Florida korporacím: dělejte byznys, ne ideologii

Guvernér Ron DeSantis 27. července prohlásil, že hodlá zakročit proti hnutí prosazující environmentální, sociální a podnikové skóre (ESG), a označil ho za hrozbu pro americkou ekonomiku.

„Využívání moci korporací k vnucování ideologické agendy společnosti představuje alarmující trend,“ uvedl floridský guvernér DeSantis ve svém prohlášení. „Jsme svědky toho, jak korporátní elita využívá svou ekonomickou moc k tomu, aby zemi vnutila politiku, které by u volebních uren nedosáhla, od bank na Wall Street po masivní správce aktiv a velké technologické společnosti.“

Většina Američanů si není vědoma toho, co je ESG a co je jejím cílem. Morgan Stanley Capital International (MSCI), investiční výzkumná společnost v New Yorku, popsala ESG jako „investování při zohledňování environmentálních, sociálních a správních faktorů vedle finančních faktorů v procesu investičního rozhodování“.

Kapitalismus jako zbraň?

ESG zkratka anglických slov environmental, social, governance (životní prostředí, sociální prostředí, řízení společnosti). Environmental, zahrnuje hlediska, jak firma chrání životní prostředí, zda hospodárně pracuje s přírodními zdroji, s vodou nebo energií, jak snižuje odpady a emise. Social posuzuje, jaký má firma přístup k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a komunitám, ve kterých podniká. Governance má hodnotit kvalitu provozu a řízení společnosti, její vnitřní procesy a jejich kontrolu, ochranu práv zainteresovaných skupin a komplexní, pravdivý reporting.

Někteří však toto hnutí považují za zlovolnou sílu. James Lindsay, autor knihy „Rasový marxismus“, popsal ESG jako „zbraň v rukou ,bojovníků za sociální spravedlnost‘, která má otřást korporacemi, a nástroj v rukou těch, kteří se snaží nastolit ‘jednu světovou vládu‘“.

Designovaný mluvčí floridské sněmovny Paul Renner na středeční tiskové konferenci řekl, že ESG je „globální elita, která proti nám používá americký kapitalismus jako zbraň“, což z ní činí otázku národní bezpečnosti a zároveň „otázku peněženky“.

Pokud se podle Rennera vydá společnost touto cestou, povede to k tomu, že společnosti budou „přiškrceny“ v možnosti získávat finanční prostředky, a totéž se stane i v zemědělství.

„Pokud tedy jíte maso, připravte se,“ varoval Renner. „Jsou proti masu, a tak zvyšují ceny potravin – těmto lidem je to jedno – (otevřou) naše hranice, zadusí náš zemědělský sektor a v podstatě oslabí tuto zemi pro svou vlastní lokální agendu.“

Justin Danhof, vedoucí oddělení řízení společností ve společnosti Strive Asset Management, řekl na shromáždění v Tampě, že Amerika poté, co před 250 lety vyhlásila svobodu, bojuje s novou monarchií; „je to vlastně obrovský ideologický kartel“.

Danhof podrobně popsal, že Amerika má tři velké správce aktiv: společnosti BlackRockState Street a Vanguard, které spravují aktiva v hodnotě více než 20 bilionů dolarů.

„Využívají hlasů akcionářů a svého finančního vlivu k politizaci podnikání v otázkách od klimatu po sociální spravedlnost, tato velká trojka mění strukturu americké společnosti způsobem, s nímž většina Američanů nesouhlasí,“ řekl Danhof. „DeSantis říká velké trojce: ,Nebudete politizovat korporace z peněz na důchody‘.“

DeSantisův návrh zákona změní floridský zákon o klamavých a nekalých obchodních praktikách tak, aby zastavil diskriminační praktiky velkých finančních institucí na základě metriky sociálního kreditního skóre ESG.

Zůstane Florida sama?

Kromě této legislativy DeSantis navrhne aktualizaci svěřeneckých povinností správců investičních fondů a investičních poradců Státní správní rady, aby definoval faktory, které mají svěřenci při rozhodování o investicích zohlednit. Kritéria ESG, environmentální a sociální faktory ani faktory týkající se správy a řízení společností nebudou zahrnuty, uvedl úřad guvernéra v písemném prohlášení.

Guvernér vyjádřil naději, že Florida povede „podobně smýšlející“ státy k tomu, aby vytvořily hlasovací blok pro důchodový systém.

„Mnoho těchto států by se mohlo spojit a měli bychom spoustu peněz a velkou hlasovací sílu. Mohli bychom být skutečnou kontrolou proti mnoha excesům, které jsme viděli, a pravděpodobně bychom měli dostatek prostředků, abychom mnoho věcí odrazili,“ řekl DeSantis.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!