Bez jádra to nepůjde!

Bez jádra to nepůjde! Dnes byla zveřejněna studie, kterou si společně objednaly dvě parlamentní frakce v Evropském parlamentu – naše ECR a Macronova Reneaw. Vypracovali ji akademici z oblasti přírodních i hospodářských věd, energetiky i matematického modelování. Mezi recenzenty je např. William Nordhaus, nositel Nobelovy ceny za ekonomii.

300-stránková studie na příkladu dvou států – Nizozemí a České republiky – dokazuje, že dosažení uhlíkové neutrality v EU v roce 2050 bude bez využití jádra, tedy jen s preferovaným využitím energie z větru a slunce, mnohem dražší, možná i nedosažitelné. Platí to i pro Nizozemí, které má díky poloze u Severního moře výborné podmínky pro využití energie z větru – i v jejich případě budou bez jádra náklady minimálně o pětinu vyšší. Tím víc to platí pro ČR, kde jsou podmínky horší.

Studie detailně srovnává nároky elektráren na „zábory území“ i náklady na jejich provoz v čase (stabilita dodávek). Práce také vysvětluje, proč nyní převažuje mínění, že jaderná energie je příliš drahá: je to tím, že k jádru není přistupováno stejně jako k energii z větru a slunce. Pokud odstraníme ideologicky řízenou diskriminaci jádra, kterou v EU prosazují „zelení“ politici, dostaneme bilanci do jiného světla. Jádro bude podstatně levnější!

Studie také dokládá, že samotné dosažení uhlíkové neutrality v EU v roce 2050 bude mít jen zanedbatelný dopad na klimatickou změnu v případě, že se ke stejnému cíli nepřihlásí i ostatní státy světa. Jde zkrátka o rizikový podnik a sázka na jádro pomůže snížit jeho ekonomické dopady.

Vyzýváme proto k „nukleární renesanci“! Vyzýváme k ní hlavně EP, který se nyní ve své většině staví k jádru negativně. Zájemci si mohou stáhnout studii i její zkrácené znění v angličtině zde: https://roadtoclimateneutrality.eu/

Autor je poslancem Evropského parlamentu za ODS, která je členem skupiny Evropských konzervativců a reformistů.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!