Británie přestala financovat agenturu, která v rámci boje s dezinformacemi dávala na černou listinu konzervativní média

Britský server UnHerd zveřejnil dopis, v němž tamní ministr zahraničí David Cameron prohlašuje, že jeho ministerstvo již nefinancuje agenturu GDI, která podle nedávných šetření dávala v rámci „boje s dezinformacemi“ na černou listinu mainstreamová média publikující legální obsah, který byl pouze konzervativní, či kritický k takzvané „genderové ideologii“ a dodal, že „v současné době to ani neplánuje“.

Cameron tak měl reagovat na dopis, který mu zaslala minulý měsíc britská ministryně obchodu Kemi Badenochová, v němž ho upozornila na skutečnost, že agentura Global Disinformation Index (GDI) svojí činností přestala rozlišovat mezi svobodou projevu a dezinformacemi. Tyto obavy měla vyvolat právě investigativní reportáž deníku UnHerd.

Organizace GDI vytváří takzvaný „dynamický seznam vyloučených publikací“, které dle ní mají mít vysoké „dezinformační riziko“, a proto by je měli všichni inzerenti bojkotovat. Tedy neměli by v těchto médiích umísťovat žádnou reklamu. Čímž má dojít k finančnímu „vyhladovění“ těchto médií.

Podle zjištění deníku UnHerd z dubna 2024 zveřejnila GDI seznam, který spojoval zastávání kritických názorů vůči genderu s dezinformacemi.

Ministr Cameron dále v dopise uvedl, že jeho ministerstvo GDI financovalo od roku 2018 do března 2023. Agentura měla podle Camerona „zkoumat mediální trhy v konkrétních regionech (ne ve Velké Británii), zjišťovat případy dezinformací a spolupracovat s příslušnými technologickými a mediálními organizacemi s cílem narušit tyto aktivity.“

„Prioritou oddělení je bojovat proti dezinformačním snahám našich protivníků a zároveň chránit svobodu slova. Je nezbytné, aby organizace, které v této citlivé oblasti podporujeme, prosazovaly naše hodnoty.“

— David Cameron, britský ministr zahraničí

Agentura měla od britského ministerstva zahraničí v uplynulých letech obdržet celkem 2,6 milionu liber, což je v přepočtu 75,3 milionů Kč.

Britská nevládní organizace The Free Speech Union označila rozhodnutí vlády zastavit financování GDI za „krok správným směrem“ a dodala, že „je obzvláště znepokojivé, s jakou lehkostí nyní GDI zřejmě ztotožňuje genderově kritické přesvědčení s dezinformací“.

Ministr Cameron dodal, že boj proti dezinformacím je sice důležitý, ale „ochrana svobody projevu je pro ministerstvo prioritou“. Dále uvedl, že organizace podporované vládou by měly „dodržovat naše hodnoty“.

V dopise dále uvádí, že ministerstvo zahraničí je odhodláno bojovat proti dezinformacím, zejména z Ruska, a bude nadále spolupracovat s technologickými a mediálními organizacemi, ale nebude na to poskytovat finanční prostředky organizaci GDI.

GDI se prezentuje jako nezisková organizace, jejímž cílem je „bojovat proti dezinformacím a zachovávat neutralitu“. Podle zprávy deníku UnHerd, která začala kolovat britskou Sněmovnou lordů, patří většina subjektů zapsaných na „dynamický seznam vyloučených publikací“ mezi pravicová média, zatímco ta, která jsou hodnocena jako nejdůvěryhodnější, jsou levicová.

V této věci se baronka Stowellová, předsedkyně Výboru pro komunikace a digitální technologie ve Sněmovně lordů, obrátila na ministra zahraničí a další ministerstva odpovědná za média, průmysl, technologie a digitální ekonomiku, a požádala o jejich vysvětlení ohledně financování a vlivu GDI.

Mezi sponzory organizace GDI uvedenými na jejích webových stránkách patří například Evropská unie, německé ministerstvo zahraničí a známá nadace Sorosových Open Society Foundation.

Převzato z Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč