Právnické bajky – 2. díl: Zákon nepůsobí zpětně

Zákon nepůsobí zpětně

Osel Eda se vláčel den co den z lesa, odkud tahal klády čerstvě pokáceného dříví. Cestu si krátil přes louku patřící hospodáři Františkovi. Jinak by nezbývalo, než celý les složitě obcházet. Nakonec by zesláblý nemohl svou důležitou a již tak namáhavou práci vykonávat.

Hospodář František za přechod svojí loukou nic nepožadoval. Až do dne, kdy si uvědomil, kolik jinak nádherně vzrostlé trávy mu dokáží udusat Edova kopyta zatěžkána mocným nákladem. Na každé překročení František uvalil poplatek ve výši povinně odevzdaného koše po okraj zaplněného borovými šiškami. Výběrem poplatku pověřil své věrné pomocníky – jezevčíky.

Hned první den po zavedení povinného šiškového poplatku Eda jezevčíkům odevzdal koš, jehož okraj byl se šupinkami od šišek v dokonalé rovině. Jenže výběrčím to nestačilo. „Nějak málo!“ štěkla nejstarší jezevčice Sára. „Koukej doplatit za roky, kdy sis chodil loukou zbůhdarma, a hospodáři neplatil!“ přisadil si jezevčík Matěj. 

„Já a doplatit? Za co? Přece povinnost poplatku zavedl hospodář nově,“ hájil se zmatený Eda.

„Zavedl nově, ale kvůli tvým starým manýrám. Nebýt toho, poplatek by zaveden být nemusel,“ přištěkla si také nejmladší jezevčice ze smečky Žofka.

Edovi zbývaly dvě možnosti: buď se pokynům od neústupných jezevčíků podrobit, nebo se odvolat k hospodáři Františkovi. Po chvilce přemítání zvolil druhou variantu, neboť jeden by bez odporu neměl ohýbat hřbet vstříc pravidlům, která se nezdají fér.

A František nezaváhal. „Zákony působí na každého tím, že ho vedou k jistému správnému chování. Vzkazují, co se dělat ještě může a co se dělat už nesmí. Aby ovšem padly na úrodnou půdu, musí o nich napřed ten, koho vedou, vědět. A vědět může každý při vší snaze jen o tom, co právě je. V době před zpoplatněním průchodu loukou Eda mohl vědět akorát, že je louka bez dalších povinností volně průchozí. Správně tak přes ni nosil svá břemena, aniž by nám cokoli hradil. Vždyť jsme po něm tenkrát nepožadovali ani ň! Edovi tedy zpoplatníme pouze ty přechody louky, které vykoná ode dneška, kdy už povinnost poplatku platí, a může být každému bezpečně známá,“ uzavřel případ hospodář a na znamení omluvy za přehnanou urputnost svých čtyřnohých pomocníků oslíkovi věnoval lahodné bylinky, jimiž si Eda spravil chuť.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč