Argumentační fauly kolem konce německého jádra

Podle Claudie Kemfertové z výzkumného hospodářského institutu DIW Berlin neznamená odstavení jaderných elektráren pro bezpečnost zásobování vůbec nic. Toto tvrzení je v přímém rozporu s řadou odborníků. Názory Kemfertové ukazují, jak v německé energetice převládá ideologie na úkor odbornosti a objektivity.

Úvodem je nutné zmínit, že Kemfertová není nezávislou energetickou expertkou. Podílela se na studii, kterou DIW Berlin zveřejnil v březnu a která všechny aktuální jaderné projekty označuje za ekonomicky a technicky neživotaschopné a nevýhodné.

Těžko spekulovat, nakolik je studii možné považovat za kvalitní a objektivní. Veřejná vyjádření Kemfertové ale naznačují, že přání a ideologie jsou otcem a matkou mnoha jejích myšlenek.

Claudia Kemfert (Foto: Stefan Müller, Převzato z: wikimedia.org)

Například tvrdí, že Francie má v energetice více problémů než Německo, což podle ní souvisí právě s tím, že Francie do značné míry spoléhá na jaderné reaktory. Produkci elektřiny ve Francii v poslední době omezují údržbářské práce a opravy v tamních jaderných elektrárnách. Dopady mají i výkyvy počasí, kdy kvůli extrémním suchům neměly reaktory dostatek vody na chlazení.

„Takže ve Francii je zásobování elektřinou spíše nejisté, ale tady v Německu je jisté,“

řekla Kemfertová

To je mimořádně odvážné tvrzení, se kterým může být Claudia Kemfertová konfrontována třeba už během příští zimy. Zejména, pokud bude mrazivější než ta končící. Zároveň je minimálně zarážející, že zanedbanou údržbu vydává expertka za problém samotných zdrojů.

O co jde především, odhalila Kemfertová v dalším výroku:

„Odklon od jádra byl v Německu završen a je nezvratný. Nyní je třeba hledět do budoucnosti a učinit vše, aby se transformace energetiky prosadila rychleji a aby zdroje obnovitelné energie byly stavěny rychleji. Je potřeba výrazně urychlit tempo výstavby.“

Německo je přitom v obnovitelných zdrojích už dnes papírovým premiantem. Instalovaný výkon v OZE už dramaticky převyšuje instalovaný výkon konvenčních elektráren. I mírná zima ale v minulých měsících znovu jasně ukázala limity obnovitelných zdrojů. Německou energetiku netáhly soláry ani větrníky, ale plyn, uhlí a stále ještě dnes již vypnuté jaderné zdroje. To vše se mimochodem odráží i na emisích. Ty německé jsou oproti kritizované Francii brutálně vyšší.

O ničem z toho ale paní Kemfertová nemluví, naopak si zcela účelově vybírá jen informace, které se jí hodí, a používá argumentační fauly. Žádná slova ale realitu nezmění. Za rok se ke slovům Claudie Kemfertové můžeme vrátit.

Převzato z iuhli.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme