Šest zásadních otázek – Otázky Konzultačnímu panelu pod vedením prof. Kysely

Otázka č. 1

Kteří právníci byli k výzvě Kanceláře prezidenta republiky institucemi nominováni jako možní kandidáti na pozici ústavního soudce (zde)?  Existuje seznam všech nominantů, s nímž Konzultační panel disponuje? Pokud ano, z jakého důvodu jej Konzultační panel dosud nezveřejnil?

Otázka č. 2

S jakými výsledky Konzultační panel provedl výběr z nominantů ad 1? Disponuje Konzultační panel vůbec vyhodnocením všech navržených nominantů ucházejících se o post ústavního soudce? Pokud ne, z jakého důvodu Konzultační panel některé z nominantů na úkor zbylých (většiny) nominantů upřednostnil, pakliže zbylé nominanty ani nevyhodnotil?

Otázka č. 3

Podle jakých kritérií Konzultační panel vlastně posuzoval (a které vlastně) nominanty? Postupoval v tomto směru Konzultační panel podle předem dohodnutých kritérií? Pokud ano, o jaká konkrétní kritéria se jednalo (např. odbornost, morální předpoklady, bývalé členství či absence v KSČ, znalost světových jazyků, odborné publikace atd.).

Otázka č. 4

Jaký je závěrečný výsledek výběrového procesu zrealizovaného Konzultačním panelem, tj. kteří konkrétní právníci z nominantů ad 1 byli nakonec Konzultačním panelem vybráni jako vhodní kandidáti na post ústavního soudce a v tomto směru doporučeni prezidentu republiky? Existuje nějaká listina s pořadím úspěšnosti nominantů? Existuje nějaká listina Konzultačním panelem označených vhodných kandidátů na pozici ústavního soudce, která byla předána prezidentu republiky? Pokud ano, může Konzultační panel takovou listinu zveřejnit? Pokud ne, z jakého důvodu?

Otázka č. 5

Proč Konzultační panel dosud nebyl schopen – ochoten na otázky shora, jež se z povahy věci nabízejí a jsou – vzhledem k posledním otřesným událostem – ještě více aktuální, odpovědět? Nesmí? Nemůže? Nechce? Může vůbec Konzultační panel v tomto směru své stanovisko nějak smysluplně vysvětlit odborné i laické veřejnosti?

Otázka č. 6

Pokud v úterý dne 15. 8. 2023 (dnes tedy již bývalá) členka Konzultačního panelu Mgr. Anna Šabatová sdělila, že z důvodu možné nominace jejího syna (patrně Pavla Uhla) na ústavního soudce rezignovala na své členství v Konzultačním panelu (zde), pak se Konzultačního panelu dotazuji, z jakého důvodu současně nebyly zveřejněny informace o dalších nominantech (navržených např. Unií podnikových právníků, Českou advokátní komorou, Notářskou komorou, jednotlivými krajskými soudy atd.)?

Proč v médiích vždy začnou prosakovat informace o vhodných kandidátech, aniž by byl znám celkový výsledek vyhodnocení všech institucemi navržených nominantů? Je nějaký (závažný) důvod v tomto směru zamlčovat informace? Nebylo by přece jen transparentní veřejnosti sdělit (publikovat) listinu s výsledky – umístěním jednotlivých (institucemi navržených) nominantů na post ústavního soudce, a to včetně výběru těch kandidátů, které Konzultační panel nakonec předložil k posouzení (k finálnímu výběru) prezidentu republiky? Co myslíte členové Konzultačního panelu?

Autor je soudce.

Převzato z neviditelnypes.lidovky.cz

Text byl redakčně upraven.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme