím jen v angličtině. Jak víte, celou dobu je nám říkáno, že si státy budou moci vybrat mezi relokacemi a výpalným (než nastoupí mechanismus povinného přerozdělení příslušností k vyřízení žádostí o azyl, ale to je jiný příběh). To v paktu skutečně celou dobu bylo, jenže teď v poslední verzi (a nyní prosím o zvýšenou pozornost)…

…přibyl nový odstavec 2, podle kterého má být část solidárních příspěvků vyhrazena pro migranty pašované na lodích politických neziskovek z Afriky. Tato exkluzivita pro politické neziskovky je sama o sobě nepřijatelná, ale o tom jindy.

Státy se budou k relokacím nebo výpalnému zavazovat podle odstavce 3. Zde však není nic o volbě mezi relokacemi a výpalným. To je až v první větě odstavce 4. Jenže pozor, ta neodkazuje na odstavec 3, podle kterého se státy zavazují k relokacím a placení! Namísto toho odkazuje na odstavec 2, kde se hovoří jen o vyhrazení části solidárních příspěvků (shrnutých v tzv. Rezervoáru solidarity) pro politické neziskovky. Odstavec 3 sice odkazuje na odstavec 4, ale otázkou je, zda i na jeho první větu, když ta výslovně hovoří jen o odstavci 2? Vztahuje se tedy první věta odstavce 4 i na odstavec 3?

Osobně se domnívám, že:

  1. Jde o formální chybu, protože odstavec 3 měl původně, před vložením nového odstavce o politických neziskovkách, číslo 2. Odkaz v první větě odstavce 4 tedy někdo nejspíš jen opomněl přečíslovat.
  2. Důvodová zpráva (tzv. recitál) pořád podle mého názoru hovoří o plné svobodě států si solidární příspěvek vybrat. Tj. chybu by bylo zřejmě možné, jak se říká, překonat výkladem.
  3. Někdo možná řekne, že ani nejde o chybu. Myslím, že jde přinejmenším o nedůslednost umožňující různé výklady, a to v nejcitlivější části paktu.

Důvěřuj, ale prověřuj

Kdybych měl napsat nejméně příznivý výklad paktu s touto chybou, uvedl bych, že tím padá možnost států si namísto relokací vybrat placení pokuty (popř. jiné formy solidárních příspěvků). Byla by možná jen v části Rezervoáru solidarity vyhrazeného pro politické neziskovky.

Přestože jde nejspíše jen o formální chybu, evropským elitám není radno důvěřovat. Pokud nejde o náhodné opomenutí nebo pokud by se o tuto věc vedl spor, který by došel až k aktivistickému Soudnímu dvoru EU, nelze vyloučit vůbec nic. Také proto, že jde o chybu v snad nejpodstatnější části paktu, je třeba odstranit všechny pochybnosti.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč