Švýcarsko – omezení elektromobilů v případě nouze

Švýcarsko v rámci energetické bezpečnosti chystá legislativní rámec, který mu umožní rychle reagovat na krizové situace způsobené výpadky elektřiny. Zavede tři stupně energetického nebezpečí, z nichž třetí, nejvyšší, počítá např. s omezením provozu soukromých elektromobilů. V případě vyhlášení nejvyššího stupně ohrožení, bude dovoleno používat elektromobily pouze pro nezbytně nutné cesty (např. cesta do zaměstnání, nákupy, návštěva lékaře, účast na náboženských akcích, účast na soudních jednáních, apod.). Jezdit si jen tak, bude v době vyhlášeného třetího stupně energetického ohrožení přestupkem. Za tímto účelem bude místní police vybavena zvláštní pravomocí zjišťovat, kam a proč řidič vozidla jede.