Aristoteles na téma migrace

O nebezpečí migrace věděl své už Aristoteles a psal o něm ve svém díle Politika před více než dvěma tisíci lety.

Aristoteles byl významnou osobností vrcholného období řecké filozofie. Narodil se roku 384 před n.l., byl žákem Platonovým a učitelem Alexandra Velikého. Je autorem neuvěřitelně rozsáhlého díla, které pro křesťanskou civilizaci zachránili arabští vzdělanci a podle kterého se učilo na evropských vysokých školách ještě v 18. století.

Jeho dvě nejvýznamnější díla nesou název „Politika” a „Etika Nikomachova”. V knize Politika se zaobírá i nebezpečím, které sebou nese migrace. Pro snadnou orientaci v jeho dílech se používá číslování stránek z pruského vydání kompletního Aristotelova díla v 19. století. Nese název Bekkerovo číslování podle jména editora tehdejšího vydání.

Nebezpečí migrace

Aristoteles se migraci věnuje v několika sekcích v knize Politika:

(Překlad autor)

Sekce 1303A:

„Rovněž různorodost lidí je důvodem pro vznik frakcí, přinejmenším do doby, než se asimilují. Neboť stejně jako žádné náhodné množství lidí nevytvoří stát, tak ani stát nevznikne v žádném náhodném časovém období. Většina států, které přijaly lidi jiného druhu, byla v době svého vzniku nebo později sužována vzpourami.” 

„Například když Achájové osídlili město Sybaris spolu s osadníky z Troizenu a posléze se Achájové stali početnějšími, vyhnali osadníky z Troizenu, což bylo příčinou kletby, která padla na Sybaris. Lidé z Messiny přijali nově příchozí z ostrova Samos, aby byli poté sami vyhnáni. V Apollonii u Černého moře byla vzpoura způsobena příchodem nových osadníků. Ve městě Syrakusy dali občanská práva cizincům a žoldákům na konci vlády tyranů, což vedlo k povstání a občanské válce.”

Občanská solidarita je na obtíž

Etnicky homogenní společnost vykazuje daleko větší vzájemnou solidaritu, a proto se výrazně hůře ovládá. Její rozbití umožňuje snazší ovládání.

Aristoteles uvádí v sekci 1305B, že cizinci byli oblíbenou politickou zbraní. Ve městě Amphipolis jeho vládce přivedl nové osadníky a po jejich usídlení je vyprovokoval k útoku na místní bohaté. Konsolidace moci pro tyrany i pro systém, který Aristoteles nazývá extrémní demokracií, je snazší, podaří-li se rozbít solidární vazby mezi lidmi stejného původu. Proto píše Aristoteles v sekci 1319B:

„Měly by být zavedeny nové klany po boku těch původních a soukromé obřady by měly být omezeny a pořádány společně. Mělo by být využito všech prostředků k tomu, aby se všichni občané co nejvíce promísili a rozbila se jejich původní loajalita.” 

Jak ovládat otroky

Aristoteles také dává návod, jak minimalizovat pravděpodobnost vzpoury u otroků. Jeho rady jsou podobné jako v případě návodu, jak snáze ovládat společnost. Nacházejí se v sekci 1330A:

„Ti, kdo obdělávají půdu, má-li být dosaženo ideálního stavu, tito otroci by neměli být z jednoho kmene a ani by neměli být silného charakteru, neboť tak se lépe zabrání vzpouře.”

Tolik Aristoteles ve 4. století před naším letopočtem.

Margaret Thatcher

V jednom ze svých projevů v britském parlamentu vyslovila železná lady před mnoha lety poměrně přesné varování:

(Překlad autor)

„Ti, kdo jsou skutečnými uprchlíky, a to je definováno OSN, nebudou vráceni. Ti, kdo jsou ilegálníni migranty, budou vráceni, a je zvykovým mezinárodním právem, že země přijmou zpět svoje občany. A jestli někteří navrhují, že se někdy dostaneme do situace, ve které nemůžeme vrátit ilegální migranty do země jejich původu, potom tito lidé navrhují mezinárodní chaos.”

Pozn. autora:

Před deseti lety říkalo devět lidí z deseti v každé hospodě v zásadě něco podobného jako Margaret Thatcher, byť nepochybně ne tak elegantně. Byli veřejně odsouzeni.

Ve stejné době vyšla výzva „Vědci proti strachu a lhostejnosti”. Píše se v ní: „Jsme vědci a vědkyně, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací. Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu.”

Čas už naznačil a nepochybně ještě ukáže, čí kritické myšlení bylo blíže realitě.

Převzato ze syrzdarma.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!

200 Kč500 Kč1000 Kč


Zdroje:(1) Aristotle(2) Ancient Ethnostate(3) Margaret Thatcher