Němci mají problém

Německý bulvární deník BILD je víc, než jen zdaleka nejčtenější deník v zemi. Je to instituce. Je to médium, které má obrovský vliv a také mimořádný čich na nálady německé veřejnosti. Žádný politik si nemůže dovolit ignorovat BILD. Nyní přišel BILD po sérii propalestinských demonstrací a útocích na Židy s něčím, co bulvární deníky obvykle nedělají – s jakousi výzvou cizincům v Německu, jak se chovat. Je to místy trochu naivní, ale dobře to ukazuje sílící německou frustraci s často nepřizpůsobivými cizinci. Nejde totiž jen o násilí a terorismus. Mezi body manifestu BILDU není totiž jen o zabíjení, zapalování aut atd., ale i o používání slov „děkuji“ a „prosím“ a najdete tam i prosbu o neodhazování odpadků či výzvu k nezneužívání sociálního systému… Dejme ale slovo redakčnímu kolektivu BILD-u:

Náš svět je v chaosu a my uprostřed něj. Od teroristického útoku Hamásu na Izrael jsme v naší zemi zažili nový rozměr nenávisti – k našim hodnotám, k demokracii, k Německu.

Posledních několik dní odhalilo to, co v naší společnosti kvasí a vře již dlouho: V naší zemi je mnoho lidí, kteří bojují proti našemu způsobu života. Lidé, kteří oslavují vraždění nevinných civilistů. Kteří učí své děti nenávidět ostatní, protože jsou „nevěřící“. Kteří chtějí zakázat ženám nosit sukně nebo kalhoty. Kteří pohrdají ústavou a místo toho poslouchají radikální kazatele. Kteří zneužívají toleranci, protože chtějí jinou společnost.

S tím se nemůžeme smířit. Takhle to dál nejde.

Německo musí nyní říci NE!

Protože v naší tak nádherné a všeobjímající zemi je důstojnost KAŽDÉHO člověka nedotknutelná: bez ohledu na to, jakou má barvu vlasů, jakým jazykem mluví, v co věří. To je to, co je třeba bránit! Pokud nyní klopýtneme, padneme.

Proto BILD formuloval manifest. Cílem je ukázat, co drží naši společnost pohromadě. Text je určen všem lidem žijícím v Německu.

Protože: Nikdy více je teď.

Manifest v 50 bodech

1. Článek 1 Základního zákona (ústavy) platí pro všechny obyvatele Německa: „Lidská důstojnost je nedotknutelná“!

2. Pro nás neexistují žádní nevěřící! Každý může věřit, v co chce – dokonce i v Ježíška!

3. Každý, kdo si myslí, že naše ústava a náš právní systém jsou sbírkou nezávazných rad, by měl Německo co nejdříve opustit.

4. Každý, kdo chce u nás žít natrvalo, se musí naučit německy. Jen pokud budeme mluvit stejným jazykem, budeme si rozumět.

5. Každý může v Německu pokojně demonstrovat za své přesvědčení. Ke svobodnému vyjádření názoru nepatří vyhrožování nebo bití, házení kamenů, zapalování aut, oslavování vrahů.

6. Nemaskujeme se ani nezakrýváme, díváme se jeden druhému do tváře (pokud se nejedná o karneval nebo epidemii).

7. Úcta a láska udržují naši svobodnou společnost.

8. Na pozadí nejtemnější kapitoly našich dějin je bezpečnost Izraele německým státním cílem! To znamená: Postavit se za bezpečnost židovského národa je neoddiskutovatelné. Kritika izraelské politiky je samozřejmě přípustná.

9. Moc prosíme: používejte slova „prosím“ a „děkuji“.

10. Rádi si podáváme ruku na pozdrav nebo na rozloučenou.

11. Policii vnímáme jako „přítele a pomocníka“, nikoli jako represivní aparát nebo nepřítele.

12. Mnoho Němců jí vepřové maso. Mimochodem, v Německu žije také téměř 10 milionů vegetariánů nebo veganů. Cesta ke svobodě vede přes žaludek.

13. Stát má monopol na použití síly. Nikdo nemá právo použít sílu proti lidem nebo věcem, kromě státem pověřených orgánů.

14. Souhlasíme s tím, aby náš svobodně zvolený parlament stanovil pravidla našeho soužití, která mohou být přezkoumána nezávislými soudy.

15. Muži smějí milovat muže a ženy smějí milovat ženy. Ti, kteří s tím mají problém, jsou sami problémem. Milujte se a nechte se milovat!

16. I když se někdo necítí být ani ženou, ani mužem, nebude pronásledován ani trestán. V naší zemi je občanům dovoleno žít i jako queer.

17. Sociální úřady nevnímáme jako zaměstnavatele, ale jako instituci, která pomáhá lidem ve finanční nouzi a lidem, kteří nemohou pracovat.
Ne lidem, kteří pracovat nechtějí.

18. Respektujeme soudní moc, protože soudí bez ohledu na člověka.

19. Ženy nosí na koupališti bikiny nebo plavky. A pokud se rádi koupete nazí v Baltském moři – to je také v pořádku!

20. Ženy a muži jsou si v každém ohledu rovni.

21. Rovná práva i v odměňování za práci (v tom máme ještě co dohánět!).

22. Diskutujeme kontroverzně a vášnivě, ale neurážíme ty, kteří mají jiný názor.

23. Jsme tolerantní k tolerantním lidem.

24. A máme nulovou toleranci k netoleranci!

25. Petardy používáme pouze na Silvestra, tedy když je to povoleno.

26. Nepálíme vlajky států, které nemáme rádi. To je trestný čin!

27. Respektujeme všechna náboženství, ale jasně oddělujeme náboženství od státu.

28. Ženy, které podvádějí, nevyháníme a rozhodně je nebijeme nebo dokonce nekamenujeme! V případě rozvodu se na děti vztahuje společná péče. Nezáleží na tom, kdo způsobil rozpad manželství.

29. Nemusíš být panna, aby ses mohla vdát!

30. Každý, kdo hledá ochranu před politickým pronásledováním nebo válkou, ji dostane. A dokonce i ti, kteří na ni nemají nárok, mohou často zůstat. Neočekáváme za to vděčnost, i když by to bylo vhodné. Co však požadujeme, je bezpodmínečné dodržování našich zákonů a respektování našich hodnot a našeho způsobu života.

31. Děti si nebereme za manželku. A manželku máme jenom jednu..

32. Ženy – stejně jako muži – se samy rozhodují, jak se budou oblékat, s kým se budou přátelit, koho budou milovat, zda budou raději chodit na diskotéku, nebo do kostela, koho budou volit a jaké povolání si zvolí.

33. Německo je zemí grilování. Po pikniku v parku si ale s sebou odnášíme odpadky.

34. Nože patří do kuchyně, ne za pásek kalhot.

35. Platíme daně, protože víme, že jsou základem státu.

36. Pokud žena řekne muži ne, platí to! Cokoli jiného je trestným činem sexuálního obtěžování nebo znásilnění.

37. Očekáváme, že každý, kdo je schopen, si bude hledat práci a sám si bude hradit své životní náklady – i když sociální dávky nebo občanský příspěvek jsou zpočátku vyšší než mzda.

38 V Německu existuje povinná školní docházka. Věříme v důležitost vzdělání a učení.

39. V autobusech a vlacích uvolňujeme místo starším lidem a lidem se zdravotním postižením.

40. Na zdraví, Německo! V této zemi patří pivo a víno ke kultuře. To je třeba respektovat. Pokud nechcete pít, nepijte.

41. O tom, jak dlouhá nebo krátká je sukně, rozhoduje výhradně žena, která ji nosí.

42. Kdo nesnese karikování politiků, seriálových hvězd, bohů nebo proroků, nemá v Německu co dělat.

43. Média zpochybňují politiky, ale my zásadně věříme, že zvolení zástupci rozhodují pravdivě a pro dobro lidu.

44. Čest neznamená právo silnějšího.

45. Úcta a uznání jsou na sociálních sítích stejně přirozené jako v supermarketu nebo na úřadě.

46. Snažíme se chránit životní prostředí, šetřit zdroje. Udržitelnost je budoucnost.

47. Německo miluje děti. Nejsou bity, ale podporovány.

48. Pískání nebo pokřikování na ženy je obtěžování.

49. Chlapci a dívky mohou chodit na školní výlety, na hodiny sportu a plavání společně.

50. Milujeme život, a ne smrt.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme