Ben Shapiro: Triumf viktimizace

Ne, o intersekcionalitě se nediskutuje, prohlašují její propagátoři. Je zapotřebí nastolit systémový tlak, omezit zejména svobodu projevu. Diskuse musejí skončit. Tradiční koncepce svobody představuje nástroj bělošské nadvlády, a proto ji musíme předefinovat, aby chránila seberealizaci intersekcionálních osob.

Především je nutné upozadit vědu. Poskytováním důkazů podkopává solidaritu menšin a dokazuje, že ne všechny trpí institucionální diskriminací. Sociologie kupříkladu poukazuje na vysokou souvztažnost mezi svobodnými matkami a kriminalitou jejich dětí – a právě samoživitelky jsou nepoměrně více zastoupené mezi americkými černochy. Genetika také popírá rovnost, uvádí skupinové rozdíly v testech IQ a prohlašuje, že jsou přinejmenším částečně dědičné, což je ovšem zcela nepřípustné. Psychologie a biologie přinášejí poznatky, že rozdíly v průměrných platech mužů a žen jsou převážně důsledkem odlišné volby a nikoli nerovnosti – ženy si prostě vybírají méně náročné, a tedy méně placené profese anebo volí zaměstnání, jež lépe odpovídá jejich empatii a sklonu pracovat s lidmi. Věda by mohla popírat i gender a tvrdit, že souvisí s daným biologickým pohlavím a že se mýlí muži, kteří se cítí být ženami.

Věda jako nástroj moci?

Základní fakta proto musejí podléhat přísné kontrole, vždyť i věda je konstrukcí politického systému. Takto argumentovala Donna Hughesová na Mezinárodním fóru ženských studií: „Nezapomínejme, že věda je pouze nástrojem a zdůvodněním světové moci a vlády… nové metodologie vynalezli muži, kteří se zajímali o dědičné vlastnosti, aby ubránili svou politickou ideologii přirozené lidské nadřazenosti a podřízenosti.“

Jak je vůbec možné tvrdit něco tak bizarního a stupidního? Jak vidno, možné to dnes je. Co z toho, že věda vynalezla očkování na záchranu milionů lidských životů, fakta nás přece nezajímají. Postmoderní názor na vědu jako sociální etnocentrický konstrukt už vstoupil do hlavního proudu. V roce 2018 žaloval James Damore firmu Google za nespravedlivé propuštění ze zaměstnání a před soudem dokazoval, že firma rozeslala manažerům oficiální vyrozumění na podporu „začleňování“, podle něhož nelze slepě „odměňovat bělošskou nadřazenou kulturu” a řídit se zastaralými pojmy jako individuální výkon, meritokracie, objektivní nebo netečný postoj vůči rasové identitě. Manažeři mají naopak ve vztahu k zaměstnancům povinnost rozlišovat barvu pokožky, všímat si typických znaků rasy a vycházet z koncepce, že veškeré hodnocení je subjektivní.

Situace se již natolik vyhrotila, že se na zastánce ověřitelného vědeckého poznání veřejně útočí za to, že si dovolují vůbec mluvit o vědě. V lednu 2018 se Steven Pinker zmínil o problému politické radikalizace mnoha studentů sympatizujících s rasistickou organizací alt-right a za jeden z možných důvodů označil pokusy umlčet diskuse o vědě. Zmíní-li dnes racionálně uvažující lidé základní fakta, jako kupříkladu známý jev, že etnické skupiny trpí nestejnou mírou kriminality, nebo že ženy a muži nemají totožné životní zájmy, priority, sexualitu ani vkus, okamžitě je někdo z uvědomělých napadne za rasismus a sexismus. Levice považuje tato zjevná fakta za nepřípustná, protože v nich vidí útok na sebeúctu menšin a soudí, že lidé, kteří cítí nutnost o nich mluvit, z nich vyvozují pošetilé závěry. Jak vysvětluje Pinker: „Pokud jste tato fakta ještě nikdy neslyšeli a narazíte na ně nebo je někdo před vámi zmíní, je jistě možné dojít k unáhleným závěrům… ale to jen proto, že jste nikdy neslyšeli o kontextu těchto skutečností, který k žádnému rasismu a sexismu pochopitelně nevede.“… „Teprve když uznáme fakta, jsme schopni formulovat i důvody pro jejich zařazení do správného politického a morálního kontextu. Nemyslím, že racionální myšlení vede k extremismu.“

Máš jiný názor? Jsi rasista!

