USA: největší volební rally v historii

Zatímco demokratický kandidát Joe Biden vyhlásil několikadenní „pokličku“ nad svou kampaní a na pomoc mu vyrazivší Barack Obama přitáhl na své výstupy pozornost jen mála lidí, láme kampaň Donalda Trumpa rekordy. Získává na svá shromáždění, konaná i třikrát za den na různých místech obvykle nadšené čtyřicetitisícové publikum a další tisíce zůstávají před branami. Voliči mu také dávají najevo svou přízeň novým fenoménem doprovodných rally –  shromážděním tisíců člunů nebo kolon aut s jeho volebními vlajkami. A to navzdory zarputilé nepřízni médií, které o tom nepodávají zprávy a lokálních vlád Demokratů, které se snaží administrativně zabránit konání shromáždění. Naposledy se tak stalo v pensylvánském Allentownu, s demokratickým guvernérem Tomem Wolfem, kde se podařilo po zákazech získat prostor až na třetím místě – v areálu firmy dálkových kamiónů – jen několik hodin před zahájením rally, avšak stejně přeplněné příznivci.