Alex Newman: Výuka o sexu, sexuální orientaci a genderu u malých dětí má „zlověstný motiv“

Během lockdownů si rodiče v USA všimli, že některé věci, které se učí jejich děti, jsou nevhodné, včetně výuky o sexu a genderu u příliš malých dětí.

Alex Newman, novinář, pedagog a spoluautor knihy „Zločiny pedagogů: Jak utopisté využívají státní školy“, uvedl, že tento typ učebních osnov je záměrně využíván k indoktrinaci malých dětí a postupem času se stále více radikalizuje.

Morální absolutismus

Učební osnovy jsou navrženy tak, aby si děti osvojily určité postoje, hodnoty a přesvědčení vůči sexualitě a otázkám pohlaví, které jsou v rozporu s biologií a tradičními hodnotami.

„S každou další generací je obsah stále názornější. Obsah je čím dál radikálnější, propagované hodnoty jsou stále více a více vysloveně anti-tradiční, anti-křesťanské a namířené proti rodinným hodnotám, a myslím, že je v tom opravdu velmi zlověstný motiv,“ řekl Newman v rozhovoru pro NTD.

Hlavním cílem takového učebního plánu je podkopat „nukleární rodinu“, řekl Newman.

„A jedním ze způsobů, jak se to děje, je podkopávání tradiční morálky a tradičních hodnot spojených se sexem,“ dodal. „Ve školách se děje to, že se (sex) znehodnocuje, stává se něčím, co je jen otázkou potěšení, něčím, co může dělat kdokoli a kdykoli, pokud s tím zúčastnění souhlasí.“

„To je nový morální absolutismus, pokud existuje souhlas, může se dít cokoli s kýmkoli, může to být s více partnery,“ dodal Newman.

Psychologický terorismus

Newman také řekl, že marxisté využívají k dosažení svých cílů sexuální výchovu přinejmenším od 10. let 20. století. György Lukács, maďarský marxista, který v roce 1919 za Maďarské republiky rad působil jako zástupce pro lidového komisaře školství, zavedl sexuální výchovu pro děti na prvním stupni základní školy.

„Bylo to ještě za režimu Bély Kuna, což byl komunistický bolševický režim, který se na krátkou dobu usadil v Maďarsku pod vedením komisaře pro kulturu a školství György Lukácse, a to, co chtěl udělat, a vyjadřoval se k tomu velmi otevřeně, bylo použít jakýsi psychologický terorismus v podobě graficky znázorněné sexuální výchovy, aby se pokusil podkopat morální hodnoty těchto maďarských dětí,“ řekl Newman.

„Nemohli začít učit děti, aby měli více sexuálních partnerů, hned ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech, učit je, že se možná narodily ve špatném těle a že když si znetvoří genitálie, mohou se stát novým pohlavím, nebo že by měly experimentovat s homosexualitou, to by prostě absolutně neprošlo.“

Newman řekl, že cílem levice bylo vždy na místo nukleární rodiny postavit „vládu“, „přičemž primární vliv na život dítěte by měl mít stát, ať už jde o předávání hodnot, morálky a předávání kultury“.

Zákon „Neříkej gay“

V reakci na tento typ radikálních osnov začalo mnoho států v USA zavádět zákony na ochranu práv dětí a rodičů. Floridský guvernér Ron DeSantis nedávno podepsal „zákon o rodičovských právech pro vzdělávání“, který sice čelí velké kritice progresivistů, nicméně většina floridských rodičů jej podporuje.

Zákon zejména zakazuje školským obvodům vést diskuze o sexuální orientaci nebo genderové identitě se žáky mateřských škol a žáky základních škol po třetí třídu, anebo způsobem, který není přiměřený věku nebo vývoji žáků. Kritici jej překřtili na zákon „Neříkej gay“ a jeho obsah senzacechtivě označili za nenávistný vůči transsexuálům a homosexuálům.

Průzkum společnosti Golden/TIPP zjistil, že více než polovina z 1305 dotázaných dospělých souhlasí nebo rozhodně souhlasí s floridským zákonem, který zakazuje, aby se žáci třetího ročníku základní školy učili o sexuální orientaci a pohlavní identitě.

Výsledky průzkumu byly následující: 37 % respondentů rozhodně souhlasí, 20 % do jisté míry souhlasí, 11 % do jisté míry nesouhlasí, 20 % rozhodně nesouhlasí a 12 % si není jisto.

Kritici floridského zákona, včetně šéfky největších amerických učitelských odborů (Americké federace učitelů) Randi Weingartenové, označili floridský zákon za „propagandu“ a „dezinformaci“. „Takto začínají války. Takto začíná nenávist,“ řekla Weingartenová v podcastu Ricka Smithe.

Podle nového zákona mají školské obvody na Floridě také zakázáno zatajovat rodičům určité informace, zejména pokud jde o rozhodnutí, která se týkají duševního, emocionálního nebo fyzického zdraví jejich dětí. Školy nesmějí provádět zdravotní vyšetření či dávat dotazníky žákům třetí třídy nebo mladším bez předchozího souhlasu rodičů.

Podle Weingartenové je však tento zákon neoprávněný a politicky motivovaný.

„Místo toho se tito pravicoví ideologové snaží vyvolat strach, úzkost a hněv a využívají strachu, který rodiče již mají, aby vyhráli volby a zrušili veřejné vzdělávání, tak jak ho známe,“ řekla Weingartenová Smithovi. „Využívají politiku, vytvářejí intenzivní dlouhodobé, škodlivé, kruté a politické důsledky.“

Překlad původního článku: J. S.

Převzato z Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!