Javier Milei v Praze: Svoboda je klíč

V Žofínském paláci v Praze vystoupila v pondělí celebrita světové politiky, ekonom a prezident Argentiny Javier Milei, který se s přítomnými podělil v několika desítkách minut o své myšlenky.

Než se Milei ujal přednášky, vystoupily před ním tři panely řečníků na témata „Jak může politik vzdorovat sklonu byrokracie po větší regulaci?“, „Význam stabilních ekonomických podmínek pro hospodářský růst“ a „Konkurenční prostředí – cesta k úspěchu“.

Argentinský prezident mluvil ve své rodné španělštině a jeho proslov překládala do angličtiny umělá inteligence na dvou řádcích, ve kterých text ještě často upravovala.

Milei věnoval podstatnou část své přednášky svému vývoji coby ekonoma, ekonomickým teoriím a jejich přístupu, které jej v čase ovlivňovaly, historickému exkurzu a rozjímal nad neviditelnou rukou trhu, přirozeností bankrotů v ekonomice a nad monopoly.

Viděl, že v posledních desetiletích aplikace ekonomických teorií v praxi nefungovala správně.

Popsal také vývoj ekonomiky v Argentině než se dostal do úřadu – dlouhodobě klesající HDP na hlavu a vysokou inflaci blížící se hyperinflaci. Míní, že nebýt těchto okolností, volby by pravděpodobně nevyhrál.

Kritizoval fiskální politiku vlád prohlubující dluh veřejných financí jako nejnemorálnější a nezodpovědný přístup, kdy se chvíli máme dobře, ale náklady nesou budoucí generace.

Došel k tomu, že aby ekonomické mechanismy opravdu v praxi správně fungovaly, musí být postaveny na etice, morálce a svobodě, přístupu, který se snaží aplikovat a které již přináší ovoce v podobě razantního snížení inflace, byť od cíle je argentinská ekonomika ještě daleko.

Se svým kabinetem přistoupil již k několika stovkám strukturálních změn a na násobně početnějších již pracují.

Sdělil také, že chce, aby jeho země byla ta nejsvobodnější, a že se svobodou lze dosáhnout všeho.

Přednášku doprovázela kontroverze, kdy měl dle organizátorů akce argentinskému prezidentovi odevzdat cenu Liberální institut. Byť nějaké ocenění bylo Mileovi předáno z rukou spoluzakladatele institutu Jiřího Schwarze, bývalého ředitele Petra Koblovského a spolupracovníka Josefa Šímy, zástupci Liberálního institutu sdělili Epoch Times na platformě X, že Milei „žádné ocenění Liberálního institutu nedostal a nepřebral“. Ředitel institutu Martin Pánek tuto informaci pro Epoch Times telefonicky potvrdil a dodal, že organizátoři akce v této věci lhali. Epoch Times oslovil s žádostí o komentář pořadatele, který přislíbil, že bude reagovat.

Javier Milei přebírá ocenění, Praha, 24. 6. 2024. (Juraj Skovajsa / Epoch Times)Převzato z Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč