Cesta do hlubin čečenské duše…

Proč jsou Čečenci v kontrastu s pravidelnou ruskou armádou tak dobře vybavení, oblečení, najezení, vyzbrojení atd.? Protože jejich  zemička nefunguje jako chaotická oligarchie, ale dobře spravovaná absolutní monarchie…

„Na dálnici spojující Čečensko s Dagestánem stojí semafor. Svítí vždy červeně. Každý den musí tisíce aut projíždět tímto nepřetržitě červeným semaforem, aby se nějak dostaly z jednoho regionu do druhého. Není to chyba, ale dobře organizovaný systém.

Na dohled od semaforu se nachází monumentální oblouk, který označuje kontrolní stanoviště vedoucí do Hosi jurty (nyní Achmat jurta) – rodné vesnice Kadyrova. Achmat Jurta je střežena po celém svém obvodu, podobně jako všechny Putinovy rezidence. Dovnitř smějí pouze rodilí obyvatelé vesnice.

Upřímně řečeno, nikde v Rusku jsem neviděl jiné místo s tak koncentrovanou aurou osobní moci. Bezpečnostní opatření jsou opravdu působivá: od ozbrojené stráže až po rušičky signálu. Poznáte to podle toho, že vám pár kilometrů od vesnice přestane fungovat mobilní síť.

A proč teda na téhle dálnici pořád svítí červená? Je to jednoduché. Kdyby se vidlák jedoucí po dálnici střetl s autem z Achmat Jurty, bude vinen on. Je to přece on, kdo projel na červenou.

Dobrá ilustrace podstaty moci. Pravidla jsou záměrně nastavena tak, abyste se nemohli vyhnout jejich porušování. Drtivá většina „deviantů“ přitom nebude nikdy obviněna.

Ale pokud to ti u moci potřebují, mohou legálně obvinit kohokoli. Projeli jste přece na červenou (jen tak mimochodem zelená tam nesvítí nikdy). Vinni!

Moc se projevuje stanovováním neproveditelných pravidel a jejich následným selektivním vymáháním. Tento vzorec najdete po celém světě. Ale v Čečensku ve velmi okaté, nestoudné podobě. I to ukazuje meze legalistického přístupu. Legalismus a technicistní přístup může svévolná moc snadno zneužít jako zbraň. Stačí udělat z každého hříšníka a pak uplatnit svou svévoli přesně podle litery zákona. Stačí stanovit nedodržitelná pravidla a selektivně je vymáhat.

Ačkoli mnozí považují Kadyrovův režim za jakýsi vtip, já bych řekl, že je poměrně funkční, když chce být funkční. V Rusku běžně zablokují silnici na mnoho hodin, pokud zrovna projíždí nějaký Velký šéf. V Čečensku obvykle nezastaví dopravu na víc než pár minut. 4-5 minut před průjezdem Kadyrova dostává policista signál „Už jede“.  Pak policista přikáže všem autům, aby opustila silnici.

Všechna auta poddaných sjedou bleskově ke krajnici. Pak Kadyrovova kolona profičí kolem rychlostí 200 km/h. A hned je všem opět povolen vjezd na silnici.

Proč Kadyrov zavedl právě takový systém včasného varování? Inu, má spoustu „přátel“ a nechce, aby několik hodin dopředu věděli, kudy bude projíždět. Mnohem lepší bude, když se to dozvědí až po jeho průjezdu. Takže ani policie o tom do poslední chvíle neví.

Takový systém je samozřejmě obtížné zavést. Nejprve je třeba zajistit totální dodržování předpisů. Když dáte povel „ke krajnici“, musíte si být naprosto jisti, že všichni okamžitě opustí silnici. I jeden neposlušný může způsobit obrovskou kolizi. Takže si musíte být jisti, že všichni ti obyčejní lidé tam poslechnou. Za druhé, takový systém je obtížné technicky zorganizovat. Stačí jedna chyba a dojde k tragédii. Jedním z důvodů, proč ruské úřady nechávají silnice zablokované po mnoho hodin, je, že se neobtěžují s organizací systému včasného varování. Kadyrovovi pohůnci se obtěžují.

Kadyrovův systém je docela funkční v oblastech, na nichž mu skutečně záleží – osobní bezpečnost vyšších míst. Jaké jsou historické kořeny tohoto systému?

Do značné míry ho vytvořila a zorganizovala ruská státní bezpečnost. Na přelomu tisíciletí Groznyj doslova překypoval příslušníky ruské státní bezpečnosti. Byli všude. Cvičili Kadyrovovu armádu, organizovali všechny procesy, pokládali základy jeho království. Postupně jejich počet klesal a dnes už tam žádné nepotkáte. Už je nepotřebují, a tak je prostě vyhodili.

Úroveň dodržování předpisů v Čečensku je opravdu impozantní. Byl to mimochodem pravděpodobně jediný region v Rusku, kde se skutečně podařilo prosadit covidové uzávěry.

V ostatních regionech Ruska lidé pravidla sociálního distancování apod. do značné míry ignorovali, ale v Čečensku Kadyrov vynutil stoprocentní poslušnost.

Dalším zajímavým příkladem je vzdělání. Ruská maturita se nazývá Jednotná státní zkouška (EGE). Mnozí Rusové se výsledkům zkoušek na severním Kavkaze vysmívají a říkají, že tam všem jenom přiklepávají nejvyšší známky. To se skutečně stává, ale je to spíše dagestánský atd. než čečenský fenomén. Dagestán se vyznačuje abnormálním množstvím velmi vysokých známek a malým počtem neúspěšných maturantů. Naopak v Čečensku se klidně stane, že například z matematiky 25 % maturantů neuspěje. Co to znamená? Výsledky jsou zkrátka poctivější, nefalšují je.

V sousedním Dagestánu jsou tuny boháčů. Poslanci, starostové, ministři mají vily, spoustu drahých aut atd. V Čečensku to tak není. Úředníci nesmějí dávat na odiv své bohatství. Na rozdíl od Dagestánu můžete u ministerstev vidět zaparkovaná velmi levná auta zaměstnanců.

V Čečensku je něco takového nemyslitelné. Čečensko má jednoho bohatého muže – Ramzana Kadyrova. Jen on může mít drahá auta, paláce. Má palác v každém čečenském okrese, v každém větším městě/vesnici. Tak například součástí jeho paláce v Grozném je replika saúdské Káby, nejposvátnějšího místa islámu.

Proč potřebuje tolik paláců? Z velké části jako bezpečnostní opatření. Nikdy nespí mimo své paláce, takže je musí mít v každém koutě země. I když navštíví Dagestán/Ingušsko, vždy se vrací spát do některého ze svých čečenských paláců

Kadyrovův režim není „kmenový“, jak se mnozí domnívají. Je to prostě monarchie. Ve skutečnosti bývají diskuse o „kmenovém uspořádání“ v souvislosti s Čečenskem značně orientalistické. „Ach, to jsou takoví divoši, tak to musí být kmenový systém“. To není pravda.

Čečensko je méně klanové, než většina lidí předpokládá, a Kadyrovův režim je *daleko* méně klanový. Na příbuzenství zde nezáleží ani zdaleka tolik, jak by si měli tendenci myslet.

Ano, Kadyrovovi bratranci, strýcové a synovci jsou vesměs dobře situovaní lidé, kteří mají nějaké peníze a postavení. Ale nejsou na vrcholu moci.

Nejsou to Kadyrovovi příbuzní, kdo tvoří vršek pyramidy. Jsou to jeho nohsledi, kteří osobně zabíjejí. Jsou to lidé, kteří svou loajalitu vůči Kadyrovovi postavili nad rodinné vazby a cokoli jiného. Jsou to lidé, kteří by pro Kadyrova zabíjeli (a mnozí to dělali) vlastní rodinné příslušníky.

Kadyrovovi nejmocnější nohsledi jsou známí jako Patriot, Lord a Delimchanov. Z nich snad jen Patriot je Kadyrovovým vzdáleným příbuzným. Lord a Delimchanov jeho příbuznými vůbec nejsou.

Patriot vlevo, Lord vpravo. Uprostřed pán Čečenska Ramzan Kadyrov…

Přesto je pro jejich loajalitu postavil vysoko nad své příbuzné. Na oplátku oni se zřekli jakýchkoliv jiných vazeb a dokazují to tím, že v případě potřeby zabíjejí vlastní rodinu.

Osobní prvek je také důležitý, jakmile zabijete, jste přijati do svazku krve a nemůžete z něj ven. Zvlášť když zabijete vlastní rodinu. Na těchto lidech (z nichž Delimchanov, Lord a Patriot jsou nejvýše postavení) je zajímavé, že kombinují roli žalobce, soudce a vykonavatele. Říká se tomu jít za „výsledky“. Tenhle člověk přijde do vesnice, vybere si pár lidí, zabije je a řekne, že to byli teroristé/salafisté/wahhábisté. Těmto vraždám se říká „výsledky“, protože to jsou „klíčové ukazatele výkonnosti“, které Kadyrov posílá do Moskvy. Zároveň je to demonstrace loajality.

Tato moc je vykonávána s notnou dávkou libovůle: „Tak vy jste z té vesnice? Sakra, chtěl jsem si tam přijet pro výsledky, ale nestihl jsem to. Zastavím se později.“ Zabíjení je velmi personalizované a značně svévolné. Dobré pro vynucení poslušnosti ostatních.

Tato skupina zabijáků jsou lidé s nejvyšším postavením v Čečensku, Kadyrovovi blízcí příbuzní se před nimi takřka plazí po kolenou. Jsou s Kadyrovem osobně svázáni, a pokud padne, jsou odsouzeni k smrti. Jsou to tedy jeho nejdůvěryhodnější lidé.

Z toho Lord velí armádě, Patriot osobní gardě a Delimchanov Kadyrovově skupině zabijáků v Moskvě. Delimchanov má největší vliv a Patriot nejmenší. Zdá se, že Kadyrov tomuto chlapíkovi věří, ale ne tak docela jeho úsudku.

Celkově je Čečensko na rozdíl od ostatních kavkazských regionů docela dobře organizované. Je to společnost s relativně nízkou mírou korupce, kde si okázalého životního stylu užívá pouze vládce, ale nikdo jiný si ho užívat nesmí. Systém je funkční, silnice a další infrastruktura jsou zde dobré.

Když přejedete do sousedního Dagestánu, změnu okamžitě pozná vaše prdel. Všechny prostředky na silnice zřejmě rozkradli. Na těch prašných silnicích pak nemůžete přehlédnout neskutečně luxusní auta. Na to ty peníze šly. Kontrast s Čečenskem je velmi zřetelný.

Ačkoli mnozí považují Čečensko a Dagestán za jeden region, je to velmi daleko od pravdy. V mnoha ohledech jsou to dokonalé protiklady. Čečensko je funkční monarchie a Dagestán je nefunkční oligarchie. Výsledek? V Dagestánu se dá dýchat a v Čečensku ne.“

Převzato z autorova Twitteru, přeložila Lucie Sulovská

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme.