Naše kořeny

Opomenuté dědictví XXI.

Už před začínala Církev financovat zakládání špitálů ve velkém měřítku, takže v posledku mělo každé větší město jeden. Tyto špitály původně poskytovaly pohostinství cizincům, ale

Opomenuté dědictví XX.

Vylíčení celé historie katolické charitativní práce, kterou vykonávají jednotlivci, farnosti, diecéze, kláštery, misijní stanice, kněží, řeholnice i laické organizace, by si vyžádalo několikasvazkové dílo.  Stačí

Černá historie: Jan Smudek

Byl to skaut, sokol a velký vlastenec. Už v den okupace Československa přísahal, že bude proti nacistům bojovat tak usilovně, dokud je neporazí, nebo nezemře.

Svatováclavské přímluvy

Za co se na letošní Národní svatováclavské pouti v Den české státnosti ve Staré Boleslavi modlili věřící? Přinášíme vám během dnešní neděle postupně přímluvy, které

Na čem tato země stojí…

U příležitosti svátku sv. Václava poskytl Konzervativním novinám rozhovor kardinál Dominik Duka. Připomněl nejen svatého Václava a jeho význam při naši státnost, ale i  svatováclavské

Černá historie: Božena Kropáčková

Božena Kropáčková byla běžná žena. Podporovala svého muže Václava, který se stal po okupaci Československa v roce 1939 členem odbojové skupiny Obrana národa. Její statečnost

Opomenuté dědictví XIX.

Carl Menger, jehož Principy ekonomie (1871) měly hluboký vliv na vývoj moderní ekonomie (a který bývá spojován s tomisticko‑aristotelskou tradicí), vysvětloval implikace subjektivní hodnoty názorně.

Opomenuté dědictví XVIII.

 Standardní učebnice dějin ekonomie obvykle začínají Adamem Smithem a dalšími mysliteli 18. století. I katolíci, zvláště ti, kteří si nepotrpí na tržní hospodářství, mívali tendenci

Další články

Bývalý a budoucí (?) prezident

Nevím, co udělali Miloši Zemanovi lékaři a sestry, ale asi patří k početné skupině osob, které ho v jeho dlouhém životě někdy rozčílily a prezident

Pusťte nás do kostela!

Vážený pane premiére, vážený pane předsedo Ústředního krizového štábu, obracím se na Vás jako občan a také jako advokát dlouhodobě působící v oblasti ochrany svobody náboženského