Týden v EU

Z Bruselu přišla tento týden řada nových legislativních návrhů souvisejících se Zeleným údělem – jde o reformu trhu s elektřinou, akt o kritických surovinách nebo akt o klimaticky neutrálním průmyslu.

Pondělí 13. března 2023

Komise zveřejnila výroční zprávuSafety Gate, což je unijní systém pro rychlou výměnu informací o nebezpečných spotřebitelských nepotravinových výrobcích. Zpráva se věnuje fungování systému v roce 2022. Nejvíce hlášeným druhem nebezpečí byla přítomnost škodlivých chemických látek. Pokud jde o druh výrobků, hlášení se nejčastěji týkala hraček a automobilů.

Rada prodloužila platnost sankčního seznamu vůči Rusku v souvislosti s válkou na Ukrajině o další půlrok. Na seznamu je nyní 1 473 jednotlivců a 205 organizací.

Komise podala již dříve avizovanou žalobu na Českou republiku kvůli neprovedení transpozice směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. (Této směrnici, tehdy ještě ve fázi návrhu, jsem se věnoval v článku Budou udavači (totiž whistlebloweři) v EU chráněným druhem?).

Úterý 14. března

Rada rozhodla o významném navýšení finančního stropu Evropského mírového nástroje, a to na 7,979 miliardy eur. Tento zvláštní fond mimo rozpočet EU, který funguje od roku 2021, slouží (s ohledem na svůj název poněkud paradoxně) k financování vojenských a obraných aktivit EU v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. V současnosti je klíčovým kanálem pro financování vojenské pomoci EU Ukrajině.

Komise předložila sdělení, ve kterém nastiňuje svoje představy o fungování integrované správy vnějších hranic EU v příštích pěti letech. Měl by tak být zahájen víceletý cyklus strategické politiky v této oblasti. Zároveň Komise vydala doporučení členským státům ke vzájemnému uznávání rozhodnutí o navrácení a k urychlení navracení.

Komise také přišla s návrhem reformy uspořádání trhu s elektřinou v EU, která má podle jejích slov „urychlit prudký nárůst obnovitelných zdrojů energie a postupné ukončení využívání zemního plynu, snížit závislost výdajů spotřebitelů na kolísavých cenách fosilních paliv, lépe chránit spotřebitele před budoucím prudkým nárůstem cen a potenciální manipulací s trhem a zajistit, aby průmysl EU byl čistý a konkurenceschopnější“. Návrh spadá do sféry Zeleného údělu.

Středa 15. března

Slavil se další mezinárodní den. V minulých dvou týdnech došlo na lední medvědy (viz díl 53) a na ženy (viz díl 54), tentokrát přišli na řadu spotřebitelé. Soudní dvůr EU při této příležitosti na Twitteru připomněl některé své rozsudky z poslední doby, které se týkaly ochrany spotřebitele.

Začíná další kolo rozdávání železničních časových jízdenek mládeži v rámci soutěže DiscoverEU, o které jsme se zmiňovali v dílech 6 a 41 tohoto seriálu. K dispozici bude jako obvykle 35 000 jízdenek. Od zahájení programu v roce 2018 jich zatím bylo rozděleno 212 700 (mezi téměř 916 000 uchazečů).

Čtvrtek 16. března

Evropská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 3,50 %, a to s účinností od 22. března.

Komise předložila další návrhy související se Zeleným údělem, respektive s jeho nově vznikajícím průmyslovým plánem:

  • Návrh aktu o kritických surovinách cílí na zajištění bezpečných a diverzifikovaných dodávek surovin důležitých pro „zelené a digitální ambice Evropy“, aby Unie v těchto záležitostech byla co nejvíce soběstačná. Podle návrhu by mimo jiné mělo být do roku 2030 dosaženo toho, že EU zajistí nejméně 10 % roční těžby těchto surovin, nejméně 40 % jejich zpracování, aby recyklovala 15 % své každoroční spotřeby těchto surovin a aby nedovážela více než 65 % roční spotřeby každé takové suroviny jen z jediné třetí země.
  • Návrh aktu o klimaticky neutrálním průmyslu (Net-Zero industry Act) směřuje k tomu, aby se v rámci Unie usnadnila produkce vybraných technologií, které jsou potřebné k dosažení klimatických ambic EU. Cílem je, aby do roku 2030 Unie vyráběla nejméně 40 % celkového využívaného množství těchto technologií.

V rámci připomínání 30. výročí vytvoření jednotného vnitřního trhu (viz díl 45) Komise vydala sdělení The Single Market at 30 a Long-term competitiveness of the EU looking beyond 2030.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme