Naše kořeny

Na čem tato země stojí…

U příležitosti svátku sv. Václava poskytl Konzervativním novinám rozhovor kardinál Dominik Duka. Připomněl nejen svatého Václava a jeho význam při naši státnost, ale i  svatováclavské

Černá historie: Božena Kropáčková

Božena Kropáčková byla běžná žena. Podporovala svého muže Václava, který se stal po okupaci Československa v roce 1939 členem odbojové skupiny Obrana národa. Její statečnost

Opomenuté dědictví XIX.

Carl Menger, jehož Principy ekonomie (1871) měly hluboký vliv na vývoj moderní ekonomie (a který bývá spojován s tomisticko‑aristotelskou tradicí), vysvětloval implikace subjektivní hodnoty názorně.

Opomenuté dědictví XVIII.

 Standardní učebnice dějin ekonomie obvykle začínají Adamem Smithem a dalšími mysliteli 18. století. I katolíci, zvláště ti, kteří si nepotrpí na tržní hospodářství, mívali tendenci

Opomenuté dědictví XVII.

Mnozí tvrdili, že domorodci Nového světa postrádají rozum, nebo alespoň trpí nezdravou myslí, takže jim nelze přiznat vládu nad věcmi. Na to páter Vitoria odpovídal

Scházíme se v tichosti

Pod záštitou kardinála Duky se koná již několikáté noční modlitební procesí na Velehrad s úmyslem vyprosit odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy (a všech dokumentů či směrnic

Opomenuté dědictví XVI.

Páter Vitoria byl nejvíce znám svými komentáři ke španělskému kolonialismu v Novém světě, v nichž on i další španělští teologové hodnotili mravnost španělského chování. Mají

Opomenuté dědictví XV.

Když se v roce 1892 připomínalo čtyřsté výročí Kolumbova objevení Ameriky, probíhalo v duchu oslav. Kolumbus byl statečný a zkušený mořeplavec, který spojil dva světy

Další články

Matyáš Zrno: konzervativní spojování

Na konzervativním mediálním břehu došlo k prvnímu lednu k zajímavé fúzi. Konzervativní noviny se spojují s KONZERVATIVNÍMI LISTY, které dlouho vycházely v internetové i tištěné podobě.

Proti všem…

Mluví se hodně o rozdělení společnosti – či společností, protože podobný jev pozorujeme ve většině demokracií. Někdy se zdá, že proti sobě stojí dvě nesmiřitelné