Tlak na rodiny bude sílit… rozhovor s Janou Jochovou a Janem Gregorem

Jana Jochová – Trlicová a Jan Gregor jsou nejznámějšími tvářemi Aliance pro rodinu, která obhajuje primát rodiny ve výchově a vzdělávání dětí a bojuje za rodinu, založené na manželství jednoho muže a jedné ženy. Podařilo se jim skoro nemožné – kromě pořádání každoročních Pochodů pro rodinu také s minimálními prostředky rozjet kampaň na podporu požadavku ústavního zakotvení manželství jako trvalého svazku muže a ženy, kterou podpořilo už skoro sto tisíc našich spoluobčanů. Ale nezabývají se zdaleka jen tím.

Nedávno jste na sebe upozornili kritikou dětského pořadu Doktorka Plyšáková, který byl vysílán na ČT Déčko. V díle, který jste kritizovali, se objevil lesbický pár s dětmi a byl „bezelstně“ prezentován dětskému divákovi. V jakém je to teď stádiu?

JJ: Zaslali jsme otevřený dopis generálnímu řediteli ČT společně se stížností na Radu pro televizní a rozhlasové vysílání a Radu ČT. Pan generální ředitel odpověděl, naším podnětem se bude zabývat poradní orgán generálního ředitele. Rady se zatím nevyjádřili.

Co je vlastně hlavním cílem Aliance pro rodinu?

Jsme spolek, jehož stanovy kupodivu s naší činností korespondují do puntíku: „Společným zájmem je podporovat a chránit rodinu, která je založena na manželství muže a ženy.“. V době, kdy jsme je tvořili, jsme netušili, že to jednou bude tak aktuální. Loňského roku jsme se stali hlavní tváří odporu proti uzákonění homosexuálního manželství. Naším cílem je ochránit privilegované postavení manželství muže a ženy.

Jana Jochová (vlevo) při předání podpisových archů s peticí v Poslanecké sněmovně

 

JG: Podporujeme poslanecký návrh – ústavní definici manželství jako svazek muže a ženy, který vznikl jako pojistka proti profesionální růžové lobby, která se snaží redefinovat tento tisíci lety osvědčený institut. Návrh na uzákonění homosexuálního manželství a návrh na ústavní definici manželství, nyní leží ve Sněmovně. V kampani se snažíme poukazovat na to, jaké následky přijetí homosexuálního manželství bude mít pro celou společnost. Celá kampaň „Jsme fér“ je totiž postavená na lži. Říkají, že nikomu to neublíží a někomu to pomůže. My ale víme, a zahraniční kolegové nás intenzivně informují, že tomu tak není. Zákonem ukotvené homosexuální manželství se totiž dotkne všech, zvláště dětí. Homosexuální páry otevřeně hovoří o tom, že manželství potřebují kvůli dětem. V několika případech je již ve svých domácnostech mají. Těchto dětí se ovšem nikdo neptal. V případě mužských homosexuálních párů jsou tyto děti často „pořizovány“ v zahraničí. Jedná se o novodobý obchod s lidmi. Do budoucna budou titíž aktivisté usilovat o právní vymahatelnost tohoto pořizování dětí a může jako v zemích západu dojít k legalizaci náhradního mateřství. Několika aktivistům v ČR se již podařilo si soudní cestou vymoci zápis dvou otců do rodného listu. Zákonná úprava má dalekosáhlé důsledky, například na obsah rámcových vzdělávacích programů. Děti se budou v občanské a sexuální výchově učit názorům, se kterými většina rodičů nesouhlasí, a pokud je někdo nebude respektovat, již existují donucovací prostředky, o kterých už teď LGBT aktivisté na svých fórech celkem bezostyšně diskutují.

Co pro to děláte konkrétně, v čem spočívá vaše činnost, jaké jsou její výstupy?

JJ: Loni v červnu jsme zahájili petiční iniciativu s názvem „Petice na podporu manželství muže a ženy“, která požaduje ústavní ochranu manželství. Petice měla od začátku obrovský ohlas, jako by lidé na tuto iniciativu čekali a mohli se k ní přihlásit – 10 tisíc podpisů na papíře jsme měli snad hned za 10 dnů. Po 6 měsících iniciativy jsme nasbírali téměř 100 tisíc podpisů. Část podpisů, přes 65 tisíc jsme na podzim 2018 odevzdali do Sněmovny, a měli tak společné veřejné slyšení spolu s aktivisty za homosexuální manželství, což byla příležitost říci své argumenty na půdě Poslanecké sněmovny. Do té doby byli poslanci téměř doslova bombardováni kampaní „Jsme fér“, od aktivistů dostávali stovky mailů, pohlednic, aby se zdálo, že opačné názory jsou menšinové.

Naší kampaní na podporu ústavní ochrany manželství se nám podařilo vyrovnat kampani „Jsme fér“, která disponuje ve srovnání s námi obrovskými finančními zdroji. Jen samotná Evropská komise na kampaň přispěla 4,4 mil. Kč. Celkem stála kampaň přes deset milionů korun. Oni mají peníze Evropské komise a zahraničních nadací, my máme podporu normálních lidí napříč republikou.

JG: Kromě petice ale přemýšlíme i dál, jak podpořit rodinu, věnujeme se rodinné politice, sledujeme legislativu.

Kdo Vás nejvíce podporuje a jaká je reakce médií na vaši činnost?

JJ: Máme velkou sílící podporu lidí, kterým začíná docházet, co se děje. Tedy to, že ten boj za práva menšin se začíná zvrhávat proti většině, že naše svoboda začíná být značně relativní, že školy místo, aby vzdělávaly, se čím dál více věnují výchově až převýchově našich dětí. Tohle samozřejmě vnímají i mnohé církve, i když i ony mají své vnitřní problémy a často velmi liberální až progresivistická křídla.

JG: S naší propagací v médiích je to horší, nechali jsme zpracovat analýzu mediálního pokrytí naší petice a petice za homosexuální manželství. I když neprobíhaly ve stejný čas, tak  se dá jasně spočítat, kolik mediálního zájmu, která petice vzbudila. Jeden příklad za všechny. Když petice „Jsme fér“ sesbírala sedmdesát tisíc podpisů, v médiích to bylo zmíněno ve 31 případech. Když jsme sedmdesátitisícové hranice dosáhli my, informovalo o tom pouze pět příspěvků. Závěrem naší analýzy je, že v očích mnoha médií je podpis pro homosexuální sňatky hodnotnější než podpis pod peticí Aliance pro rodinu. A to se nám nelíbí. Některá média se stala hlásnou troubou kampaně „Jsme fér“ a zapomněla, že občané ČR nejsou jen malá liberální bublina žijící ve velkých městech.

Jakými dalšími činnostmi – kromě zmíněné petice – se může Aliance pro rodinu pochlubit? 

JG: V rámci kampaně jsme vytvořili dokumentární film Manželství – jeden z pohledů na přirozenou rodinu, ve kterém odborníci z řad psychologů, právníků, politologů a další vyvracejí nejčastěji používané manipulativní argumenty zastánců homosexuálního manželství. Video je volně ke zhlédnutí na našem youtube kanálu. Tam je umístěno několik videí. Taktéž v dnešní době rezonuje téma Istanbulské úmluvy, proto jsme vytvořili dokument i k tomuto tématu.

Jan Gregor

 

JJ: Poskytujeme rodinám poradentství. Jedná se o případy konfliktů s OSPOD (Oddělení sociálně právní ochrany dětí) nebo neshody rodiče se školou. Dále je směrujeme na odborníky, u kterých máme jistotu, že pomáhají a zároveň respektují rodinné hodnoty. Pořádáme jednou za rok Den pro rodinu, což není jen obyčejný dětský den s atrakcemi, ale pozitivně propaguje rodinu jako základní kámen společnosti ve veřejném prostoru. Rodina založená na manželství muže a ženy je téma zasluhující pozornost politiků. Letos se Den pro rodinu uskuteční 14. září v Praze.

JG: Také myslíme do budoucna. Nechceme malovat čerta na zeď, ale sledujeme vývoj LGBT agendy v zemích Západu a je velmi pravděpodobné, že v blízké době může sílit tlak na rodiny a náboženskou svobodu. Jsme připraveni těmto lidem poskytovat bezplatnou právní pomoc. Nechceme, aby zůstali v boji proti státní mašinerii a různým aktivistům opuštěni.

Už jsme se dozvěděli o případu, kdy OSPOD, respektive soud, nerozhodoval o pěstounské péče v nejlepším zájmu dítěte, ale ve prospěch homosexuálního páru. Ve zkratce, dítě bylo odebráno rodičům, jelikož otec dítěte byl násilník. Proto v případě umístění do pěstounské péče psycholog nedoporučoval mužský pár, avšak žadatelé o umístění pěstouna byli homosexuálové. Jak to dopadlo? Prostě změnili psychologa a dostali jiný více vyhovující posudek.

 

 

 

 

 

 

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč