Britská učitelka byla donucena omluvit se za pozdrav „Dobré odpoledne, děvčata“

Učitelka ze soukromé dívčí školy ve Velké Británii byla svými nadřízenými přinucena omluvit se 11letým žákyním za to, že je pozdravila „Dobré odpoledne, děvčata“. Některé z dívek si totiž stěžovaly, že ne každý ve třídě se identifikuje jako „žena“.

Žena se podle deníku The Daily Mail cítila „ponížena“, že se musí žákyním omluvit za to, že je nazvala děvčaty.

Po jejím pozdravu při začátku vyučování se některé z dívek ozvaly s tím, že „ne každý zde se identifikuje jako žena“. Poté vystoupila jedna ze žaček se žádostí, aby se u její osoby používalo zájmeno ony/oni. Učitelka, která si nepřála zveřejnit své jméno, jí odvětila, že pokud chce používat zájmeno, které se liší od jejího biologického pohlaví, musí o tom dát vědět rodičům.

Následovala konzultace s nadřízenou, která o poruše pohlavní identity ve třídě netušila a ani nevěděla, zda v této věci proběhla komunikace s rodiči. Studentky se poté rozhodly uspořádat v době oběda protest proti učitelce s plakáty typu „Trans Lives Matter“, načež se do situace vložilo vedení soukromé školy, kde jednoroční školné stojí víc jak půl milionu korun.

Ke konci týdne už se mnou proběhlo jakési disciplinární řízení a výchovná poradkyně mi sdělila, že se musím děvčatům omluvit,
vypověděla podle Daily Mail žena, která na škole vyučovala filozofii a náboženství

Výchovná poradkyně pak učitelku doprovodila před třídu, kde se dívkám jménem učitelky omluvila se slovy:

„Mrzí mě, že vás to rozrušilo, nechtěli jsme vás urazit. Je mi líto, že jste z toho měly špatné pocity.“

Podle učitelky to bylo celé „dost ponižující“, i přesto, že omluvu nepronášela přímo ona. Věří, že kvůli svému jednání ji vedení „vypoklonkovalo“ z instituce. Když jí vypršela smlouva, ředitel ji už neprodloužil, sdělila žena před komisí zabývající se revizí zdravotní péče o děti s poruchou pohlavní identity, které předsedá významná pediatrička doktorka Hilary Cassová.

Jak poznamenává deník Daily Mail, mluvčí společnosti provozující danou školu se odmítl ke kauze vyjádřit.

Převzato z The Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme