Báječný nový gender svět

Tak už konečně máme na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy univerzitní ombudsmanku – pardon, ombudsosobu, abychom nezůstávali trčet v patriarchálním stereotypu – která bude dohlížet na genderovou rovnost a vyváženost na vědeckém a pedagogickém poli v tomto ctihodném vzdělávacím zařízení.

Jak to může vypadat prakticky? Třeba tak, že se místo dosud běžného oslovení „milé studentky a studenti“ zavede genderově neutrální „milé studentstvo“, aby se necítilo diskriminováno to nepatrné procento studentstva nebinárního, které se necítí být ani ženou ani mužem. Zpočátku to bude pouze doporučení, postupně se však promění v nařízení, které bude kontrolováno a každý prohřešek pečlivě zaznamenáván a disciplinárně řešen nejprve napomenutím, pak důtkou a nakonec zrušením pracovního poměru. Podobně bude zatočeno s každým, kdo by se zdráhal používat ve styku se studentosobou gramatických tvarů a zájmen, která tato osoba pro sebe preferuje a vyžaduje (jako např. s profesorem Petersonem na torontské univerzitě v Kanadě).

K oslovení pane, slečno nebo paní bude třeba výslovného souhlasu dotyčné osoby (může být vyjádřen třeba zvláštními barevnými odznaky), jinak bude předepsaným oslovením oni člověk, nebude-li tam ovšem na závadu to maskulinum – pak by se muselo sáhnout po neutrálním oni člobrdo. Na západě už na to mají celý vědní obor Gender Studies, nepochybně se uchytí i tady, ostatně čerstvě jmenovaná ombudsosoba Pavla Špondrová jako externí pedagožka vyučuje genderová studia na Fakultě humanitních studií UK (viz článek v echo24).

Jak se zdá, nezadržitelně se blíží doba, jakou nám vylíčil v dystopii Konec civilizace Aldous Huxley: slova pan a paní, otec a matka, syn a dcera budou politicky nekorektní a časem vůbec ilegální, nahradí je člověk A a člověk B, rodič A a rodič B, potomci A, B, C (B ale budou dost vzácní a C už naprosto výjimeční). Aby se ta mizivá nebinární menšina lidstva necítila nepohodlně mezi samými muži a ženami, zruší se prostě rozlišování podle pohlaví pro celé lidstvo. Všichni budeme jenom lidi, bezpohlavní a bezbarví, jeden inkluzivní mišmaš.

Nebude žádný ten ani ta, všichni budou jenom to. Veškerou dřívější literaturu bude nutné přepsat novým, genderově neutrálním jazykem, aby mládež nebyla matena zastaralými společenskými stereotypy. Pohlaví přidělené při narození bude nejdříve nahrazeno pohlavím volitelným, aby bylo posléze úplně znicotněno a vymazáno ze všech úředních listin a vykázáno do nejpřísnějšího soukromí.

Pokrokoví jedinci si nechají odstranit vnější pohlavní orgány a znaky jako penis a prsy, abychom si byli opravdu všichni rovni a ničím se od sebe nelišili. Děti se budou plodit ve zkumavkách a pěstovat v inkubátorech, s naprogramovanými tělesnými a duševními vlastnostmi. Všichni budou mluvit jedním celosvětovým jazykem, nosit stejné šaty, sledovat stejný televizní kanál, konzumovat normalizovanou stravu, a po smrti budou rozemleti na výtečné organické hnojivo. Báječný nový svět.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme