Naše kořeny

Opomenuté dědictví XIV.

Největší záplavu novinek a zdokonalení ve světě umění přinesla renesance 15. a 16. století. Renesanci není snadné zařadit. Na jedné straně se mnohé z ní

Opomenuté dědictví XIII.

Umělecká tradice Západu je natolik ztotožněna s katolictvím, že by zde církevní vliv nikdo nepopíral. Nebylo to však automatické a předcházela tomu velká myšlenková bitva.

Opomenuté dědictví XII.

Jedním z největších jezuitských vědců byl P. Rudjer Bosković (1711–1787, narozen v Dubrovníku), jehož Sir Harold Hartley, člen prestižní Královské společnosti ve 20. století, nazval

Opomenuté dědictví XI.

V Tovaryšstvu Ježíšovu, kněžské společnosti založené v 16. Století svatým Ignácem z Loyoly, byl vysoký počet katolických kněží, kteří se zajímali o vědu. Přispěli k

Bez živé víry to nejde

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, pro Konzervativní noviny o tom, zda jde předávat křesťanské hodnoty bez křesťanské víry a nakolik je církev rozštěpená

Varhany jako symbol…

Už dva a půl roku probíhá sbírka na nové varhany pro Svatovítskou katedrálu. Ty staré, z doby před dostavbou chrámu, jsou totiž slyšet jen v křížové

Jak nás Cyril a Metoděj provázeli dějinami

Úvod července a taky prázdniny patří hned dvěma fanouškovským skupinám, ti filmoví berou batůžky či nasedají do limuzín a frčí několik desítek let do Karlových

Opomenutí dědictví X.

Je poměrné snadné ukázat, že řada velkých vědců, jako například Louis Pasteur, byli katolíci. Z mnoha dalších je vhodné připomenout alespoň A. M. Ampera, A.

Další články

Matyáš Zrno: konzervativní spojování

Na konzervativním mediálním břehu došlo k prvnímu lednu k zajímavé fúzi. Konzervativní noviny se spojují s KONZERVATIVNÍMI LISTY, které dlouho vycházely v internetové i tištěné podobě.

Proti všem…

Mluví se hodně o rozdělení společnosti – či společností, protože podobný jev pozorujeme ve většině demokracií. Někdy se zdá, že proti sobě stojí dvě nesmiřitelné