Tři otázky k migračnímu paktu pro Vašeho poslance

Zdroj: fotobanka Evropské komise

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k migračnímu paktu se koná ve středu 28. února 2024 od 11:00 hodin. Sestavil jsem pro poslance tři důležité otázky ohledně migračních kvót. Otázek k migračnímu paktu by bylo dobré položit mnohem více, ale tyto tři jsou pro další debatu stěžejní. Cílem tohoto článku je usnadnit šíření těchto otázek mezi poslance. Migrační pakt je rozsáhlý problém, a tak věřím, že mé tři otázky pomůžou.

Připomínám, že podrobný rozbor včetně odkazu pro stažení klíčové části migračního paktu (ve znění z 23. 6. 2023) najdete v mém článku Vládní politici lžou. Kvóty v migračním paktu fakticky jsou. Můžete se také podívat na nedávný rozhovor se mnou o migraci a migračním paktu. Poslední verze všech legislativních návrhů tvořících společně migrační pakt najdete pod tímto odkazem. Ptejte se svých poslanců, v čem se mýlím. A hlavně, v případě negativní odpovědí nebuďte spokojeni s obecnými odpověďmi!

Všechny tři otázky se týkají problému migračních kvót. Nemám na mysli přebírání migrantů, kterému se lze vyhnout zaplacením 20 tisíc Eur a kterému se v paktu říká „relokace“. Ale skutečné kvóty, kterým se vyhnout nejde. Migrační pakt opravdu neobsahuje povinné relokace. Je v něm však mechanismus, který se tak chová.

No a teď už k těm otázkám. První otázka je hlavní a další dvě jsou spíše doplňující. Všechny tři jsou složitě napsány, ale jinak to nejde. Přesto myslím, že i tak je dobré je klást, a to právě v tomto znění.

Otázka č. 1:

Obsahuje migrační pakt mechanismus, který se za určitých podmínek aktivuje a ve svém důsledku se projevuje tak, že jsou žadatelé o mezinárodní ochranu až do určitého počtu povinně přemísťováni do členských států EU, ledaže už tam fakticky jsou?

Otázka č. 2:

Je tento mechanismus alespoň zčásti upraven v ustanovení čl. 44h odst. 3 návrhu nařízení o řízení azylu a migrace (AMMR) a/nebo v čl. 9 odst. 1 a 2 návrhu nařízení o řešení krizových situací a zásahů vyšší moci v oblasti migrace a azylu (CSFMR), přičemž členské státy se dopadům tohoto mechanismu nemohou vyhnout hrazením jakýchkoli finančních příspěvků?

Otázka č. 3:

Je důsledkem převedení příslušnosti k vyřízení žádosti o mezinárodní ochranu, které je dle čl. 44h odst. 3 AMMR a čl. 9 odst. 1 a 2 CSFMR za určitých okolností povinné, většinou nebo vždy rovněž přemístění žadatele o mezinárodní ochranu do členského státu, na který byla tato příslušnost převedena (s výjimkou případů, kdy daný žadatel v tomto členském státě už fakticky pobývá)?

Co vyplývá z odpovědí?

Je-li odpověď na tři uvedené otázky kladná, pak migrační pakt kvóty obsahuje. Sice kvóty faktické, ale to je v důsledku jedno. Podstata je, že důsledkem migračního paktu bude za určitých okolností (jejich popis najdete v mém rozboru nebo si je můžete poslechnout v rozhovoru se mnou) povinnost přebírat migranty bez možnosti se z této povinnosti vyplatit.

Poznámka na závěr

Závěrem chci s plnou pokorou uvést, že se mohu mýlit. Pro takový případ se předem omlouvám. Nemám k dispozici armádu úředníků ani poradců. Dosud mně ale nikdo nesdělil žádný argument, v čem se mýlím. Neznamená to však, že se tak nemůže stát.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč