17. 11. 1989 – 17.11. 2023

Před 34 lety jsme se začali zbavovat toho, co půl století dusilo naše osudy, ničilo hospodářství, přírodu, památky, kulturu a vedlo nás k zaostalosti. Tento úpadek nezačal v r. 1948, ale komunistický režim jej nebývale akceleroval. Totalitní režim jsme nakonec v roce 1989 s nadšením svrhli a nadechli se svobody. Zbavili jsme se sovětských okupantů, Varšavské smlouvy i RVHP a stali jsme se součástí vyspělého demokratického světa a jeho struktur, NATO a Evropské unie. Nešlo ani tolik o naši vlastní zásluhu, díky patří mnohým, mezi nimi se sluší vyzvednout presidenta Ronalda Reagana, sv. papeže Jana Pavla II. a premiérku Margaret Thatcherovou.

Odkazujeme na dřívější prohlášení Konzervativní strany a Koruny České k výročí 17. listopadu v uplynulých letech. Upozorňovali jsme v nich na mnohé jevy, které tento státní svátek nasvěcují spíše jako symbol, než jako pouhý objekt vzpomínek. Před dvěma roky jsme identifikovali několik palčivých úkolů, které čekaly na tehdy nastupující vládu: zvýšit výdaje na obranu, stát pevně na straně rodiny, urychleně zahájit výstavbu bloků jaderných elektráren a radikálně omezit energetickou závislost na Ruské Federaci, nezapomínat na rizika kulturně nekompatibilní imigrace, zkrotit státní rozpočet.

***

Děkujeme vládě ČR za jasnou podporu Ukrajiny v jejím boji o holou existenci, stejně jako za jednoznačnou podporu Státu Izrael po nedávném nebývale rozsáhlém teroristickém útoku.

S uznáním kvitujeme také úspěšné vyvázání ČR z energetické závislosti na zdrojích dovážených z Ruské Federace a výrazné investice do obrany naší země.

***

Jakkoli reflektujeme složitost a náročnost příslušných kroků, s menším pochopením sledujeme pomalý postup na cestě k zahájení výstavby nových bloků JE, a to při akcelerujícím zdražování života občanů ČR v důsledku projektu Green Deal.

Nechápeme laxní postup vlády – z její strany nedostatečnou reflexi nutnosti důsledně zamezit ilegální kulturně nekompatibilní imigraci, zejména pak tváří v tvář momentálnímu výronu antisemitismu v zemích Západu, který je zakořeněn zejména v takových imigrantských komunitách.

Kromě toho nerozumíme příliš opatrné snaze konsolidovat veřejné finance, kdy má být na výdajové straně státního rozpočtu zachováno až příliš mnoho nejrůznějších a často i přímo škodlivých dotací.

Konečně jsme velmi nepříjemně překvapeni, že vláda předložila Parlamentu k ratifikaci Istanbulskou úmluvu, která významně přispívá ke společenskému rozvratu a polarizaci – očekávali bychom spíše, že vláda ratifikaci tohoto dokumentu nedoporučí – a s obavami pozorujeme aktivity na vládní úrovni mající za cíl oslabit rodinu, tedy základní společenskou jednotku, a to prostřednictvím snah relativizovat manželství.

***

Téměř každý z diskutovaných úkolů by za běžných okolností mohl stačit k tomu, aby se pod jeho tíhou politická stabilita země rozložila. I proto je na místě si stále připomínat, že vývoj naší země po Listopadu 89 byl přes všechny své nedostatky neskonale lepší, než cokoli mezi lety 1938 a 1989. Buďme kritičtí, ale vděční.

Za Konzervativní stranu: Jan Kubalčík (předseda)                      

Za Korunu Českou, monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska: Vojtěch Círus (předseda)

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!