Za odsouzení názoru, že z neutrálních faktů nevyplývá radikální postoj, a za jeho podporu otevřené diskuse o kontroverzních skutečnostech Pinkera samozřejmě ihned obvinili z obhajoby rasismu i sexismu a dokonce i za členství v alt-right, ačkoli jeho projev tuto organizaci tvrdě a nekompromisně odsoudil. Tak to dnes holt chodí. Profesor Joshua Loftus z New York University (člen Demokratických socialistů Ameriky) uvedl, že lidé jako Pinker „jsou svědectvím zhoubného problému…  radikálního centrismu” a jmenoval další jeho údajné souputníky jako jsou Jon Haidt, Christina Hoff Sommersová, Sam Harris a James Damore. Jamelle Bouieová z časopisu Slate dokonce Pinkera lživě osočila, že vyslovil výroky „černoši se dopouštějí zločinů a „Židé ovládají svět“.

Stejný hněv dopadl i na Sama Harrise, když se odvážil konstatovat, že mezi etnickými skupinami existují značné rozdíly ve výsledcích testů IQ. Netvrdil, že jsou geneticky podmíněné, nevyvozoval z průměrných statistických údajů a analýz žádné politické závěry, a přestože je příznivcem Hillary Clintonové, napadl ho v levicovém časopise Vox Ezra Klein za to, že se vůbec odvážil citovat nějaké studie o rase. Vědci Eric Turkheimer, Kathryn Paige Hardenová a Richard Nisbett na něj zaútočili kvůli jeho podezřelému zájmu o „pseudovědeckou rasistickou spekulaci“. A když se Harris ozval, ukryl se Klein za bezpečné hradby identitární politiky: „Hypotézy o biologických rasových rozdílech se vždy používají k prosazování zřejmého politického programu.“ Politická korektnost zakazuje vědecké teorie a výzkum, jakmile jsou v rozporu s ideologií identity. Ale i samotné odborné diskuse považuje Klein za politiku identity – citovat nějaké studie a bránit je před cenzurou není nic jiného než součást kmenového zápasu bělošských vědců.

Věda a etnická diverzita

Jaké otřesné svědectví nelogičnosti nám tito lidé podávají! A co je mnohem smutnější, tahle ideologie napadá i jmenování a kariéru vědců! Národní vědecká nadace, federální agentura pro financování vědy, se rozhodla podporovat různorodost vědeckých pracovníků. Skončila s neutrálním barvoslepým rozlišováním vědců podle odborných kritérií a zavádí etnickou rozmanitost ve vědecké komunitě. Za tímto účelem už nadace utratila miliony dolarů na výzkum tzv. skryté nevyjádřené předpojatosti, čili na jeden z nejméně empiricky dokazatelných a nejvíce medializovaných pokusů o vykořenění skrytého rasismu, o jaký se kdo pokusil. A to už půl milionu dolarů padlo na studium fiktivní intersekcionality. A tak vědecké instituce v Americe přestávají vybírat výzkumníky s nejvyšším skóre nebo odbornou reputací, ale pouze takové, kteří přispějí svým původem k etnické pluralitě mezi vědci. Jak nedávno napsal Heather Mac Donald, Americká astronomická společnost nyní požádala vedoucí doktorandských programů PhD, aby se při výběru uchazečů přestali řídit výsledky magisterské zkoušky ve fyzice, neboť v ní prospívá příliš málo studentek. Nejinak je tomu v medicíně. Zdravotnickým školám a fakultám lékařství bylo rozesláno doporučení, aby po uchazečích z etnických menšin vůbec nevyžadovaly přijímací zkoušky. Ty to pochopily po svém a výsledky byly opravdu fantastické. Od roku 2013 do roku 2016 přijaly v Americe tyto školy 57 procent černošských uchazečů s nejnižším hodnocením vstupního testu, ale pouze 8 procent bělochů a 6 procent Asiatů s tak nízkým skóre. Jak budou jednou méně kvalifikovaní, ale etnicky rozmanitější srdeční chirurgové ošetřovat pacienty, to je zatím ve hvězdách.

Iracionální a antivědecké bláboly jsou už u nás všudypřítomné. Bývalý státní tajemník ministerstva financí Lawrence Summers přišel o místo prezidenta Harvardovy univerzity, když se proti němu postavili jeho profesoři a odvolali jej, protože měl tu drzost a citoval ze studie o nerovnosti mužů a žen v testech z matematiky a přírodních věd. Jedná se při tom o známý statistický úkaz, že podstatně více mužů spadá nepřímo úměrně jak do nejvyšší tak i do nejnižší části spektra dosažených bodů, čímž se vytváří nerovnost v zaměstnanosti mužů a žen těchto oborů. Profesoru psychologie Jordanu Petersonovi poslalo vedení torontské university varování, že se odmítnutím používat osobní zájmena transgenderu dopouští porušení „práv na rovné zacházení podle genderové identity“. „Používání zájmen v souladu s pouhým biologickým vymezením,” uváděl dopis, „některým studentům způsobilo bolest a emocionálně je rozrušilo.“ Lindsay Shepherdová, postgraduální studentka kanadské univerzity Wilfrida Lauriera, byla předvolána před disciplinární komisi za promítání videa s Petersonem diskutujícím se studenty o problematice transgenderových osobních zájmen. Profesora Scot Yena z univerzity State Bois ve státě Idaho si pozvali na kobereček kvůli těžkému provinění, jehož se dopustil sepsáním článku, v němž obvinil radikální feminismus za výmysl sociálního konstruktu pohlaví, který následně inspiroval hnutí za transgenderová práva.

Muži jsou vyšší než ženy? Sexismus!

Studenti z Evergreen State College vypochodovali z učebny na protest proti tvrzení profesorky Heather Heyingové, že muži jsou v průměru vyšší než ženy. Jejímu manželovi profesoru Bret Weinsteinovi vedení školy dalo výpověď za odmítnutí opustit areál univerzity v den, kdy podle požadavku černošských studentů nesmějí přednášet běloši. I jeho samozřejmě obvinili z rasismu. V Americe dnes bojůvky studentů vysokých škol divoce demonstrují a vyhánějí pozvané řečníky, jakmile se proviní citací statistiky. Ta se stala hlavním nepřítelem ideologie politické korektnosti. A tak raději ze špatně pochopeného respektu dáváme přednost falešným údajům a pochybené sociální vědě, abychom snad neurazili něčí útlocitné, často jen předstírané povědomí vlastní sebeúcty.

Nadvláda  anti-rozumu a anti-vědy je návratem do chaotického světa pohanství, oslavuje vítězství subjektivity nad realitou, popírá schopnost osobní vůle řídit život a nepoddávat se osudu. Chápeme-li rozum jako odraz mocenských vztahů, ztrácíme důvěru ve vědeckou metodu a víru v důstojnost každého člověka, které nás přivedly k největšímu bohatství a svobodě v dějinách lidstva. Dnes na ně útočí dvě z řetězu odvázaná božstva pýchy – seberealizace a sebeúcta.

Další pokračování  ukázek z knihy amerického konzervativního novináře, komentátora a spisovatele Bena Shapira Jak zachránit západní civilizaci, kterou vydalo nakladatelství Leda v roce 2020, přijde příští týden.   

Benjamin Aaron Shapiro (36) vystudoval na Kalifornské a Harvardově univerzitě politickou filosofii a právo cum laude a od svých 17 let, kdy se stal nejmladším syndikovaným sloupkařem píšícím pro konsorcium médií, patří mezi nejaktivnější politické debatéry v americké slovní válce mezi progresisty a konzervativci.

Od roku 2015 vede své vlastní liberálně konzervativní webové stránky The Daily Wire. Svou obhajobou svobody slova a racionální diskuse si vysloužil nenávist levice a dnes už nemůže veřejně přednášet bez ochrany policie. Stal se také hlavním terčem antisemitských útoků ze strany extrémních nacionalistů.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!