Bude se jednou lidské tělo v Česku prodávat „jako housky na krámě“? Odborníci popsali, jak je reklama na dárcovství vajíček za hranou

Je nejvyšší čas, aby politici dali jasná pravidla reklamě na dárcovství nejrůznějších částí lidského těla. Takové je základní sdělení studie, na níž se podíleli odborníci ze tří českých univerzit a čtveřice nemocnic. Firmy podle autorů lákají lidi k dárcovstí způsobem, který degraduje tělo na prostý předmět obchodu. A stát nad tím zavírá oči.

Podle všech evropských i tuzemských pravidel by programy podporující dárcovství látek lidského původu měly být založeny na „zásadě dobrovolného a neplaceného dárcovství, na altruismu dárce a na solidaritě mezi dárcem a příjemcem“.

Jinými slovy: s lidským tělem a jeho jednotlivými částmi je zakázáno jakkoliv obchodovat.

Pokud by bylo (byť jen v jediném případě) oficiálně dovoleno, aby se s orgány a tkáněmi žijících lidských dárců obchodovalo, byla by překročena závažná hranice. Prakticky by se totiž otevřela cesta k tomu, aby ti chudší byli „zdrojem“ pro bohatší – opačně to asi nikdy nebude.

A právě pohled na to, jakým způsobem dnes v Česku nejrůznější firmy lákají lidi k dárcovství, svádí minimálně k myšlence, že výše zmíněná zásada altruismu je v mnoha případech porušována. S orgány a tkáněmi se tu čile obchoduje. Zmiňuje to studie, na které se podíleli odborníci z Jihočeské a Západočeské univerzity, Masarykovy univerzity v Brně a fakultních nemocnic v Plzni, Českých Budějovicích, pražském Motole a v Ostravě.


Jedna z reklam, které se zobrazují na první stránce výsledků vyhledávání Googlu

Reklama na dárcovství v Česku je podle tohoto obsáhlého textu v mnoha případech neetická, zavádějící a zasloužila by si přísnější regulaci. Vědci to i s ukázkami konkrétních reklam, které vidíte v tomto článku, shrnují v publikaci s názvem Etický posudek na reklamy shánějící dárce částí těla.

Velmi diskutabilní je podle studie altruismus například v reklamách na dárcovství vajíček

Původně měla tato metoda pomáhat párům, které nemohly mít ze zdravotních důvodů vlastní děti v plodném věku. Dnes slouží často k naplnění snu o dítěti i starším lidem nebo těm, kterým v početí dítěte brání jiné okolnosti než ty zdravotní.

Poptávka po darovaných vajíčkách ze strany těchto osob neustále roste, přičemž Česko je kvůli benevolentním zákonům jednou ze světových velmocí a stává se cílem takzvané dárcovské turistiky ze zahraničí. Jedné konkrétní kauze jsme se před časem věnovali v tomto rozhovoru.

Tisíce mladých žen v Česku „darují“ části svého těla ve prospěch zahraničích párů. Jen v roce 2020 podle ročenky Ústavu zdravotnických informací a statistiky darovalo vajíčka cizinkám takřka 3500 českých žen a pouze necelá pětina dárcovský cyklů „zůstala“ v tuzemsku.

Přitom – to je třeba znovu připomenout – by se mělo ve všech případech jednat pouze o altruistický akt, kdy jedna žena daruje z milosrdných důvodů vajíčka jiné ženě. Prodej lidských orgánů a tkání je trestný. Stručně řečeno: dárcovství může legálně vypadat pouze tak, že se mladá Česka slituje například nad situací staršího bezdětného páru z Německa a nezištně mu daruje část svého těla. Nechce za to vůbec nic, maximálně úhradu nákladů spojených s pobytem na reprodukční klinice.


(Zdroj: ETICKÝ POSUDEK NA REKLAMY SHÁNĚJÍCÍ DÁRCE ČÁSTÍ TĚLA)

Jenže takřka všechny indicie svědčí podle posudku o tom, že dárcovství je v tomto případě mnohem víc tvrdým byznysem než nezištnou dobročinností. A důkaz představuje právě reklama. Dokument zmiňuje například inzerci společnosti Pronatal, která nejprve inzeruje finanční částku (5 × 30 000) jako kompenzaci za darování vajíček a až do podtitulku dává menšími písmeny text „pomoc neplodným párům“.

Žádné další informace nejsou uvedeny.

„Lze tedy konstatovat, že jde o příklad typické komodifikace části lidského těla, která je spojena primárně s finanční částkou,“

píše se ve studii. Podobných reklam útočí na potenciální dárkyně (nejen) vajíček v Česku celá řada, aniž do toho stát, respektive jeho zodpovědné instituce jakkoliv zasahují.

Příslušné státní úřady dělají, „jakoby neviděly“. A to i přesto, že reklamy, jak upozorňuje studie, nesmí „podporovat komodifikaci lidského těla ani jeho částí, ani narušení integrity lidského těla pro zištné účely. Stejně tak reklamy nesmí podporovat sociální nerovnosti, nesmí privilegovat určitou skupinu lidí a jinou znevýhodňovat, neměly by spojovat dárcovství s mýtem úspěchu či snadného zisku“.

Proti všem principům

V Česku zkrátka reklama na dárcovství často porušuje většinu základních etických principů. A nejen to.

„ Na základě analýzy vybraných reklam můžeme říci, že se objevuje i další problematická praxe, kterou lze pojmenovat jako dárcovství jako životní styl,“

píše se ve studii


(Zdroj: ETICKÝ POSUDEK NA REKLAMY SHÁNĚJÍCÍ DÁRCE ČÁSTÍ TĚLA)

Reklamy pracují s motivem mladých, šťastných lidí, pro které je darování částí těla naprosto bezproblémovým, běžným doplňkem života, kterým si lze navíc snadno přivydělat. Přitom nejsou zmíněna možná rizika, a to i přesto, že se už objevil případ dárkyně, která při odběru vajíček zemřela.

Nejde o nějaké „strašení“ kvůli ojedinělému případu. Jde o to, že určité (byť třeba minimální) riziko, představuje každý zásah do lidského těla.

„Reklamy by měly prezentovat rizika, avšak nečiní tak,“

uvádí studie. V textu je uvedena celá řada konkrétních příkladů, kdy reklama ukazuje zavádějící vztah člověka k jeho vlastnímu tělu a popisuje dárcovství jako zcela bezpečný a komfortní proces.

Nejde jen o vajíčka

Reklama firmy Plasma Place je koncipována jako odkaz s titulkem „Získej 14 000 Kč – Daruj plazmu“, doplněným o sugestivní obrazový doprovod, složený ze dvou fotografií a popisku „A co si vybereš ty? Daruj plazmu a získej 1400 Kč za 2 hodiny. Pomáhej zachraňovat životy“.


(Zdroj: ETICKÝ POSUDEK NA REKLAMY SHÁNĚJÍCÍ DÁRCE ČÁSTÍ TĚLA)

Texty pod fotografiemi dávají zájemcům vybrat, zda budou „v potu tváře“ pracovat ve fastfoodu celý den za 1400 korun nebo si tuto částku s úsměvem vydělají během dvou hodin při bezproblémovém odběru plazmy.

„Lze konstatovat, že v této reklamě je akt dárcovství plně komodifikován, darování je spojeno s finanční odměnou (a teprve potom s případnou pomocí – „zachraňováním životů“) a ve vztahu k mytologii úspěšného a efektivně rozvažujícího mládí vytváří představu, že rozumný člověk neztrácí čas a energii podřadným zaměstnáním, ale raději finančně zhodnocuje svoje tělo – a k tomu ještě ‚zachraňuje životy‘,“

všímají si autoři studie


(Zdroj: ETICKÝ POSUDEK NA REKLAMY SHÁNĚJÍCÍ DÁRCE ČÁSTÍ TĚLA)

Jedna reprodukční klinika zase nabízí „výběr TOP embrya za pomoci umělé inteligence. V tomto případě je slovní formou vytvářena představa, že mezi embryi je kvalitativní rozdíl, který lze ryze neutrálními, technologickými postupy rozlišovat.

„Konstruuje se tak obraz jakési ‚embryonální elity‘, do níž jsou ženy zvány,“

píše se ve studii. Podle ní jde o nebezpečný narativ, který části lidského těla redukuje na „materiál“, z něhož může žena skládat svůj budoucí „šťastný“ život.

Autoři studie také upozorňují, že při dárcovství pohlavních gamet je v reklamách zcela pominuta skutečnost, že se přenáší geneticky materiál matky (či otce, v případě dárcovství spermií), čili je „pominuta souvislost dědičnosti, problematika rodičovství a podobně“.

Odborníci míní, že rozšíření takových reklam může vést k „dehumanizaci“ lidského těla a jeho degradaci na pouhý předmět obchodu jako každý jiný.

„Výsledky našeho výzkumu by měly přimět legislativce, aby nejen přijali jasná pravidla pro regulaci této reklamy, ale také zajistili jejich dodržování,“

řekla INFO.CZ jedna ze spoluautorek studie Hana Konečná ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.

Převzato z info.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!