Ben Shapiro: nová levice a výchova

Jestliže všechny lidské nedostatky jsou zaviněny politickým systémem, lze odpovědi najít pouze tak, že každý bude hledat svoji pravdu. Rozhodně ne ctnosti, onen základ přežité hierarchie, jež po tisíce let držela lidstvo ve svém područí. Ne, lidé musí nejdříve objevit sami sebe. Tato novátorská verze rousseauovského romantismu nadchla Novou levici. Místo svrchované vlády svědomí se cílem rozvoje osobnosti stala seberealizace.

Této tezi dobře posloužila poněkud upravená psychologická teorie Abrahama Maslowa (1908–1970). Podle něho lidé netouží pěstovat objektivní ctnosti, ale snaží se dosáhnout toho, oč skutečně stojí. V dosažení tohoto cíle je jim násilím bráněno už od raného dětství a oni pak „často jednají v reakci na rodičovský a kulturní nesouhlas“. Měli bychom hledat naši vnitřní přirozenost, která „rozhodně není ‚špatná‘, nýbrž je buď tím, co v naší kultuře nazýváme ‚dobré‘ nebo jde o záležitost neutrální“. Pouze osvobozením své touhy můžeme objevit vlastní dobro.

Svobodná výchova

Také nejúspěšnější pediatr všech dob, Dr. Benjamin Spock (1903–1998), který za svého života do roku 1988 prodal padesát milionů výtisků své knihy Zdravý rozum v péči o dítě (Common Sense Book of Baby and Child Care,1946), předepisoval výchovný postup k posilování individuálního sebevědomí. Tento propagátor Nové levice radil rodičům, aby se zbavili své starosvětské rigidní praxe a přestali vyvolávat u dětí nejistotu a úzkost. Jen je nechte, ať se řídí vlastním instinktem, a zbytečně je nekritizujte. Spock později připustil, že to trochu přehnal a že mnozí rodiče rezignovali na vedení svých dětí a dali jim naprostou volnost. „Někteří rodiče se opravdu báli dítě jakkoli omezovat,” přiznal a pozdější vydání své knihy upravil a ponechal rodičům jistou pedagogickou roli. Nicméně i on pevně věřil v neposkvrněnou dobrotu člověka od narození a citoval své učitele: „John Dewey i Sigismund Freud nás učí, že děti nepotřebujeme usměrňovat, aby dospěly, protože mají svou vlastní vůli, která je řídí,” uvedl v roce 1972 během prezidentské kampaně. Jako kandidát lidové strany měl v programu bezplatnou lékařskou péči, stažení amerických vojsk ze zahraničí a zaručený minimální příjem.

Takový přístup k výchově dětí byl v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století ještě velice kontroverzní. Nathaniel Branden (1930–2014) proslavený ženatý milenec filosofky Ayn Randové a jeden z prvních tzv. objektivistů prosazuje ve svém bestseleru Psychologie sebeúcty (The Psychology of Self-Esteem) názor, že hlavní motivací člověka v životě je úsilí o sebeúctu a té je možné dosáhnout pouze vlastním racionálním posouzením. Napadá křesťanskou nauku o prvotním hříchu lidstva a tvrdí, že k poznání smyslu života zcela postačí vůle porozumět své situaci. Neexistuje „žádný psychologický problém – od úzkosti a deprese, obav z intimity nebo neúspěchu, až k násilí na dětech nebo na manželce –, jenž by neměl původ v komplexu z nedostatečné osobní sebeúcty.

Každému jeho sebevědomí!

Nepochybně se Maslow, Spock i Branden domnívali, že si každý musí svou sebeúctu zasloužit, jejich názor si však veřejnost okamžitě zjednodušila na lichotivou myšlenku, že stačí prostě prosazovat lidské ego a zvyšovat každému sebevědomí. V této verzi udělala asertivita velkou kariéru a prosadila se do školství. Dodnes dětem vštěpujeme, že každé z nich je naprosto výjimečné a tvrdíme, že jejich seberealizaci nesmí bránit žádná hierarchie hodnot, žádné poměřování a známkování. Politici se velmi rychle chytili názoru, že naším dětem dlužíme kulturu sebeúcty. Jak napsal Jesse Singal v magazínu The Cut: „Šílená snaha zvyšovat každému sebevědomí změnila řízení bezpočtu firem a organizací a zcela převrátila výchovu celé generace mileniálů, jež má teď o sobě značně přehnané mínění.“ Jak vůbec mohli sociální vědci tvrdit, pokračuje Singal, že kriminalitu společnosti snížíme zvyšováním sebeúcty, vždyť je to úplná pitomost, copak jsme zapomněli, že oprávněnou hrdost může vyvolat pouze úspěch?

Místo generace vyrovnaných a spokojených lidí jsme vychovali asertivní sebestřednou mládež. Ve společnosti se prosadil názor, že musíme respektovat subjektivní pocity, abychom snad někoho neurazili a nepoškodili jeho sebevědomí. V americkém dětském muzikálu s názvem Barney & Friends se jim vnucuje: „Ó, jak jste každé speciální, každé zvláštní, zcela jiné, ach jak výjimečné, vždycky po svém.” A v dospělosti jim pak zalichotí zpěvačka Lady Gaga: „Kdo miluje sebe, ten se má, jdu cestou správnou, moje bejby, takový už jsem se narodil.”  

Jakápak pravidla…

Kam se ztratil Pinocchio, který učil děti, že jen svědomí je tím správným průvodcem života? Nyní jim filmová korporace Disney vykládá pohádky v seriálu Frozen: „žádné špatně, žádné dobře, jakápak tu pravidla, už jsem volný, nech mě být!“ Poněkud drsněji by se to dalo vyjádřit podle návodu amerického kanálu Discovery – vždyť ty a já jsme jenom savci, kteří si to rozdají, jak si zamanou. K povznesení z biblických žalmů nebo z Beethovenovy hudby to má sice daleko, ale takový už je přirozený zákon – pryč s jeho usměrňováním. Lidem nezbývá, než se rochnit v přirozeném, v té jediné blaženosti, která jim zbyla.

Další pokračování  ukázek z knihy amerického konzervativního novináře, komentátora a spisovatele Bena Shapira Jak zachránit západní civilizaci, kterou vydalo nakladatelství Leda v roce 2020, přijde příští týden.   

Benjamin Aaron Shapiro (36) vystudoval na Kalifornské a Harvardově univerzitě politickou filosofii a právo cum laude a od svých 17 let, kdy se stal nejmladším syndikovaným sloupkařem píšícím pro konsorcium médií, patří mezi nejaktivnější politické debatéry v americké slovní válce mezi progresisty a konzervativci.

Od roku 2015 vede své vlastní liberálně konzervativní webové stránky The Daily Wire. Svou obhajobou svobody slova a racionální diskuse si vysloužil nenávist levice a dnes už nemůže veřejně přednášet bez ochrany policie. Stal se také hlavním terčem antisemitských útoků ze strany extrémních nacionalistů.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!