Naše kořeny

Opomenuté dědictví XXV.

Vliv Církve na právní systémy a právní myšlení Západu se týká i vývoje myšlenky přirozených práv. Poměrně dlouho pokládali historici za jisté, že idea přirozených

Černá historie: Petr Ginz

Petr Ginz byl nadaným spisovatelem, malířem a básníkem. Založil vlastní časopis, který vedl, a napsal román Návštěva z pravěku. Ten si dokonce sám ilustroval. To

Opomenuté dědictví XXIV.

Evropští juristé 12. století sestavili moderní právní systémy pro vznikající státy západní Evropy, jež tak byly zavázány kanonickému právu jako svému modelu. Podobně důležitý byl

Černá historie: Irena Bernášková

Odboj se stal naplněním jejího života a protinacistický časopis V boj! dítětem, které sama mít nemohla. Irena Bernášková bojovala proti nacistům slovy, která mohou mít větší

Opomenuté dědictví XXIII.

Ve většině západních zemí musí být osoba, která je odsouzena pro vraždu k trestu smrti a v době mezi rozsudkem a popravou přijde o rozum,

Černá historie: Jan Smudek

Byl to skaut, sokol a velký vlastenec. Už v den okupace Československa přísahal, že bude proti nacistům bojovat tak usilovně, dokud je neporazí, nebo nezemře.

Opomenuté dědictví XXII.

Rozsah charitativní práce Církve se leckdy ozřejmí, když je tato činnost potlačena. Například v 16. století v Anglii zrušil král Jindřich VIII. kláštery a zkonfiskoval

Černá historie: Karel Kutlvaš

Karel Kutlvašr dovedl Pražany k vytoužené svobodě. Stál v čele Pražského povstání a dojednal kapitulaci německých vojsk. Na konci války by klidně v hlavním městě

Další články

Bývalý a budoucí (?) prezident

Nevím, co udělali Miloši Zemanovi lékaři a sestry, ale asi patří k početné skupině osob, které ho v jeho dlouhém životě někdy rozčílily a prezident

Pusťte nás do kostela!

Vážený pane premiére, vážený pane předsedo Ústředního krizového štábu, obracím se na Vás jako občan a také jako advokát dlouhodobě působící v oblasti ochrany svobody náboženského