Češi radí Polsku

Chargé d’affaires českého velvyslanectví ve Varšavě, pan Miroslav Kolatek se připojil k dopisu, který zorganizovala britská ambasáda. Spolu s dalšími diplomaty cítí potřebu vyjádřit se k situaci LGBTQI+ atd. komunity v Polsku, kde je situace nejspíš tak vážná, že vyžaduje diplomatickou intervenci takové úrovně. Pokud je nám známo, žádná jiná skupina obyvatel se v Polsku takovém zájmu západních diplomatů netěší, musí tedy jistě jít o bezprecedentně obtížnou situaci, ostatně podle dopisu samotného  se jedná o záležitost, kterou by „měl podpořit každý.“

Rádi bychom vyjádřili podporu úsilí o zvýšení povědomí veřejnosti o problémech, kterým čelí komunita gayů, leseb, bisexuálů, transsexuálů, queer a intersexuálů (LGBTQI+) a další menšiny v Polsku, které čelí podobným problémům.

Za tímto účelem oceňujeme aktivity organizátorů pochodů za rovnoprávnost v Białystoku, Bielsku-Białé, Bydhošti, Čenstochové, Gdaňsku, Gdyni, Gniezně, Gorzówě Wielkopolském, Gryfině, Kaliszi, Katovicích, Kielcích, Koninu, Koszalinu, Krakově, Lublinu, Lodži, Miliči, Olsztynu, Opolí, Pile, Płocku, Poznani, Rzeszowě, Sanoku, Słubicích, Štětíně, Toruni, Varšavě, Vratislavi a Zelené Hoře. V letošním roce také oceňujeme přínos komunity LGBTQI+ při podpoře lidí prchajících před válkou na Ukrajině jako nedílné součásti polské společnosti.

Uznáváme přirozenou a nezcizitelnou důstojnost každého jednotlivce, jak je uvedeno ve Všeobecné deklaraci lidských práv.

Respektování těchto základních práv, zakotvených také v závazcích OBSE a v závazcích a standardech Rady Evropy a Evropské unie jako společenství práv a hodnot, zavazuje vlády k ochraně všech svých občanů před násilím a diskriminací a k zajištění rovných příležitostí.

Aby to bylo možné, a zejména abychom mohli bránit komunity, které potřebují ochranu před slovními a fyzickými útoky a nenávistnými projevy, musíme společně usilovat o nediskriminaci, toleranci a vzájemné přijetí.

To platí zejména v oblastech, jako je vzdělávání, zdravotnictví, sociální otázky, občanství, veřejná správa a získávání úředních dokumentů.

Vzdáváme hold usilovné práci komunity LGBTQI+ a dalších komunit v Polsku a na celém světě, stejně jako práci všech lidí, kteří se snaží zajistit dodržování práv LGBTQI+ lidí a dalších osob, které čelí podobným problémům, a zabránit diskriminaci, zejména té, která je motivována sexuální orientací nebo genderovou identitou.

Lidská práva jsou univerzální a každý, včetně LGBTQI+ lidí, má právo je plně využívat.

Jedná se o záležitost, kterou by měl podpořit každý.

 

Otevřený dopis podepsali velvyslanci Austrálie, Rakouska, Belgie, Brazílie, Chile, Kypru, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Irska, Islandu, Kanady, Kostariky, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Malty, Mexika, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Portugalska a Jihoafrické republiky, San Marino, Slovinsko, Spojené státy americké, Švýcarsko, Švédsko, Venezuela, Velká Británie, Itálie, jakož i generální zástupce vlády Flander, generální správce Wallonie-Bruxelles a zástupce vlády regionu hlavního města Bruselu, ředitel kanceláře Evropského parlamentu v Polsku, ředitel delegace Evropské komise, zástupce Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Polsku, ředitel Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE, ředitel Úřadu Mezinárodní organizace pro migraci, generální tajemník Společenství demokracií, regionální ředitel Evropské banky pro obnovu a rozvoj a zástupce Světové banky pro Polsko a pobaltské státy.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme