Benda: Příběh, který je nám předkládán, vůbec nepokládám za příběh o právech gayů a leseb. To je příběh kulturní války…

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 probíhala v Poslanecké sněmovně důležitá debata o kulturních hodnotách a významech manželství. Na jednání sněmovny byly ve stejný den zařazeny dva návrhy. Jeden chce posílit prestiž a ochranu tradiční rodiny (matka, otec a děti) změnou ústavy. Druhý chce naopak význam manželství změnit na „svazek dvou osob“, a tím otevřít institut manželství pro homosexuální svazky.

Před hlasováním o těchto změnách v ústavě a občanském zákonu České republiky zazněla celá řada zajímavých proslovů, faktů a argumentů, které budeme postupně publikovat. Všechny je naleznete pod heslem: Diskuse o významu rodiny a manželství.

Poslanec Marek Benda (ODS) na začátku uvedl, že v současné složité situaci není nejvhodnější doba na to, aby ve sněmovně probíhala „kulturní válka“, čímž vyjadřoval nesouhlas s tím, že skupina poslanců v této době protlačila téma manželství a homosexuálních svazků na jednání sněmovny.

„Já mám tu výhodu nebo nevýhodu, že jsem tady tuto debatu zažil v roce 2005, 2006 a ještě dávno předtím, když se prosazovalo registrované partnerství, které jak si jistě všichni vzpomenete, nakonec prosadil tehdejší předseda sociální demokracie Jiří Paroubek za podpory komunistů,“ řekl poslanec Banda. „Tehdy se schválilo registrované partnerství.“

„Všichni, kdo to prosazovali, ujišťovali: V žádném případě se nechceme bavit o adopcích, v žádném případě se nechceme stavět na roveň manželství. My chceme mít pouze uzákoněné své vzájemné vztahy.“

„Ty debaty, které kolem toho probíhaly, byly velmi podobné jako dnes a všichni, kdo to prosazovali, včetně všech těch aktivistů, ujišťovali: V žádném případě se nechceme bavit o adopcích, v žádném případě se nechceme stavět na roveň manželství. My chceme mít pouze uzákoněné své vzájemné vztahy. My chceme tento respekt společnosti a chceme, abychom měli navzájem nějakým způsobem upravená práva. To bylo v roce 2006.“

Poslanec poté prezentoval statistiky sňatků a registrovaných partnerství. Průměrný počet uzavřených sňatků se pohybuje od 44 do 57 tisíc ročně. Průměrný počet uzavřených registrovaných partnerství je od nejnižšího čísla 177 do rekordního roku 2016 v počtu 336. Někde mezi 0,39 % a 0,66 %.

Statistiky podle Bendy ukazují, že mezi gayi a lesbičkami není o uzavírání těchto registrovaných partnerství zájem.

„To, co se celou dobu vykládalo, jak to potřebuje pomoci značné části našeho obyvatelstva, nic takového se neodehrálo,“ uvedl poslanec Marek Benda.

Převzato z EpochTimes

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč