Naše kořeny

Opomenuté dědictví XXVII.

Další důležitý způsob, jímž Církev utvářela západní pojetí morálky, zahrnuje tradici spravedlivé války. Svět klasické antiky se samozřejmě také touto otázkou tak či onak zabýval,

Černá historie: Rudolf Fuksa

Rudolf Fuksa už ve 20 letech poznal, že svobodný život v komunistickém Československu není možný. Proto se v roce 1951 odhodlal k útěku za hranice.

Komunismus, socialismus a svoboda

Útočí současní pokrokáři na tradiční rodinu? Jejich předchůdci to dělali také. Chtějí vymazat národní hranice a nahradit je jednou velké vládou? První pokrokáři to plánovali

Opomenuté dědictví XXVI.

Nepřekvapuje, že západní standardy morálky byly rozhodujícím způsobem utvářeny katolickou církví. Důraz na jedinečnost a hodnotu každé lidské osoby, které se zakládají na faktu, že

Opomenuté dědictví XXV.

Vliv Církve na právní systémy a právní myšlení Západu se týká i vývoje myšlenky přirozených práv. Poměrně dlouho pokládali historici za jisté, že idea přirozených

Černá historie: Petr Ginz

Petr Ginz byl nadaným spisovatelem, malířem a básníkem. Založil vlastní časopis, který vedl, a napsal román Návštěva z pravěku. Ten si dokonce sám ilustroval. To

Opomenuté dědictví XXIV.

Evropští juristé 12. století sestavili moderní právní systémy pro vznikající státy západní Evropy, jež tak byly zavázány kanonickému právu jako svému modelu. Podobně důležitý byl

Černá historie: Irena Bernášková

Odboj se stal naplněním jejího života a protinacistický časopis V boj! dítětem, které sama mít nemohla. Irena Bernášková bojovala proti nacistům slovy, která mohou mít větší

Další články

Matyáš Zrno: konzervativní spojování

Na konzervativním mediálním břehu došlo k prvnímu lednu k zajímavé fúzi. Konzervativní noviny se spojují s KONZERVATIVNÍMI LISTY, které dlouho vycházely v internetové i tištěné podobě.

Proti všem…

Mluví se hodně o rozdělení společnosti – či společností, protože podobný jev pozorujeme ve většině demokracií. Někdy se zdá, že proti sobě stojí dvě nesmiřitelné