2027: Odborníci varují před skokovým zvýšením ceny CO2

Pokud bude systém ETS II hrát při svém spuštění v roce 2027 hlavní roli při plnění klimatických cílů, evropská cena uhlíku u nafty, benzinu a topných paliv by se mohla skokově zvýšit na více než 200 eur za tunu, varuje německý think tank Agora Energiewende. Analýza vychází ze „status quo“ klimatické politiky, zejména německé.

Na konci prosince 2022 se EU dohodla na revizi své koncepce stanovování cen CO2. Od roku 2027 budou emise z nafty, benzinu a topení součástí zvláštního systému, který se obvykle označuje jako ETS II. Vzhledem k tomu, že opatření, jako je zákaz kotlů na fosilní paliva, se odkládají, mohla by být počáteční cena systému nebezpečně vysoká.

Co se stane 31. prosince 2026?

Veškeré emise CO2 ekvivalentní silniční dopravě a vytápění budou muset být kryty odpovídajícími certifikáty ETS, které budou muset organizovat obchodníci s palivy – množství certifikátů je omezené a bude se rychle snižovat. Pokud se nic nezmění, ceny na pumpách by se po odbití půlnoci 31. prosince 2026 zvýšily o 40 centů za litr. Takové vyhlídky znervózňují odborníky i politiky napsal server euractiv.de.

„Pokud bude systém ETS II hrát při svém spuštění v roce 2027 hlavní roli při plnění klimatických cílů, lze podle stávajících analýz očekávat ceny přesahující 200 eur za tunu,“ 

uvedla Agora Energiewende

Poslanci Evropského parlamentu v Bruselu trvají na tom, aby cena byla do roku 2030 omezena na 45 eur za tunu CO2. Dohodnutý text však pravděpodobně nesplní politická očekávání.

„Intenzivně jsme se tím zabývali a můžeme s jistotou říci, že to nevíme jistě,“ 

vysvětlil Simon Müller, vedoucí německé pobočky Agora Energiewende

„Pokud to zahrneme do celkového obrazu, vidíme, že existuje značné riziko zdražení,“ 

dodal Müller s tím, že je „potřeba politicky jednat“

„300 za tunu v roce 2030 nebo dokonce „v roce příštím“ by bylo „příliš mnoho a mohlo by vést ke ztrátě akceptace opatření na ochranu klimatu„,

řekl Jens Spahn, zástupce vedoucího parlamentní frakce CDU

První signály už má Evropa za sebou

Francouzské hnutí „žlutých vest“, které protestovalo proti vyšším daním z pohonných hmot, ukázalo politikům, že občané mohou a budou vyjadřovat svou nespokojenost s opatřeními na ochranu klimatu založenými na cenách. Berlín nadále trpí ostrým odporem proti pokusům zakázat vytápění fosilními palivy namísto toho, aby se zaměřil na cenové signály CO2.

Výzkumníci navrhují zvýšit akceptaci tím, že přechod nebude tak náhlý. Toho by bylo možné dosáhnout rychlejším zvyšováním ceny uhlíku v Německu a přerozdělováním výnosů mezi občany. V současné době platí pro odvětví, na něž se vztahuje systém ETS II, nominální cena CO2 ve výši 30 eur za tunu emisí – od roku 2025 bude tato cena činit nejméně 55 eur. Jakmile bude ETS II zaveden, doporučuje think tank, aby Německo takříkajíc převzalo část nákladů za chudší země.

Toho by se dalo dosáhnout stanovením minimální národní ceny ve výši 120 eur prostřednictvím energetické daně, aby se pro zbytek Evropy rezervovalo více certifikátů.

Převzato z iUhli.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme