Naše kořeny

Černá historie: Jan Smudek

Byl to skaut, sokol a velký vlastenec. Už v den okupace Československa přísahal, že bude proti nacistům bojovat tak usilovně, dokud je neporazí, nebo nezemře.

Svatováclavské přímluvy

Za co se na letošní Národní svatováclavské pouti v Den české státnosti ve Staré Boleslavi modlili věřící? Přinášíme vám během dnešní neděle postupně přímluvy, které

Na čem tato země stojí…

U příležitosti svátku sv. Václava poskytl Konzervativním novinám rozhovor kardinál Dominik Duka. Připomněl nejen svatého Václava a jeho význam při naši státnost, ale i  svatováclavské

Černá historie: Božena Kropáčková

Božena Kropáčková byla běžná žena. Podporovala svého muže Václava, který se stal po okupaci Československa v roce 1939 členem odbojové skupiny Obrana národa. Její statečnost

Opomenuté dědictví XIX.

Carl Menger, jehož Principy ekonomie (1871) měly hluboký vliv na vývoj moderní ekonomie (a který bývá spojován s tomisticko‑aristotelskou tradicí), vysvětloval implikace subjektivní hodnoty názorně.

Opomenuté dědictví XVIII.

 Standardní učebnice dějin ekonomie obvykle začínají Adamem Smithem a dalšími mysliteli 18. století. I katolíci, zvláště ti, kteří si nepotrpí na tržní hospodářství, mívali tendenci

Opomenuté dědictví XVII.

Mnozí tvrdili, že domorodci Nového světa postrádají rozum, nebo alespoň trpí nezdravou myslí, takže jim nelze přiznat vládu nad věcmi. Na to páter Vitoria odpovídal

Scházíme se v tichosti

Pod záštitou kardinála Duky se koná již několikáté noční modlitební procesí na Velehrad s úmyslem vyprosit odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy (a všech dokumentů či směrnic

Další články

Obchodníci s vesmírem

Představte si svět, kde pár korporací rozhoduje o tom, jaké dostanete zprávy, co si koupíte, kdo vyhraje volby, komu se podaří velký byznys a kdo

Čekají Španělsko nekonečné volby?

Španělsko tuto neděli již podruhé za poslední rok šlo k parlamentním volbám. Poslední volby skončily patem, ze kterého nevznikla vláda s důvěrou parlamentu. Ani tyto volby ale