Společnost

Takový židovský dopis

K projevům nesouhlasu patří různá prohlášení, petice a otevřené dopisy. V květnu k nim přibyl Dopis našim židovským druhům o rovnosti a liberálních hodnotách. Ohrazuje se proti tomu, jak ve jménu boje za spravedlnost je stále víc ohlodávána svoboda vyjadřovat názory. Je to jedno z nejviditelnějších veřejných prohlášení pronesených jménem amerických Židů za posledních mnoho let. Tím spíš, že „americká židovská komunita“ vlastně […]