Vítězný Únor v kontextu současnosti

Na včerejší den připadá neslavné výročí Vítězného Února, kdy se komunisté dostali k moci. Lidé byli tehdy nadšeni. Vždyť jim komunisté slibovali zářivé zítřky a konfiskace majetků bohatých. Mnoho majitelů firem, kteří se o své zaměstnance starali, přišli o svůj majetek, který propadl ve prospěch všeho lidu. Oni v lepším případě mohli být na těch nejnižších pozicích v podniku, který jejich majetek spravoval, nebo v tom horším případě skončili ve vězení. A to vše ve jménu lidu a pod rouškou spravedlnosti a rovnostářství. Touhy vlastnit cizí majetek.

Nutno však dodat, že neuváženým krokem k tomu přispěli i ministři tehdejší vlády, kteří podali demisi, a tím vlastně komunistům velmi pomohli. Dnes myšlenka sociální rovnosti na bázi „bez práce jsou koláče“ velmi ožívá. Mnoho zaměstnanců má výhody i v době pandemie a pobírají mzdu nebo plat, aniž by odvedli práci. A tak je zde pseudozaměstnanost. A opozice se již nějakou dobu chová jako ministři v roce 1948. Mnohdy současné vládě, která vládne především s podporou komunistů, vychází vstříc. Taková opozice je opravdu za odměnu. A přicházejí v ní také mladí a perspektivní s myšlenkami rovnosti jako za socialismu. Budiž nám i dnes Vítězný Únor mementem. Komunisté jsou stále ve střehu a myšlenka rovnostářství stále aktuální.  

Jenže touha po spravedlivějším přerozdělení výsledků práce je tady stále. Touha po tom, aby si lidé nezáviděli, je zde stále přítomna. Mnoho současných progresivistů vidí řešení v tom, že lidé budou zbaveni svého vlastnictví, budou mít v podstatě všichni stejně, a tudíž si nebudou mít co závidět. Ještě před krizí, tedy v době, kdy ekonomové spekulovali, že něco musí přijít, přičemž se mělo jednat spíše o recesi než krizi, se mluvilo o zaručeném příjmu, který dostane každý člověk, bez toho aby pracoval. Tato myšlenka, jak vystřižená ze socialistických, a spíše ještě komunistických ideálů, se nakonec nikde příliš neujala. Investoři s přebytkem financí a nemožností investovat s alespoň minimálním ziskem mají dnes možností investic víc než dost. Dnešní situace je nejen finanční krizí, ale má stopy válečného konfliktu se všemi druhotnými dopady, které teprve přijdou. Ať jsou to již traumatické a posttraumatické stavy, nebo pocity ohrožení a finančního vyčerpání osobního či státního. Stejně jako v jakékoli takovéto krizi nebo situaci připomínající konflikt se změní myšlení lidí a jejich ideály budou velmi snadno uchopitelné.

Lidstvo se vrátilo o 100 let zpět do doby po první světové válce a španělské chřipky zároveň. Touha po změně zde je. A již dnes se nabízejí různé projekty typu Green Dealu a jiné, které naprosto změní ekonomicko-společenské uspořádání ve státech, ale i celosvětově. Investorka Esther Dyson ve své vizi pro 21. století a v poslední době papež František ve své encyklice Fratelli Tutti se shodují v jednom: dochází ke změně, která zde byla v dějinách již několikrát. Jejím nosným tématem je dnes to, že národní politika je upozaděna ve prospěch vlády nadnárodních korporací. Esther Dyson to přirovnává ke změně vlastnictví od feudálních pánů k různým cechům a bankám. Papež František na druhé straně varuje s tím, že globalizací a zbouráním různých bariér se staneme navzájem sousedy, nikoli však bratry. Touha po všeobecné rovnosti v současné době podpořené moderními technologiemi je dnes velmi lákavá pro ty, kteří chtějí naplnit touhu mnohých diktátorů po ovládnutí světa.  

Komunisté měli a vlastně mají stále, jak u nás, tak ve světě, touhu po naplnění myšlenek komunismu, každému podle jeho potřeb. Dnes už to nejsou třeba přímo komunisté, mající tuto značku. Brand je pouze jedna věc a i v politickém marketingu je možné starou a nefunkční značku rebrandovat a pod novou značkou prodat staré zboží nebo myšlenky. Tak to v době Vítězného Února uměli komunisté, stejně jako dnes to umí mnozí jiní s podporou komunistů.

A co demokracie a svoboda? Ta v případě bezradnosti, a v člověku vyvolaném pocitu strachu o jeho jistoty a život, jde prostě stranou. Protože krásné a jasné zítřky ve prospěch nového člověka, i když se starými neřestmi, je prostě stále platná. Dnes, stejně jako před 73 lety. Možná dnes máme možnost si to uvědomit nejen v případě České republiky, ale také v kontextu evropského a světového dění. Vždyť právě v době vzájemného globálního propojení stále více platí, že všechno souvisí se vším.            

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!