Právnické bajky – 1. díl: Úvod, Nikdo nemůže být soudcem ve své věci

Co dluží konzervativci současnosti? Spravedlnost. Že o ní žvaní úplně všichni? Zkreslení. A hned dvojí: žvanění je o ničem. Je potřeba mluvit. A mluvit nikoliv o. Mluvit ve prospěch. Ve prospěch spravedlnosti. Ne té pokrokové, sociální, národní, enviromentální… Jen spravedlnosti. Kéž ke kýženému zrnkem snad přispěje následný seriál právnických bajek! Vždyť jde přeci jen o spravedlnosti. Jen…

 

Úvod

Bylo, nebylo… začíná ne jedno vyprávění. Proč taky ne to naše? Bylo, nebylo… jedno

hospodářství. A na něm a v něm a nad ním a pod ním a kolem něj spousta tvorů i tvorečků,

bytostí i bytůstek nežijících odděleně, žijících pospolu. A když žijete pospolu, snadno si

navzájem pomůžete. Co nezastane jeden, ve dvou je hračka. A když ani ve dvou ne, ve třech

určitě.

 

Jenže jak si tak žijete pospolu, zjistíte, že žijete čas od času proti sobě. Dva či tři si

lehce pomohou, ale dva či tři sotva budou ve všem stejní, se stejnými názory, stejnými zájmy,

stejným vkusem, stejnou povahou… Z toho doslova tryskají hádky, pře, spory, střety,

šarvátky a další příbuzná neplecha.

 

V podobných momentech pohádky nabízejí tři řešení. A protože naše vyprávění je o

kapku opravdovější, nabízí rovnou čtyři. První řešení – strašlivé: rozmíškami postupně pobije

jeden druhého, druhý třetího, třetí čtvrtého, čtvrtý pátého, … dvacátý osmý dvacátého

devátého, až by hospodářství zůstalo bez živé duše. Druhé řešení – ubohé: slabší kusy se

zaleknou urostlejších, a ustoupí jim ze strachu o holý život, až by na hospodářství zavládla

hrubá síla namísto práva. Třetí řešení – snílkovské: ve sváru si vždy ti, co se kohoutí, ustoupí,

a to oboustranně a každý sám od sebe alespoň o sáh, což by znamenalo, že si již nebudeme

vypravovat o hospodářství pozemském, nýbrž nebeském. Čtvrté řešení – rozumné: nalezne se

osoba těšící se mezi ostatními vysoké důvěře pro svůj moudrý, zralý a hlavně nezaujatý

úsudek, které ostatní svěří rozhodování o svých potyčkách, tahanicích a s tím rovněž o svých

průšvizích.

 

Tou osobou je v našem vyprávění hospodář František. Aby však své hospodářství na

daleké cestě za spravedlností vedl dobrým směrem, potřebuje, jak je u cestovatelů zvykem,

spolehlivý kompas. Takovým nepostradatelným přístrojem, díky němuž ani o nejtemnější

noci nezabloudí, jsou právní principy. Základ všech pravidel, pokud mají být spravedlivá.

 

 

Nikdo nemůže být soudcem ve své věci

Františkovi se správou hospodářství pomáhala trojice jezevčíků – nejstarší Sára,

prostřední Matěj a benjamínek Žofka. František sám by na vymáhání povinností a ochranu

práv na ploše hospodářství nestačil. Také měl jen dvě oči, a zbystřit kdejakou neplechu bylo

nad jeho stárnoucí síly.

 

Koncem října, kdy už listí hrálo všemi odstíny žluté a červené a hnědé, jezevčíci

načapali, kterak se zbytky pečeně v jejich misce láduje kocour Fíla. Při činu přistihnutého Fílu

jali se soudit. Jistě by kocoura odsoudili. Jen by do procesu nesměl zasáhnout František,

kterého přivolal Fílův mňoukavý nářek.

 

Dobrý hospodář jezevčí soud rozpustil. Když se Sára ptala proč, František vysvětlil:

„Pokud soudí zloděje okradený, udělí mu nejpřísnější trest. Posláním soudce je spravedlnost.

Ta sice někdy přísně rozhodne, jindy ovšem působí mírně, vždy podle okolností. Pokud bych

vám na pospas Fílu nechal, neodsoudili byste ho k trestu, ale ve skutečnosti k pomstě, neboť

si dovolil baštit zrovinka z vaší misky. Soudce se nemstí, a proto nikdo nemůže být soudcem

ve věci, která se ho osobně týká.“

 

Jezevčíci pod vahou Františkových přesvědčivých slov ustoupili od odplaty. Souzení

připadlo hospodáři, to znamená nestrannému, jenž přesně tím, že nikomu nestranil, kocoura

Fílu potrestal. Spravedlivě. Fíla, aby jezevčíkům odčinil ukradená sousta, dostal za úkol

pochytat v okolí jejich boudy myši, které se s drzostí sobě vlastní zahryzávaly psím

pomocníkům do ocásků.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč