Naše kořeny

Opomenuté dědictví XXIII.

Ve většině západních zemí musí být osoba, která je odsouzena pro vraždu k trestu smrti a v době mezi rozsudkem a popravou přijde o rozum,

Černá historie: Jan Smudek

Byl to skaut, sokol a velký vlastenec. Už v den okupace Československa přísahal, že bude proti nacistům bojovat tak usilovně, dokud je neporazí, nebo nezemře.

Opomenuté dědictví XXII.

Rozsah charitativní práce Církve se leckdy ozřejmí, když je tato činnost potlačena. Například v 16. století v Anglii zrušil král Jindřich VIII. kláštery a zkonfiskoval

Černá historie: Karel Kutlvaš

Karel Kutlvašr dovedl Pražany k vytoužené svobodě. Stál v čele Pražského povstání a dojednal kapitulaci německých vojsk. Na konci války by klidně v hlavním městě

Opomenuté dědictví XXI.

Už před začínala Církev financovat zakládání špitálů ve velkém měřítku, takže v posledku mělo každé větší město jeden. Tyto špitály původně poskytovaly pohostinství cizincům, ale

Opomenuté dědictví XX.

Vylíčení celé historie katolické charitativní práce, kterou vykonávají jednotlivci, farnosti, diecéze, kláštery, misijní stanice, kněží, řeholnice i laické organizace, by si vyžádalo několikasvazkové dílo.  Stačí

Černá historie: Jan Smudek

Byl to skaut, sokol a velký vlastenec. Už v den okupace Československa přísahal, že bude proti nacistům bojovat tak usilovně, dokud je neporazí, nebo nezemře.

Svatováclavské přímluvy

Za co se na letošní Národní svatováclavské pouti v Den české státnosti ve Staré Boleslavi modlili věřící? Přinášíme vám během dnešní neděle postupně přímluvy, které

Další články

Matyáš Zrno: konzervativní spojování

Na konzervativním mediálním břehu došlo k prvnímu lednu k zajímavé fúzi. Konzervativní noviny se spojují s KONZERVATIVNÍMI LISTY, které dlouho vycházely v internetové i tištěné podobě.

Proti všem…

Mluví se hodně o rozdělení společnosti – či společností, protože podobný jev pozorujeme ve většině demokracií. Někdy se zdá, že proti sobě stojí dvě nesmiřitelné