Jak přežít v praštěné době

A je vskutku divoká, jak dramaticky dokládá kniha anglického konzervativního komentátora, už během čtyř let jeho třetí, jež detailně popisuje šílené útoky militantní levice na západní civilizaci. Z liberální demokracie se rodí neliberální režim. Murray důkladně analyzuje symptomy nemocné anglosféry a zasvěceně vysvětluje příčiny i důsledky revoluce „sociální spravedlnosti,“ „antirasismu“, LGBTQ a hnutí „zrušte kulturu“, které ničí racionalitu a svobodu projevu.

kniha

Zatímco u nás tvoří revolucionáři jen zanedbatelné skupinky jako A2larm, v anglosaských zemích univerzity potírají názorové zločiny a tolerance odlišných názorů, kdysi považovaná za nezbytnou podmínkou racionálního myšlení, se nyní odsuzuje jako podpora „struktury útlaku“. Cenzuře podléhá i veřejný prostor. Za nesprávné názory na gender, rozdíly mezi muži a ženami a za neutrální postoj vůči rase se likvidují kariéry a vyhazuje ze zaměstnání. Ameriku zachvátila horečka, tradiční sociálně demokratická média, ztratila dávnou vyváženost a objektivitu, zveřejňují sektářské názory, účelově vybírají fakta a žonglují se statistikou. Deník The New York Times rozpoutal kampaň za zrušení Proklamace nezávislosti národa 1776 a nabízel slavit rok 1619, kdy byli do Ameriky přivezeni první otroci. Nejúspěšnější stát světa, by tak ztratil svou národní i politickou legitimitu. Obvinění bílé rasy z vrozeného nevyléčitelného rasismu ohrožuje soudržnost multietnického národa. Progresivisté neargumentují, svobodnou debatu neuznávají, pouze dehonestují oponenty a pozbuzují své přívržence. Povstává blábol Babylonu a lidský jazyk zamořují oxymoróny. Liberální znamená neliberální, demokratické, nedemokratické, tolerantní, nesnášenlivé, spravedlivé, nefér, všeobecné vzdělání, nevzdělanost, rovnost menšin, nerovnost většiny, cenzura zločinů, ochranu menšiny před zákonem. Antirasismus napadá „bělobu“ rasy, zvýhodňování menšin eliminuje talenty a degraduje univerzitní vzdělání. „Všechno, co jsme pokládali za rozumné a dané“, píše Murray, „se nyní nachází pod palbou nenávistné kritiky“. Máme-li i tentokrát zvítězit jako kdysi nad fašismem a komunismem, musíme demaskovat vnitřního nepřítele. Není to snadné, bojůvky „uvědomělých“ (woke)“ jsou vášnivě aktivistické a mají na své straně možná většinu diplomovaných mileniálů, indoktrinované mládeže nového tisíciletí. Používají efektivní proměnlivý jazyk utopické „absolutní rovnosti rasových a sexuálních menšin“ a svou novořečí dokáží mnohé znejistit. V útoku na západní civilizaci zneužívají americký komplex z otrokářství (“Na černošských životech záleží!“) a obviněním z rasismu útočí na liberální politickou tradici, západní filosofii, literaturu, umění a dokonce i exaktní vědy jako na pozůstatky rasistické imperialistické politiky „bílých mrtvých mužů“, kterou je nutno od základu vyvrátit a vybudovat novou, spravedlivou, multikulturní a beztřídní společnost.

kniha

Murray jako válečný zpravodaj líčí, jak ideologie anti-rasismu proniká do myšlení západní elity, ovlivňuje chod škol a institucí, pracovní zákony i gigantické firmy Křemíkového údolí. Padají sochy zakladatelů americké svobody a hrdinů občanské války, ale hlavním terčů nenávistných útoků se stal největší antifašista Winston Churchill. Proč právě on, jenž se zasloužil o porážku genocidního zla? Protože jeho památka inspiruje a naplňuje hrdostí. „Mnoho lidí dnes nevěří v Boha, ale věří v Churchilla. Na závěr filmu Nejtemnější hodina diváci povstávali a hlasitě mu provolávali slávu. Hrdinský příběh navzdory všem zločinům lidstva vypovídá o velikosti, jaké může člověk dosáhnout.“ Proto o něm stále vycházejí knihy, nedávno i u nás nový monumentální životopis Předurčen osudem. Jeho autor Andrew Roberts vyvrací ignorantské pomluvy o genocidě v Indii a údajném rasismu, nezastírá ani státníkovy chyby, kdybychom ale měli jeho velké činy znevažovat osobními vadami, pak by veškeré lidské úsilí o dobro ztratilo význam.

„Dokud se nepodaří Churchillovu reputaci zničit, budeme mít hrdinu hodného následování. Kdyby však padl, ztratili bychom božstvo. A pak? Co všechno by se nedalo vnutit podrobeným a demoralizovaným občanům?“

Murray volá do boje: nedejme se zastrašit a pádně odpovězme na pomluvy civilizace, jež dala světu katedrály a univerzity, úžasné umění, vědu, techniku i lékařství a vyprostila z bídy dvě miliardy lidí! Pouze na Západě vznikla politická a individuální svoboda. Její totalitní likvidátory musíme porazit.

Převzato z Neviditelného psa

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!