Bude česká televize zrcadlit názorové proudy společnosti?

Česká televize

Nový generální ředitel ČTV Jan Souček v několika rozhovorech s novináři vedle mnoha čistě manažerských a technických problémů zmínil také chartu BBC i nezastupitelnou roli veřejnoprávního média objektivně informovat o dění a pokud možno nestraně a v plné šíři reflektovat společenský diskurs. Je to její poslání, jež komerční „stranická“ média sloužící svému segmentu zákazníků, ani plnit nemohou.

Je nabíledni, že tuto úlohu není česká televize schopna v dnešních kulturních válkách plnit. Reportéři a novináři ČTV mají více méně jednotný liberálně levicový světonázor, nikdy nezapomenu na jejich vyděšené tváře, když se na displeji objevovaly výsledky britského hlasování o vystoupení z EU. Jejich komentáře o náladách i názorech Angličanů byly zcela zkreslené, o pravých důvodech brexitu se český divák nedozvěděl vůbec nic.

Souček řekl, že

„sklidil za vstřícnost k jiným než mainstreamovým názorům silnou vlnu odsudků, a to i od některých členů rady ČT, a měli bychom se snažit pochopit, proč nezanedbatelná část společnosti ztrácí důvěru ve vysílání české televize.“

Ta nedůvěra nespadla z nebe a není jen důsledkem konspirativních teorií nebo ruských dezinformací, neboť mnohé bludy, byť popírají zdravý rozum, získaly auru absolutní pravdy. Divák není hloupý a podle jazyka ideologický předsudek pozná. Navíc jde o zásadní společenské a existencionální otázky a životní úroveň.

Pár příkladů:

Náš občan politiku nulových emisí a vládou naordinovanou chudobu nevolil. Průměrná inflací zchudlá rodina má v příštím roce platit roční daň na elektřinu (zhruba 2 000 korun). Je tohle téma v ČTV tabu, nebo hodno ostré kritiky? Mají odpůrci absurdních nulových emisí možnost diskutovat?

A co náš civilizační problém! EU nehodlá zastavit masovou imigraci z Maghrebu a vnucuje Evropě muslimské a africké běžence, kteří se až na výjimky do západní společnosti neintegrují. Rozdělovací kvóta je zatím nízká (30 000 osob), ale pokuta za odmítnutí, téměř půl milionu korun ročně, za každého migranta, je nad poměry českého státu. Poláci kvůli tomu uspořádají referendum. A co teprve šílená západní politkorektnost o trans, jako by existovalo více než dvě pohlaví! Kritizoval někdo v televizi granty z EU v humanitních oborech podmíněné absolvováním školení o rasismu a genderismu?

Takové věci, o nichž se u nás v televizi nediskutuje, často také ovlivňují reportáže, a týkají se hlavně společenských hodnot a interpretace lidských práv. Najdete je v právě vydaném Slovníku filozofických pověr J. M. Bocheńského:

„Strašlivou pověrou se stal kult lidstva. To ale není nějaká bytost, jak si vymyslel Aguste Comte (grand étre). Je to jen úhrn všech jednotlivců. Zbožňování takové bytosti hraničí s pomatením smyslů. Tato pověra, že je lidstvo něco jako národ, po nás žádá milovat a obětovat se pro všechny lidi stejně.“

Lidská práva, která měla chránit svobodu jednotlivce před státní mocí, dnes rozvrací řád společnosti a tím i individuální svobodu a dokonce se stala nástrojem imigrační politiky. Už před sto lety si G. K. Chesterton všiml, že se některé ctnosti odtrhly od svého náboženského kontextu, jako například mystická láska k bližnímu, a nyní samostatně bloudí a páchají veliké škody.

Milý pane řediteli, zapouzdřených pověr a bludů novináře nezbavíte, kdyby se Vám ale podařilo najít jim kolegy odlišných názorů, rozbil byste v televizi názorovou bublinu. Vaše smělé programové prohlášení „o poctivé publicistické práci a neuzavírání se ochotě naslouchat i věcem, o kterých víme, že je to omyl,“ narazí na odpor.

Musíte být proto opatrný, aby Vás ideologové nezničili, k čemuž Vám přeju hodně sil a odvahy.

Převzato z Neviditelného psa

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!