Společnost

Když fake news šíří ti, co jsou „fér“

Měření jiným metrem je oblíbená kolektivní progresivistická hra, obzvlášť v kategorii tzv. „fake news“ (tedy falešných zpráv). Téma tzv. „fake news“ je v kurzu. Uváděním informací na

Co vám na té rodině pořád vadí?

Ťuky ťuk, jsem tradiční rodina a přišla jsem vám zničit váš liberální svězonázor. Zdá se to neuvěřitelné, ale představa manželství a rodiny složené z mámy,

Marx a další: kontext Istanbulské úmluvy

O tom, že je domácí násilí obrovský problém, kterému je potřeba věnovat nejvyšší pozornost, o tom, že je třeba hledat efektivní způsoby, jak mu zabránit,

Měňte technologie, ne chování!

Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., (*1964) se zabývá ekologií herbivorního hmyzu v tropických ekosystémech a vede terénní stanici na Papui-Nové Guineji. Je vědec, kterému životní

Jak si Česká televize hraje s fakty

Česká televize se 17.září věnovala v pořadu 90′ problematice civilního držení zbraní. Důvodem byl návrh některých senátorů na doplnění čl. 6 odst. 4 Listiny základních

Karel Gott a potřeba klanění

My katolíci věříme, že každý v sobě má zakódovanou potřebu se něčemu nebo někomu klanět. Asi to bylo myšleno tak, že prostřednictvím úcty ke Stvořiteli

Kdo je tady fašista

Častou námitkou proti německé politické straně AfD (Alternative für Deutschland – Alternativa pro Německo), je že v jejích řadách jsou současní nebo bývalí „náckové“. S

Točil Gotta i sv. Anežku…

 Medaili sv. Vojtěcha obdržel v sobotu ve Staré Boleslavi během Národní svatováclavské pouti dlouholetý kameraman České televize Jiří Lebeda, který proslul hlavně jako kameraman nezapomenutelného

Další články

Matyáš Zrno: konzervativní spojování

Na konzervativním mediálním břehu došlo k prvnímu lednu k zajímavé fúzi. Konzervativní noviny se spojují s KONZERVATIVNÍMI LISTY, které dlouho vycházely v internetové i tištěné podobě.

Proti všem…

Mluví se hodně o rozdělení společnosti – či společností, protože podobný jev pozorujeme ve většině demokracií. Někdy se zdá, že proti sobě stojí dvě nesmiřitelné