UK: systémový rasismus tu není

Britská vládní zpráva o rasismu tvrdí, že v zemi neexistuje systémový rasismus a že mnohem větší efekt na životní úspěch má vaše rodinné a sociální zázemí, kultura a náboženství. Děti z etnických  minorit si vedly stejně dobře – někdy i lépe – než děti bílé (výjimkou jsou černí Karibičané). Tzv. Pay gap, tedy rozdíl v odměňování mezi bílými  a menšinami,  je zanedbatelných 2,3 procent. Diverzita zaměstnanců se výrazně prohloubila – a to i v prestižních odvětvích jako právo či medicína. Ačkoliv zpráva nepopírá přetrvávající problémy, zdůrazňuje, že nelze vysvětlovat problémy menšin pouze prizmatem diskriminace ze strany bílé většiny. „Rasismus existuje, ale není tu institucionální rasismus“, řekl pro BBC Tony Sewell (sám černé pleti¨), který předsedal komisi, která zprávu vypracovala.